XML

KOORYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Jednorożcu
 
Magdalena Bakuła – Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Jednorożec
 
ZARZĄDZENIE NR 50/2020 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 08 maja 2020 r.
w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności na terenie Gminy Jednorożec
 
Kontakt:
Urząd Gminy w Jednorożcu
ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec
tel.029 751 70 30 wew.40
e-mail: m.bakula@jednorozec.pl
 
 
Do zadań koordynatora należy w szczególności:
 
  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,
  2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  3. Monitorowanie działalności Wójta oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  4. Przedstawianie Wójtowi Gminy bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań,
  5. Sporządzanie raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobo ze szczególnymi potrzebami.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMarcin Jesionek - Adminstrator BIP2020-05-22
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2020-05-22 11:27
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2020-05-22 15:23