XML

Uchwały

Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Uchwała Nr 10.169.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 maja 2019 roku Plik pdf 188.51 KB
UCHWAŁA NR SOK.0007.42.2019 RADY GMINY JEDNOROŻEC z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Jednorożec za pomocą innego instrumentu płatniczego. Plik pdf 92.88 KB
Uchwała Nr SOK.0007.43.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr SOK.0007.18.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2019–2027 Plik pdf 482.97 KB
Uchwała Nr SOK.0007.44.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 kwietnia 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.19.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2019 rok Plik pdf 795.18 KB
UCHWAŁA NR SOK.0007.45.2019 RADY GMINY JEDNOROŻEC z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekówna terenie gminy Jednorożec Plik pdf 232.43 KB
UCHWAŁA Nr SOK.0007.47.2019 RADY GMINY JEDNOROŻEC z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Jednorożec oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Plik pdf 196.37 KB
UCHWAŁA NR SOK.0007.48.2019 RADY GMINY JEDNOROŻEC z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Jednorożec pod nazwą Żłobek Samorządowy w Jednorożcu oraz nadania jej statutu Plik pdf 240.34 KB
Uchwała nr SOK.0007.46.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym na terenie Gminy Jednorożec, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania Plik doc 77.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłCezary Wójcik - Przewodniczący Rady Gminy2019-04-16
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-04-17 08:24
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-07-01 10:08