Załączniki:

Uchwała Nr Os.142.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2017 rokuw sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jednorożec sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok Plik pdf 857.88 KB
Uchwała nr OS.450.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2017roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jednorożec projekcie uchwały Rady Gminy Jednorożec w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jednorożec na lata 2018 - 2029 Plik pdf 680.67 KB
Uchwała nr OS.451.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jednorożec projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w tym projekcie. Plik pdf 1.05 MB
Uchwała Nr Os.30.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jednorożec przyjętej w Uchwale Nr XXVI/142/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2017-2026. Plik pdf 469.17 KB
Uchwala Nr Os.340.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 września 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Jednorożec informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2017 r. Plik pdf 68.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2017-01-16
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2017-01-16 09:41
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-12-08 07:54