XML

2/2017

Zarządzenie Nr 2/2017
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 2 stycznia 2017 roku
 
w sprawie ustalenia planów finansowych na 2017 rok gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Jednorożec
 
Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 446, 1579) oraz uchwały Nr XXVI/143/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Jednorożec na rok 2017, zarządza się co następuje:
 
§ 1
 
  1. Ustala się plany finansowe dochodów na 2017 rok gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Jednorożec zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 8.
  2. Ustala się plany finansowe wydatków na 2017 rok gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Jednorożec zgodnie z załącznikami od nr 9 do nr 16.
  3. Ustala się plany finansowe dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok zgodnie z załącznikami od nr 17 do nr 19.
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom/Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Jednorożec.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
 
 
 
Wójt Gminy Jednorożec
/-/ Krzysztof Stancel
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Załącznik nr 1 Plik pdf 220.33 KB
Załącznik nr 10 Plik pdf 172.20 KB
Załącznik nr 11 Plik pdf 143.38 KB
Załącznik nr 12 Plik pdf 150.29 KB
Załącznik nr 13 Plik pdf 139.68 KB
Załącznik nr 14 Plik pdf 140.25 KB
Załącznik nr 15 Plik pdf 170.58 KB
Załącznik nr 16 Plik pdf 139.74 KB
Załącznik nr 17 Plik pdf 144.18 KB
Załącznik nr 18 Plik xls 31.77 KB
Załącznik nr 19 Plik xls 57.21 KB
Załącznik nr 2 Plik pdf 132.40 KB
Załącznik nr 3 Plik pdf 124.92 KB
Załącznik nr 4 Plik pdf 125.57 KB
Załącznik nr 4 Plik pdf 125.57 KB
Załącznik nr 5 Plik pdf 124.51 KB
Załącznik nr 6 Plik pdf 124.05 KB
Załącznik nr 7 Plik pdf 130.43 KB
Załącznik nr 8 Plik pdf 125.24 KB
Załącznik nr 9 Plik pdf 333.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2017-01-02
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2017-01-03 14:33
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2017-01-03 15:06