XML

Uchwały

Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Uchwała Nr SOK.0007.59.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Jednorożec zadania publicznego w zakresie oświaty ponadpodstawowej – prowadzenia Zespołu Szkół Powiatowych w Jednorożcu, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Przasnyski Plik doc 16.49 KB
UCHWAŁA NR SOK.0007.52.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jednorożec wotum zaufania Plik doc 14.86 KB
Uchwała Nr SOK.0007.57.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/163/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Jednorożec, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach Plik doc 14.78 KB
Uchwała Nr SOK.0007.55.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 czerwca 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr SOK.0007.18.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2019–2027 Plik pdf 387.71 KB
Uchwała Nr SOK.0007.56.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.19.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2019 rok Plik pdf 961.24 KB
UCHWAŁA NR SOK.0007.58.2019 RADY GMINY JEDNOROŻEC z dnia 14 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa Plik pdf 96.08 KB
UCHWAŁA Nr SOK.0007.53.2019 RADY GMINY JEDNOROŻEC z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok Plik doc 10.87 KB
UCHWAŁA Nr SOK.0007.54.2019 RADY GMINY JEDNOROŻEC z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jednorożec za 2018 rok Plik doc 11.01 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłCezary Wójcik - Przewodniczący Rady Gminy2019-06-14
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-06-17 12:31
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-07-01 10:29