XML

Uchwały podjęteUchwała nr II/12/06 Rady Gminy Jednorozec z dnia 15 grudnia 2006r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI15405 Rady Gminy w Jednorożcu z dnia 30 grudnia 2005 r..pdf  Autor dokumentu: Barbara Załęska- Inspektor ds. Samorządowych i Kadr Urzędu Gminy

  Udostępnił:  Artur Olbryś (2007-05-29 08:51:50)
  Ostatnio zmodyfikował:  Artur Olbryś (2007-06-21 09:16:48)


Uchwała nr II/11/06 Rady Gminy Jednorozec z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie STRATEGI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY JEDNOROŻEC W LATACH 2006 - 2013
  Autor dokumentu: Barbara Załęska- Inspektor ds. Samorządowych i Kadr Urzędu Gminy


  Udostępnił:  Artur Olbryś (2007-05-29 08:50:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  Artur Olbryś (2007-06-21 09:17:32)


Uchwała nr II/10/06 Rady Gminy Jednorozec z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jednorożec na 2007 rok..pdf  Autor dokumentu: Barbara Załęska- Inspektor ds. Samorządowych i Kadr Urzędu Gminy

  Udostępnił:  Artur Olbryś (2007-05-29 08:50:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  Artur Olbryś (2007-06-21 09:17:32)Uchwała nr II/9/06 Rady Gminy Jednorozec z dnia 15 grudnia 2006r.  w sprawie wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.pdf  Autor dokumentu: Barbara Załęska- Inspektor ds. Samorządowych i Kadr Urzędu Gminy

  Udostępnił:  Artur Olbryś (2007-05-29 08:51:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  Artur Olbryś (2007-06-21 09:16:56)


Uchwała nr II/08/06 Rady Gminy Jednorozec z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2007 rok.pdf  Autor dokumentu: Barbara Załęska- Inspektor ds. Samorządowych i Kadr Urzędu Gminy


  Udostępnił:  Artur Olbryś (2007-05-29 08:58:57)
  Ostatnio zmodyfikował:  Artur Olbryś (2007-06-21 09:16:40)


 

Uchwała nr II/7/06 Rady Gminy Jednorozec z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.pdf  Autor dokumentu: Barbara Załęska- Inspektor ds. Samorządowych i Kadr Urzędu Gminy

  Udostępnił:  Artur Olbryś (2007-05-29 08:50:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  Artur Olbryś (2007-06-21 09:17:17)


Uchwała nr II/06/06 Rady Gminy Jednorozec z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.pdf  Autor dokumentu: Barbara Załęska- Inspektor ds. Samorządowych i Kadr Urzędu Gminy


  Udostępnił:  Artur Olbryś (2007-05-29 08:50:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  Artur Olbryś (2007-06-21 09:17:07)


Uchwała nr II/05/06 Rady Gminy Jednorozec z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie opłaty targowej.pdf  Autor dokumentu: Barbara Załęska- Inspektor ds. Samorządowych i Kadr Urzędu Gminy

  Udostępnił:  Artur Olbryś (2007-05-29 08:50:49)
  Ostatnio zmodyfikował:  Artur Olbryś (2007-06-21 09:17:24)


 

Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2007-06-21
Publikujący -