Gmina Jednorożec zgłosiła się do ogólnopolskiej akcji społecznej „Przejrzysta Polska”, zorganizowanej przez: Polsko- Amerykańską Fundację Wolności, Program Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Bank Światowy, „Gazetę Wyborczą" i Fundację Agory. Patronami medialnymi są: PVP 1, TVP 3, 1 PR Polskiego Radia. Ponadto w Radzie Wspierającej akcję zasiadają: prof. Michał Kulesza – wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Jerzy Regulski – Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, prof. Jerzy Stępień – Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, prof. Andrzej Zoll – Rzecznik Praw Obywatelskich.


      Akcja trwa w 2005 r. - do 31 grudnia 2005 r.
Zadaniem programu jest dążenie do poprawy jakości życia publicznego oraz do pobudzania aktywności obywatelskiej. Akcja społeczna skierowana jest do samorządów terytorialnych, które przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami chcą udoskonalać praktykę sprawowania władzy i administrowania, dążąc do wyeliminowania korupcji i innych form patologii.
Realizacja zadań przyczyni się do uodpornienia samorządów na działania nieetyczne i korupcję, a tym samym pozwoli mieszkańcom na sprawniejsze załatwianie spraw, łatwiejszy dostęp do informacji. Partycypacja społeczna pozwoli na wybór i realizację priorytetowych zadań gminy.

Warunkiem otrzymania certyfikatu za udział w akcji „Przejrzysta Polska” jest prawidłowe wykonanie sześciu zadań obligatoryjnych – po jednym z każdej zasady: przejrzystości, przewidywalności, rozliczalności, fachowości, braku tolerancji dla korupcji oraz partycypacji społecznej. W celu zwiększenia przejrzystości gminy jest możliwość rozszerzenia realizacji zadań o dodatkowe zadania.


     Samorządy (gminy, miasta, powiaty), które wezmą udział w programie i uporają się z wybranymi zadaniami zostaną nagrodzone specjalnym samorządowym znakiem jakości - certyfikatem wydanym przez organizatorów dla wójta gminy, burmistrza miasta, starosty powiatu.

    Mamy nadzieję, że zadania zrealizujemy, a dodatkowy wysiłek włożony w realizację zadań zostanie doceniony przez społeczność lokalną i spowoduje wzrost zaufania ze strony obywateli, a także potencjalnych inwestorów.Więcej informacji można uzyskać na stronie Przejrzysta Polska

  PRZEJRZYSTA GMINA - KONTYNUACJAPodmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2007-06-18
Publikujący -