Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - 172.pdf do treści 2020-11-02 10:14 Marcin Jesionek
Dodano plik - 173.pdf do treści 2020-11-02 10:12 Marcin Jesionek
Dodano plik - Uchwała nr SOK.0007.175.2020 z dnia 30.10.2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.docx do treści 2020-11-02 10:11 Marcin Jesionek
Usunięto plik - Uchwała nr SOK.0007.175.2020 z dnia 30.10.2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.docx z treści 2020-11-02 10:11 Marcin Jesionek
Dodano plik - Uchwała nr SOK.0007.176.2020 z dnia 30.10.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie mienia gminnego w trybie bezprzetargowym.docx do treści 2020-11-02 10:07 Marcin Jesionek
Dodano plik - Uchwała nr SOK.0007.175.2020 z dnia 30.10.2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.docx do treści 2020-11-02 10:07 Marcin Jesionek
Dodano plik - Uchwała SOK.0007.174.2020 z dnia 30.10.2020 uchwała mieszkaniowa.docx do treści 2020-11-02 10:05 Marcin Jesionek
Utworzono treść 2020-11-02 10:04 Marcin Jesionek Podgląd treści
powrót