Wiadomości http://bip.jednorozec.pl/ Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Thu, 24 May 2018 00:00:00 +0200 http://bip.jednorozec.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 ... OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC w sprawie miejsca przechowywana książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie Mon, 10 Dec 2018 00:00:00 +0100 http://bip.jednorozec.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 ... STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JEDNOROŻEC Mon, 02 Oct 2017 00:00:00 +0200 http://bip.jednorozec.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 ... OGŁOSZENIE Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2018 r. oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach Mon, 29 Oct 2018 00:00:00 +0100 http://bip.jednorozec.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 ... ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0200 http://bip.jednorozec.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 ...