Wiadomości http://bip.jednorozec.pl/ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JEDNOROŻEC Mon, 02 Oct 2017 00:00:00 +0200 http://bip.jednorozec.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 ... ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Wed, 04 Apr 2018 00:00:00 +0200 http://bip.jednorozec.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 ... Uchwała Nr XXXVII/208/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jednorożec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Wed, 28 Mar 2018 00:00:00 +0200 http://bip.jednorozec.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 ... Zaproszenie Wójta Gminy Jednorożec do złożenia oferty na emisję obligacji komunalnych w 2018 roku Fri, 16 Feb 2018 00:00:00 +0100 http://bip.jednorozec.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 ... Podstawowa kwota dotacji na rok 2018 Mon, 29 Jan 2018 00:00:00 +0100 http://bip.jednorozec.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Gmina Jednorożec ogłasza, iż podstawowa kwota dotacji na rok 2018 wynosi w przeliczeniu na 1 wychowanka: przedszkola – 6 864,52 zł rocznie (572,04 zł ......