XML

Kadencja Rady Gminy 1998 - 2002

KADENCJA RADY GMINY 1998 – 2002

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA

 

OŚWIATA

Publiczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Jednorożcu

 

·         w 1998 – 1999 – ogromnym wysiłkiem budżetu gminy kontynuowano budowę budynku Publicznego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Jednorożcu

·         w 1999 r. – wyposażono Gimnazjum w meble szkolne

·         1.09.1999 r. – uruchomiono Publiczne Gimnazjum w Jednorożcu

·         w 2000 r. – doposażono w meble szkolne 8 klasopracowni i korytarze Gimnazjum oraz stołówkę

·         w 2001 r. – naprawiono pokrycie dachowe budynku

 

Ze względu na zły stan istniejących budynków oświatowych przeprowadzono remonty:

 

Szkoła Podstawowa w Jednorożcu

·         w 2000 r. – przygotowano pomieszczenie na szatnię (wymieniono stropy, wymieniono podłogę, wykonano boksy szatni w Szkole Podstawowej w Jednorożcu)

·         w 2001 - 2002 r. – wykonano ogrodzenie działki Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego

·         w 2002 r. – zmodernizowano sanitariaty na parterze oraz wymieniono 2 stropy, wymieniono instalację elektryczną, wyremontowano szatnię oraz obecnie kończy się remont trzech sal lekcyjnych w tym sali ZPT i komputerowej.

 

Filialna Szkoła Podstawowa w Drążdżewie Nowym

·         w 2001 r. – doprowadzono wodę bieżącą do budynku Filii w Drążdżewie Nowej

·         w 2002 r. – wykonano łazienkę, wymieniono zasilenie energetyczne,

- wykonano dokumentację techniczną na centralne ogrzewanie budynku.

 

Filialna Szkoła Podstawowa w Ulatowo Pogorzeli

·         w 1999 r. – adoptowano część korytarza na sanitariat w budynku Filii w Ulatowo Pogorzeli /prace wykonano przy udziale czynu społecznego mieszkańców/

·         w 2001 r. – wymieniono pokrycie dachowe, rynny i rury spustowe, ocieplono strop

·         w 2002 r. – wykonano dokumentację kosztorysową na termomodernizację budynku Filii w Ulatowo Pogorzeli

Szkoła Podstawowa w Lipie

·         w 1999 r. – wykonano remont elewacji oraz malowanie sal lekcyjnych (przy udziale czynu społecznego)

·         w 2000 r. – wymieniono pokrycie dachowe, rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie

·         w 2000 r. – zmodernizowano kotłownię olejową

·         w 2001 r. – wykonano ogrodzenie działki Szkoły Podstawowej (przy udziale czynu społecznego)

·         w 2002 r. – wymieniono drzwi wewnętrzne w budynku szkoły

 

Szkoła Podstawowa w Małowidzu

w 1999 r. – z udziałem czynu społecznego mieszkańców pomalowano wszystkie pomieszczenia

·         w 1999 r. – naprawiono instalację elektryczną

·         w 2002 r. – przygotowano dokumentację techniczną na centralne ogrzewanie budynku

 

Szkoła Podstawowa w Olszewce

·         w 1999 r. – z udziałem czynu społecznego mieszkańców wykonano część ogrodzenia szkoły oraz naprawiono bramę wjazdową

·         w 2001 r. – wymieniono pokrycie dachowe, rynny i rury spustowe na budynku kotłowni oraz na północnym skrzydle szkoły

- naprawiono elewację zewnętrzną i kominy na części budynku szkoły

- zmodernizowano lokal mieszkalny w budynku szkoły

·         w 2002 r. – wymieniono pokrycie dachowe na budynku gospodarczym oraz

obrynnowanie

w 2002 r. - wykonano dokumentację kosztorysową na wymianę pokrycia dachowego,

ocieplenie stropu i wymianę obróbek blacharskich na budynku Szkoły Podstawowej w

Olszewce

 

