Monitor Polski rok 2019 poz. 1018
wersja obowiązująca od 2019-10-18

Obowiązujący
akt prawny

1

1

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 18 października 2019 r.

w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., wyniosła 194,24 zł za 1 m3.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: wz. A. Borowska

 

Źródło: INFORLEX Administracja Superpremium publikacja z serii INFORLEX
Copyright © 2019 INFOR PL S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

 

U W A G A

Wysokość podatku leśnego z 1 ha wynosi 42,7328 zł