Wiadomości http://bip.jednorozec.pl/ Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Thu, 24 May 2018 00:00:00 +0200 http://bip.jednorozec.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 ... STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JEDNOROŻEC Mon, 02 Oct 2017 00:00:00 +0200 http://bip.jednorozec.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 ... Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego Tue, 31 Jul 2018 00:00:00 +0200 http://bip.jednorozec.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 ... Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciepłych Mon, 30 Jul 2018 00:00:00 +0200 http://bip.jednorozec.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 ... INFORMACJA zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Thu, 12 Jul 2018 00:00:00 +0200 http://bip.jednorozec.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 INFORMACJA zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej   Urząd Gminy w Jednorożcu przypomina o możliwości odzyskania części kosztów poniesionych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W tym celu w miesiącu......