Szkoła Podstawowa w Parciakach

·         w 2000 r. – wykonano modernizację kotłowni węglowej na olejową

- wykonano remont i adaptację pomieszczeń po składzie opału

·         w 2001 – 2002 r. – wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w budynku szkoły

·         w 2002 r. – wykonano modernizację części parterowej podłogę budynku szkoły (podłogi,

drzwi, ściany)

·         wykonano dokumentację projektową na ogrodzenie szkoły

·         wykonano dokumentację projektową na docieplenie budynku szkoły

 
Szkoła Podstawowa w Połoni

 

·         w 1999 r. – wykonano pokrycie dachowe z blachy ocynkowanej oraz rynny, rury

spustowe i obróbki blacharskie na budynku szkoły /przy udziale czynu

społecznego mieszkańców/

- otynkowano i pomalowano kominy

·         wyremontowano dwie sale lekcyjne i korytarz. Prace rozbiórkowe i

porządkowe wykonane zostały w czynie społecznym

·         w 2000 r. – uruchomiono automatyczną regulację pracy kotła olejowego

·         w 2001 r. – naprawiono elewację zewnętrzną na budynku Szkoły Podstawowej

- wyremontowano pomieszczenie kotłowni oraz zamontowano wkład

kominowy z blachy kwasoodpornej

 

Przedszkole Samorządowe w Jednorożcu

w 2001 r. – wymieniono wszystkie grzejniki

- zamontowano automatyczną regulację pracy kotła

- uzupełniono ogrodzenie Przedszkola

·         w 2002 r. – wymieniono stolarkę zewnętrzną w budynku

- zakupiono rolety przeciwsłoneczne do sal przedszkolnych

·         opracowano dokumentację na termoizolację budynku

·         obecnie trwają prace związane z wymianą pokrycia dachowego

 

SŁUŻBA ZDROWIA

Gminny Ośrodek Zdrowia w Jednorożcu

● w 1999 r. – kontynuowano modernizację budynku i przekazano do użytku parter w

budynku Ośrodka

● w 2000 r. – ogrodzono siatką na cokoliku betonowym posesję Ośrodka

● w 2001 r. – wyremontowano klatkę schodową i pomieszczenia na I piętrze wraz z

wymianą instalacji elektrycznej pod potrzeby biblioteki i Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Żelaznej Rządowej

● w 1999 r. – przeprowadzono remont budynku Ośrodka i garaży

- wyremontowano i pomalowano 2 mieszkania w budynku Ośrodka

● w 2002 r. – opracowano dokumentację i kosztorys na remont budynku Ośrodka

·         obecnie trwają prace dotyczące wymiany dachu na budynku

 

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

● w 2001 r. - Staraniem Gminnej Komisji RPA w Jednorożcu utworzono Punkt

Konsultacyjno – Terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. Punkt:

- pracuje 1 dzień w tygodniu (piątek), mieści się w budynku byłej plebani w Jednorożcu

- wydaje cyklicznie kwartalnik „ECHO”

● w 2002 r. – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała 1 czerwca 2002 r. festyn dla dzieci i młodzieży

 

KULTURA, DZIDZICTWO NARODOWE I SPORT

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu

 

● w 2002 r. – zmieniono na lepsze warunki pracy Gminnej Biblioteki (od stycznia 2002 r.

przeniesiono Bibliotekę do budynku GOZ w Jednorożcu). Budynek po byłej bibliotece

wyremontowano i przekazano na cele socjalne.

