Zarządzenie Nr 3 /2017
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 13 stycznia 2017r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Jednorożec w roku 2017 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz   w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r.,   poz. 239,poz.395),  zarządzam, co następuje:

Załączniki:

Załącznik Plik doc 55.50 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2017-01-13
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2017-01-13 19:38
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2017-01-13 19:38
Zarządzenie Nr 1/2017
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 2 stycznia 2017 roku
w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2017 rok

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016, poz. 446, 1579) zarządza się co następuje:
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2017-01-02
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2017-01-03 14:31
Zarządzenie Nr 2/2017
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 2 stycznia 2017 roku
 
w sprawie ustalenia planów finansowych na 2017 rok gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Jednorożec
 
Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 446, 1579) oraz uchwały Nr XXVI/143/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Jednorożec na rok 2017, zarządza się co następuje:
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2017-01-02
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2017-01-03 14:33
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2017-01-03 15:06