Wiadomości http://bip.jednorozec.pl/ Decyzja o ustaleniu działki nr 1163 o obszarze 2 ,1305 ha położonej na terenie gminy Jednorożec, w obrębie (wsi) Jednorożec mieniem gromadzkim - obecnie mieniem gminnym Thu, 30 Mar 2017 00:00:00 +0200 http://bip.jednorozec.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 ... Decyzja o ustaleniu działek: nr 386/1 o obszarze 0,0241 ha, nr 387 o obszarze 0,3537 ha położonych na terenie gminy Jednorożec, w obrębie (wsi) Jednorożec mieniem gromadzkim - obecnie mieniem gminnym Thu, 30 Mar 2017 00:00:00 +0200 http://bip.jednorozec.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 ... OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego Tue, 31 Jan 2017 00:00:00 +0100 http://bip.jednorozec.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 ... Decyzja o ustaleniu mienia gromadzkiego Fri, 27 Jan 2017 00:00:00 +0100 http://bip.jednorozec.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 ... Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na 2017 rok i statystycznej liczbie dzieci Fri, 27 Jan 2017 00:00:00 +0100 http://bip.jednorozec.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-45 ...