 

Filia Biblioteki w Parciakach

 

● w 2001 r. – naprawiono więźbę dachową i wymieniono pokrycie dachu Biblioteki

Publicznej

● w 2002 r. – przekazano dokumentację i kosztorys na remont budynku

 

Ponadto:

● w 2000 r. – uroczyście obchodzono w maju 2000 r. 80-lecie istnienia OSP w Jednorożcu,

40-lecie powstania KGW w Jednorożcu, 20-lecie Zespołu Folklorystycznego w

Jednorożcu

● w okresie 2000 – 2002 r. – zgromadzono , przygotowano i opracowano komplet

materiałów źródłowych dotyczących wykonania projektu herbu i flagi Gminy, uzyskano

pozytywną opinię Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz otrzymano cesję

praw autorskich do herbu i flagi

 

● 2000 – 2002 – zgromadzono, opracowano komplet materiałów i przeprowadzono

konsultacje społeczne oraz wystąpiono do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

o dostosowanie nazwy urzędowej zamieszczonej w Urzędowym wykazie nazw

miejscowości w Polsce do historycznie ukształtowanej nazwy miejscowości Drążdżewo

Nowe. Zmiana urzędowej nazwy miejscowości nastąpiła od 1.I.2002 r.

● 2002 r. – przy Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Jednorożcu utworzono

2 zespoły folklorystyczne oraz zatrudniono instruktora folkloru, którego zadaniem jest

profesjonalne wsparcie istniejących zespołów folklorystycznych osób dorosłych: przy

KGW w Jednorożcu i żespołu w Żelaznej Rządowej oraz obu Zespołów istniejących

przy ww. szkołach.

 

Sport

 

● w 2001 – 2002 r. – dokonano remontu Stadionu Sportowego (wyremontowano trybuny,

naprawiono i pomalowano siatkę przed trybuną oraz stanowiska do rzutu młotem,

wykonano furtkę i 2 bramy wjazdowe, wyremontowano szatnię. Znaczna część prac

została wykonana ze środków i staraniem sponsora Pana Tonego Markoty z USA.

 

● 2002 r. - ze środków finansowych uzyskanych od sponsora Pana Tonego Markoty z

USA została wykonana nowa nawierzchnia boiska piłkarskiego na Stadionie

 

● 1998 – 2002 – młodzieżowa drużyna piłkarska grająca w klasie B „Ciechanów” odnosiła

wiele sukcesów – w ramach ostatnich rozgrywek piłki nożnej w sezonie wiosennym

2002 r. zajęła 5 miejsce wśród 12 startujących drużyn.

·         Drużyna piłki nożnej Mazowsze Jednorożec pozyskała generalnego sponsora w osobie Pana Piotra Szczęsnego z Firmy „Zielony Market”, który finansuje w 50 % drużynę piłkarską.

 

Największe sukcesy na arenach sportowych odnosili uczniowie Szkoły Podstawowej w Olszewce i Jednorożcu

● w 2001 r. :

·         awans 8 uczniów ze Szkoły w Olszewce do finału wojewódzkich biegów przełajowych , a uczeń A. Rydlewicz jako jedyny zawodnik powiatu przasnyskiego zdobył brązowy medal.

·         grupa sportowców z Jednorożca i Olszewki, po pokonaniu rywali w eliminacjach okręgowych w Ostrołęce wzięła udział w finale krajowym p. n. „Czwartki Lekkoatletyczne” w Warszawie, a uczeń Arkadiusz Krawczyk ze Szk. Podst. w Jednorożcu zajął 14 miejsce w kraju w biegu na 1000 m.

● w 2002 r. :

·         w zawodach międzypowiatowych w czwórboju lekkoatletycznym dziewczęta zajęły II miejsce, a w sztafetowych biegach przełajowych III miejsce. Łącznie w zawodach międzypowiatowych zdobyliśmy 28 medali.

·         w zawodach wojewódzkich wzięło udział 17 dzieci z Jednorożca i Olszewki, a uczeń Przemysław Wiktorski ze Szk. Podst. w Jednorożcu zajął VIII miejsce – najwyższe spośród wszystkich dzieci z pow. przasnyskiego.

·         grupa 19 sportowców z Jednorożca i Olszewki wzięła udział w eliminacjach ogólnopolskich p.n. „Czwartki Lekkoatletyczne”. Po uzyskaniu czołowych miejsc w eliminacjach 11 dzieci z Jednorożca i 4 z Olszewki zakwalifikowało się do finału krajowego i wzięło udział w Mistrzostwach Polski Dzieci w Warszawie w dniach 13-15.06.2002 r.

