Przejdź do treści
Urząd Gminy w Jednorożcu Logo jednostki
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Od:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Uchwała nr XXIX/154/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/145/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Plik pdf 199.61 KB
Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik doc 12.94 KB
Uchwała Nr XXX/160/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/145/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok. Plik pdf 1.81 MB
Uchwała nr XXXI/167/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/145/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Plik pdf 1.96 MB
Uchwała Nr XXXIV/181/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/145/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok Plik doc 30.50 KB
Uchwała Nr XXXV/186/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/145/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok Plik doc 36.50 KB
Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik doc 13.16 KB
Uchwała Nr XXXV/191/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sparwozadniem z wykonania budżetu za 2012 rok Plik pdf 21.05 KB
Uchwała Nr XXXV/192/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jednorożec za 2012 rok Plik pdf 31.02 KB
Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik doc 13.24 KB
Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik doc 13.07 KB
Zarządzenie Nr 40/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik doc 13.18 KB
Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik doc 13.29 KB
Zarządzenie Nr 47/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik doc 12.95 KB
Uchwała Nr XXXVI/196/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27 września 2013 roku Plik doc 26.00 KB
Uchwała Nr XXXVIII/218/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26 listopada 2013 roku Plik doc 48.00 KB
Zarządzenie nr 11/2012 Wójta Gminy Jednorożec a dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia planów finansowych na 2013 rok gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Jendorożec Plik pdf 3.63 MB
Zarządzenie Nr 100/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik doc 29.50 KB
Zarządzenie Nr 65/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 27 września 2013 roku Plik doc 25.50 KB
Zarządzenie Nr 88/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 listopada 2013 roku Plik doc 44.00 KB
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2014 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 21 marca 2014 roku Plik pdf 1.68 MB
Uchwała nr XXVIII/145/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2013 rok Plik pdf 1.06 MB
Zarządzenie Nr 97/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik doc 27.00 KB
Zarządzenie Nr 94/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik doc 49.00 KB
Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Jednorożec za 2013 rok Plik doc 29.50 KB
Zarządzenie Nr 70/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 16 października 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik doc 29.00 KB
Zarządzenie Nr 71/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 22 października 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik doc 41.50 KB
Zarządzenie Nr 72/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 22 października 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik doc 32.00 KB
Zarządzenie Nr 77/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 października 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik doc 28.50 KB
Zarządzenie Nr 75/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 października 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik doc 34.50 KB
Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik doc 38.50 KB
Zarządzenie Nr 49/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 5 lipca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik doc 34.00 KB
Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik doc 39.50 KB
Zarządzenie Nr 46/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik doc 30.50 KB
Zarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik doc 33.00 KB
Zarządzenie Nr 53/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik doc 31.00 KB
Zarządzenie Nr 63/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik doc 26.50 KB
Zarządzenie Nr 64/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 września 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik doc 39.00 KB
Uchwała nr XXXII/171/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/145/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Plik pdf 1.84 MB
Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/196/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27 września 2013 roku Plik doc 53.00 KB
uzasadnienie do Zarządzenia Nr 65/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 27 września 2013 roku Plik doc 31.50 KB
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 77/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 października 2013 roku Plik doc 31.00 KB
Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za 2013 roku Plik doc 1.94 MB
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 88/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 listopada 2013 roku Plik pdf 144.42 KB
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik pdf 139.38 KB
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik pdf 139.38 KB
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik pdf 80.45 KB
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik pdf 76.21 KB
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 8/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik pdf 73.68 KB
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 8/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik pdf 69.39 KB
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 16/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik pdf 135.59 KB
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 16/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik pdf 134.67 KB
Zarządzenie nr 12/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik doc 32.00 KB
Zarządzenie nr 2/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik doc 12.07 KB
Zarządzenie nr 8/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik doc 12.55 KB
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 25/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik pdf 79.09 KB
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 45/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik pdf 73.93 KB
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 28/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik pdf 74.95 KB
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 40/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik pdf 72.46 KB
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/181/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/145/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok Plik pdf 77.96 KB
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXV/186/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/145/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok Plik pdf 78.76 KB
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 47/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik pdf 71.71 KB
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 72/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 22 października 2013 roku Plik pdf 135.36 KB
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 71/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 22 października 2013 roku Plik pdf 135.04 KB
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 75/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 października 2013 roku Plik pdf 142.51 KB
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik pdf 131.87 KB
