Urząd Gminy w Jednorożcu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
85/2017
Zarządzenie Nr 85/2017
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 11 grudnia 2017 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
 
            Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017 poz.2077) zarządza się co następuje:
 
 
§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok w kwocie 210.880,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok w kwocie 210.880,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
 
§ 2. Budżet po zmianach wynosi:
1. Dochody - 35.759.758,13 zł, w tym:
1) dochody bieżące -34.378.690,14 zł
2) dochody majątkowe - 1.381.067,99 zł
2. Wydatki - 36.678.166,33 zł, w tym:
1) wydatki bieżące -31.559.223,75 zł
2) wydatki majątkowe - 5.118.942,58 zł
 
§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do zarządzenia.
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jednorożec.
 
 
Wójt Gminy Jednorożec
/-/ Krzysztof Stancel
 
  
Uzasadnienie
do wprowadzonych zmian w budżecie gminy
na 2017 rok
 
DOCHODY:
Dokonuje się zwiększenia  planu dochodów na rok 2017 w kwocie 210.880,00 zł wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:
Dział 852 rozdz. 85213 – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 462/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku zmniejszona została dotacja w kwocie 98,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Dział 852 rozdz. 85214 – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 461/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku zmniejszona została dotacja w kwocie 26.680,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe.
Dział 852 rozdz. 85216 – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 463/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku zmniejszona została dotacja w kwocie 6.027,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe.
Dział 854 rozdz. 85415 – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 459/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku zmniejszona została dotacja w kwocie 800,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.
Dział 854 rozdz. 85415 – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 458/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku zmniejszona została dotacja w kwocie 225,00 zł z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną dla uczniów.
Dział 855 rozdz. 85501 – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 230 z dnia 30 listopada 2017 roku zwiększona została dotacja w kwocie 244.710,00 zł z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.
 
WYDATKI:
Dokonuje się zwiększenia  planu wydatków na rok 2017  w kwocie 210.880,00 zł wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:
Dział 801 rozdz. 80101  –w ramach szkół podstawowych wprowadza się zmiany:
- w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł, usług pozostałych w kwocie 3.000,00 zł, podróży służbowych w kwocie 400,00 zł, zmniejsza się natomiast plan wydatków zakupu materiałów w kwocie 3.259,00 zł;
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Żelazna Rządowa – Parciaki z siedzibą w Parciakach dokonuje się zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 300,00 zł, zakup materiałów w kwocie 5.192,00 zł, zakup energii w kwocie 1.500,00 zł oraz usługi pozostałe w kwocie 1.500,00 zł, zmniejsza się natomiast plan wydatków składek na Fundusz Pracy w kwocie 300,00 zł, usługi zdrowotne w kwocie 300,00 zł, odpisy na ZFŚS w kwocie 2.840,00 zł.
Dział 801 rozdz. 80104  - w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków zakupu materiałów w kwocie 554,00 zł oraz usług zdrowotnych w kwocie 580,00 zł, zmniejsza się natomiast plan wydatków usług pozostałych w kwocie 480,00 zł oraz podróży służbowych w kwocie 100,00 zł.
Dział 801 rozdz. 80110  – w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków usług pozostałych w kwocie 663,00 zł oraz zakupu materiałów w kwocie 3.000,00 zł, zmniejsza się plan wydatków usług zdrowotnych w kwocie 235,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 128,00 zł, zakup energii w kwocie 3.300,00 zł.
Dział 801 rozdz. 80146  –w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli wprowadza się zmiany:
- w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków szkoleń pracowników w kwocie 745,00 zł;
- w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Żelazna Rządowa  - Parciaki z siedzibą w Parciakach dokonuje się zmniejszenia planu wydatków szkoleń pracowników w kwocie 2.899,00 zł.
Dział 801 rozdz. 80195  –w ramach pozostałej działalności oświatowej w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej Żelazna Rządowa  - Parciaki z siedzibą w Parciakach dokonuje się zmniejszenia planu wydatków odpisów na ZFŚS w kwocie 2.153,00 zł.
Dział 852 rozdz. 85213  – w związku ze zmniejszoną dotacją w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 98,00 zł.
Dział 852 rozdz. 85214  – w związku ze zmniejszoną dotacją w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków świadczeń społecznych w kwocie 26.680,00 zł.
Dział 852 rozdz. 85216  – w związku ze zmniejszoną dotacją w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków świadczeń społecznych w kwocie 6.027,00 zł.
Dział 854 rozdz. 85415 – w związku ze zmniejszonymi dotacjami w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w łącznej kwocie 1.025,00 zł tj.:
- w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków stypendiów dla uczniów w kwocie 800,00 zł;
- w planie finansowym Gminnego Zespołu Oświaty dokonuje się zmniejszenia planu wydatków innych form pomocy dla uczniów w kwocie 225,00 zł.
Dział 855 rozdz. 85501 – w związku ze zwiększoną dotacją w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia  planu wydatków świadczeń społecznych w kwocie 244.710,00 zł.
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
zał 1 Plik pdf 144.95 KB
zał 2 Plik pdf 166.43 KB
zał 3 Plik pdf 127.60 KB
zał 4 Plik pdf 125.04 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2017-12-11
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-12-13 10:14
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-12-13 10:16
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
data dodania: 2018-12-14
data dodania: 2018-12-12
data dodania: 2018-12-12
data dodania: 2018-12-11
data dodania: 2018-12-11
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 19 grudnia 2018r. 12:33:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.