·         w punktacji łącznej Powiatowych Igrzysk Sportowych za rok szkolny 2001/2002 zwyciężyły zdecydowanie dziewczęta ze Szkoły Podst. w Jednorożcu, a chłopcy zajęli II miejsce.

  •  

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA WODNA

 

Wodociąg w Żelaznej Rządowej

·         1999 r. – wykonano 1172 mb wodociągu

·         2001 r. – zmodernizowano stację uzdatniania wody w celu uzyskania dobrej, pitnej wody.

 

Wodociąg w Drążdżewie Nowym

 

·         1999 r. – kontynuowano budowę wodociąguwe wsi Drążdżewo Nowe 7230 mb oraz wykonano 1000 mb wodociągu do budynków mieszkalnych po byłym PGR

 

Wodociąg w Parciakach i Dynaku

·         1999 – 2002 r. - wykonano II etap budowy wodociągu: Parciaki – Dynak 10883 mb

·         2002 r. – przejęto w użytkowanie i wyremontowano pompy i naprawiono rozdzielnię energii elektrycznej w hydroforni Parciaki – Tartak

 

Wodociąg w Lipie

·         2002 r. – zmodernizowano stację uzdatniania wody (wymieniono urządzenie techniczne)

 

Wodociąg w Ulatowo Dąbrówce

 

·         2002 r. – wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami zagrodowymi w miejscowości Ulatowo Dąbrówka 2128 mb

 

Wodociąg w Jednorożcu, Stegnach i Małowidzu

 

. 1999 r. – wykonano punkt czerpalny i przyłącze wodociągowe do cmentarza w Jednorożcu

·         opracowano dokumentację techniczną na modernizację i rozbudowę hydroforni w

Jednorożcu

- pobudowano linię wodociągową na ul. Mieszka I i ul. Krótkiej

·         2000 r. – pobudowano linię wodociągową na ul. Paderewskiego

- zmodernizowano i rozbudowano hydrofornię w Jednorożcu

- wykonano połączenie wodociągów: Małowidz i Jednorożec

● 2001 r. – pobudowano linię wodociągową na ul. Mazowieckiej /kolonia Grądy/

● 2001 – 2002 r. - wybudowano sieć wodociągową na ul. Leśnej i Jasnej w Jednorożcu

zasilające projektowane osiedle mieszkaniowe

 

Wodociąg w Olszewce, Małowidzu i Żelaznej

·         2002 r. – wykonano koncepcję rozwiązania technicznego wodociągu grupowego „Małowidz” mającej na celu połączenie z wodociągiem „Żelazna”

- wykonano dokumentację techniczną i wyłoniono w przetargu wykonawcę na

budowę sieci wodociągowej łączącej Małowidz z Olszewką.

Wodociąg Budy Rządowe – Nakieł

 

·         2002 r. – wykonano dokumentację techniczną dotyczącą budowy wodociągu.

 

Wysypisko Odpadów Komunalnych w Jednorożcu

·         1999 – 2001 r. – kontynuowano prace porządkowe na wysypisku odpadów komunalnych (zwałowano śmieci, pokryto je warstwą ziemi, pogłębiono wykop

 

Budowa Oczyszczalni Ścieków i Kanalizacji

 

·         2000 r. – wykonano opracowanie pod tytułem „Koncepcja budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla wsi: Jednorożec, Stegna

·         2002 r. – podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Jednorożcu i Stegnach

Ponadto:

·         1999 r. – zaplombowano wszystkie wodomierze na terenie całej Gminy

- sporządzono i zawarto umowy na dostawę wody dla wszystkich odbiorców

·         2000 – 2002 r. – zainstalowano 152 wodomierze na terenie gminy

 

Melioracja

 