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 września 2013 roku Plik pdf 134.14 KB
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 77/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 października 2013 roku Plik pdf 154.53 KB
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik pdf 76.43 KB
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 100/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik pdf 152.36 KB
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 97/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 19 grudnia 2013 roku Plik pdf 133.58 KB
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 94/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 17 grudnia 2013 roku Plik pdf 135.98 KB
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 41/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik pdf 156.44 KB
Załącznik nr 1 do zarządzeniz Nr 43/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik pdf 134.79 KB
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 63/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 21 sierpnia 2013 roku Plik pdf 130.57 KB
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 46/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik pdf 138.38 KB
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 49/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 5 lipca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik pdf 161.62 KB
Załacznik nr 1 do zarządzenia Nr 52/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik pdf 132.12 KB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/218/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26 listopada 2013 roku Plik pdf 157.99 KB
Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 70/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 16 października 2013 roku Plik pdf 135.39 KB
Załącznik nr 1a do uchwały Nr XXXV/186/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/145/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok Plik pdf 125.22 KB
Załącznik nr 1a do zarządzenia Nr 47/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik pdf 124.89 KB
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 40/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik pdf 73.51 KB
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/181/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/145/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok Plik pdf 84.04 KB
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXV/186/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/145/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok Plik pdf 66.00 KB
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 53/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik doc 46.00 KB
Załacznik nr 2 do zarządzenia Nr 52/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik pdf 149.15 KB
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 września 2013 roku Plik pdf 189.16 KB
Załącznik nr 2 do Uchwała Nr XXXVIII/218/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26 listopada 2013 roku Plik pdf 192.51 KB
Załącznik nr 2 do zarządzeniz Nr 43/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik pdf 159.91 KB
Załącznik 2 do Zarządzenia Nr 70/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 16 października 2013 roku Plik pdf 171.59 KB
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 88/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 listopada 2013 roku Plik pdf 217.20 KB
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 71/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 22 października 2013 roku Plik pdf 190.95 KB
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 72/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 22 października 2013 roku Plik pdf 132.85 KB
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 75/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 października 2013 roku Plik pdf 145.61 KB
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 94/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 17 grudnia 2013 roku Plik pdf 211.82 KB
Załącznik nr 2a do uchwały Nr XXXIV/181/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/145/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok Plik pdf 123.65 KB
Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XXXVIII/218/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 26 listopada 2013 roku Plik pdf 339.38 KB
Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 40/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik pdf 69.02 KB
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIV/181/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/145/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok Plik pdf 65.42 KB
Załącznik 3 do Zarządzenia Nr 70/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 16 października 2013 roku Plik pdf 131.17 KB
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 64/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 września 2013 roku Plik pdf 132.73 KB
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 88/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 listopada 2013 roku Plik pdf 138.93 KB
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 75/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 października 2013 roku Plik pdf 131.59 KB
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXIV/181/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/145/2012 Rady Gminy Jednorożec z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok Plik txt 9.53 KB
Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 40/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok Plik pdf 69.22 KB
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 64/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 września 2013 roku Plik doc 46.00 KB
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 75/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 października 2013 roku Plik pdf 137.09 KB
Załącznik 4 do Zarządzenia Nr 70/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 16 października 2013 roku Plik pdf 131.31 KB
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 88/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 listopada 2013 roku Plik pdf 148.60 KB
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/196/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27 września 2013 roku Plik pdf 186.64 KB
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 27 września 2013 roku Plik pdf 140.26 KB
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/196/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27 września 2013 roku Plik pdf 225.20 KB
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 65/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 27 września 2013 roku Plik pdf 161.73 KB
Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XXXVI/196/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27 września 2013 roku Plik pdf 328.47 KB
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/196/2013 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27 września 2013 roku Plik pdf 128.27 KB
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 65/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 27 września 2013 roku Plik pdf 131.03 KB
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 65/2013 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 27 września 2013 roku Plik pdf 133.32 KB
Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2014 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Jednorożec za 2013 rok Plik pdf 471.58 KB
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2021-01-12
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
data dodania: 2021-01-15
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 18 stycznia 2021r. 01:03:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.