Wiadomości http://bip.jednorozec.pl/ Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Thu, 24 May 2018 00:00:00 +0200 http://bip.jednorozec.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 ... STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JEDNOROŻEC Mon, 02 Oct 2017 00:00:00 +0200 http://bip.jednorozec.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 ... ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0200 http://bip.jednorozec.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 ... Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego Tue, 31 Jul 2018 00:00:00 +0200 http://bip.jednorozec.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 ... Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciepłych Mon, 30 Jul 2018 00:00:00 +0200 http://bip.jednorozec.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 ...