·         1999 r. – z udziałem czynu społecznego mieszkańców dokonano naprawy 12 mostów na rowach melioracyjnych we wsi: Połoń, Olszewka, Dynak, Ul. Pogorzel, Parciaki, Kobylaki Wólka, Kobylaki Czarzaste, Kobylaki Korysze

- wybudowano most na rowie melioracyjnym we wsi Jednorożec

·         2000 r. – naprawiono mostki na rowach melioracyjnych wsi: Drążdżewo Nowe, Małowidz, Jednorożec, Parciaki

- odbudowano 2 km rowu na granicy wsi Jednorożec i Ul. Pogorzel

- wykopano 500 mb nowego rowu przy drodze transportu rolnego: Jednorożec – Ul. Pogorzel

·         2001 r. – odbudowano 6,5 km rowów melioracyjnych na terenie gminy

- wybudowano dwa przepusty betonowe na rowach melioracyjnych na terenie gminy

- ogrodzono słupkami betonowymi i drutem kolczastym przydrożne rowy melioracyjne wsi Jednorożec

·         2002 r. – wykonano rów odwadniający na terenie łąk wsi Jednorożec o długości 200 mb

- odmulono rów koło Budzisk na długości 1,5 km oraz dwa rowy boczne o długości 1 km

- odmulono rowy przydrożne w Parciakach na długości 720 mb

- dokonano renowacji 540 mb rowu w Parciakach

·         wybudowano mostek na drodze Parciaki – Gątarka

·         odmulono rowy w Budach Rządowych i Nakle

 

DROGOWNICTWO, OŚWIETLENIE ULIC

·         1999 r. – wyremontowano drogi transportu rolnego wsi: Ul. Pogorzel, Lipia , Olszewka – kolonie Zadziory – na łącznej długości 2.520 mb

·         2000 r. – zmodernizowano oświetlenie drogowe w Budach Rządowych i Nakle

- zakupiono dwa wały drogowe dla potrzeb rolników z Jednorożca i Ulatowo Pogorzeli

- ogrodzono z użyciem słupków betonowych przegon bydła wsi Jednorożec

- zmodernizowano odcinek drogi powiatowej: Parciaki – Małowidz (położono dywanik

asfaltowy)

 

·         2000 r. – wyremontowano drogi transportu rolnego wsi: Jednorożec, Olszewka, Budy Rządowe, Żelazna Rządowa, Żelazna Prywatna,. Parciaki - na łącznej długości 4.550 mb.

- zmodernizowano gminną drogę żwirową Kobylaki Konopki – Kobylaki Wólka – na odcinku 3800 mb położono dywanik asfaltowy

·         2001 r. – wyremontowano drogę: Ul. Słabogóra – Małowidz na odcinku 580 mb

- ułożono nawierzchnię asfaltową na ulicy Krótkiej na Stegnach

 

- ułożono nawierzchnię asfaltową na ulicy Polnej w Jednorożcu

 

- wyremontowano drogi transportu rolnego wsi: Olszewka, Żelazna Rządowa, Żelazna Prywatna, Małowidz, Ul. Słabogóra, Lipa, Parciaki, Ulatowo Pogorzel, Budy Rządowe, Połoń, Jednorożec, Dynaki - na łącznej dlugości 6.670 mb.

 

·         2001 r. – wybudowano oświetlenie uliczne ul. Warszawskiej w Jednorożcu

 

- wybudowano oświetlenie uliczne osiedla za Przedszkolem w Jednorożcu

- położono chodnik z polbruku przed budynkiem Urzędu Gminy

 

·         2001 – 2002 – wybudowano oświetlenie drogi powiatowej w Parciakach oraz wymieniono na energooszczędne wszystkie żarówki w Parciakach

·         2001 – 2002 – położono chodnik z polbruku przy ul. Odrodzenia w Jednorożcu (od cmentarza do ul. Piastowskiej oraz ułożono kanalizację deszczową

·         2002 r. – położono chodnik z polbruku w miejscowości Parciaki o długości 190 mb.

