OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - zwanego dalej Kpa (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 zpóźn. zm.)
Starosta Przasnyski
zawiadamia, że zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kpa, w związku z art. 9 ust. 2a, 2b i 2i ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 121 poz. 770 z późn. zm.) z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2016 roku prawa własności nieruchomości stanowiących własność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Małowidzu, oznaczonych w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działki: • nr 196/4 o pow. 0,0672 ha położonej w obrębie 0011 Małowidz, w gminie Jednorożec; • nr 144 o pow. 6,1978 ha położonej w obrębie 0004 Jednorożec, w gminie Jednorożec; • nr 222 o pow. 1,0485 ha położonej w obrębie 0004 Jednorożec, w gminie Jednorożec; • nr 224 o pow. 7,7870 ha położonej w obrębie 0004 Jednorożec, w gminie Jednorożec, dla których w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu prowadzona jest księga wieczysta nr OSI P/00009267/4.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia 20210409064204.pdf 103007 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłJesionek Marcin 2021-04-09
PublikującyJesionek Marcin 2021-04-09 14:30:47
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2022-04-09