Wzór wniosku o nagrodę specjalną dla nauczycieli

Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu zamieszcza wzór wniosku o wypłatę dotacji celowej na nagrodę specjalną dla nauczycieli  z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.
Wzór dotyczy placówek niepublicznych mających swoje siedziby na terenie gminy Jednorożec.
Zgodnie z art. 92d ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela wniosek należy złożyć w terminie do 2 października 2023 r.
Miejsce składania wniosku:
Urząd Gminy w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec.

Wzór wniosku o nagrodę specjalną dla nauczycieli (do pobrania)Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłJesionek Marcin 2023-09-28
PublikującyJesionek Marcin 2023-09-28 12:38:02
ModyfikacjaMarcin Jesionek 2023-09-28
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-09-28