- wybudowano oświetlenie uliczne ul. Zdrojowej na Stegnach (uzupełniono)

·         2002 r. – wyremontowano drogi transportu rolnego: Olszewka – Zadziory i do Pani B. Kossakowskiej, nad Rzędówką, wsi Stegna , Parciaki , Kobylaki Wólka , Kobylaki Korysze , Kobylaki Czarzaste - o łącznej długości 5.210 mb.

·         naprawiono 3.000 mb dróg transportu rolnego (czyn społeczny mieszkańców przy użyciu sprzętu Urzędu Gminy)

·         zakupiono wał drogowy dla potrzeb rolników wsi Budy Rządowe

·         wykonano pojedyńcze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitunicznej drogi gminnej Ulatowo Pogorzel – Ulatowo Słabogóra przy użyciu emulsji asfaltowej i kruszywa naturalnego

·         wykonano ulepszenie nawierzchni żwirowej przez potrójne powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji asfaltowej i kruszywa naturalnego na drodze gminnej Ulatowo Słabogóra – Ulatowo Dąbrówka

·         wykonano ulepszenie nawierzchni żwirowej w Żelaznej Rządowej i Parciakach - Gontarce

 

GOSPODARKA KOMUNALNA

1999 r. – na cmentarzyku niemieckim w Jednorożcu dokonano prac konserwatorskich obelisku i stelli

·         1999 – 2000 r. – skomunalizowano mienie szkół (przejęto od Skarbu Państwa na rzecz Gminy)

·         2000 r. – sprzedano:

- dotychczasowym najemcom Dom Nauczyciela przy ul. Odrodzenia w Jednorożcu i Kobylakach Koryszach

- budynek po byłym przedszkolu w Lipie

·         2001 r. – sprzedano:

- 5 działek budowlanych przy ul. Jasnej w Jednorożcu

- dotychczasowym najemcom Dom Nauczyciela w Połoni

- nieruchomość zabudowaną z gruntem po byłym PGR Drążdżewo Nowe

- dotychczasowym najemcom dom mieszkalny po byłym PGR w Drążdżewie Nowym

wydzierżawiono 4 działki usługowe przy Komisariacie Policji w Jednorożcu

 

·         2001 – 2002 r. – przygotowano dokumentację i przejęto od Skarbu Państwa grunty po byłym PGR Drążdżewo Nowe oraz trwa proces ich sprzedaży na rzecz dotychczasowych dzierżawców

 

·         2000 – 2002 r. – prowadzone są prace modernizacyjne pomieszczeń Urzędu Gminy

·         2002 r. – sprzedano budynek mieszkalny z gruntem po byłym PGR Drążdżewo Nowe

- sprzedano nieruchomość zabudowaną w Olszewce (po Kółku Rolniczym)

- zagospodarowano i ukwiecono skwer na skrzyżowaniu ulic w Jednorożcu.

 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

·         1999 r. – zakupiono samochód strażacki ŻUK dla OSP Lipa

- wymiana dachu na OSP Małowidz .

·         2000 r. – ogrodzono plac remizy OSP w Jednorożcu i Żelaznej Rządowej

- zakupiono motopompę dla OSP Jednorożec

- naprawa ogrodzenia OSP Połoń

·         2001 r. – remontowano garaże OSP w Żelaznej ,Ul. Pogorzeli i Parciakach .

- wykonano drzwi garażowe w OSP Ul. Pogorzel .

·         2002 r. – dokonano karosacji samochodu gaśniczego OSP w Jednorożcu

- remont pomieszczeń gminnych o OSP Jednorożec

- remont pomieszczeń w OSP Parciaki

- remont pomieszczeń w OSP Małowidz

- malowanie elewacji budynku OSP Połoń

- wymiana drzwi zewnętrznych w OSP Żelaznej

 

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2008-08-01
Publikujący -