Wiadomości http://bip.jednorozec.pl/ Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Thu, 24 May 2018 00:00:00 +0200 http://bip.jednorozec.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 ... STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JEDNOROŻEC Mon, 02 Oct 2017 00:00:00 +0200 http://bip.jednorozec.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 ... ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Wed, 04 Apr 2018 00:00:00 +0200 http://bip.jednorozec.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 ... Uchwała Nr XXXVII/208/2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jednorożec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Wed, 28 Mar 2018 00:00:00 +0200 http://bip.jednorozec.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 ... Zaproszenie Wójta Gminy Jednorożec do złożenia oferty na emisję obligacji komunalnych w 2018 roku Fri, 16 Feb 2018 00:00:00 +0100 http://bip.jednorozec.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 ...