XML
46/2017
Zarządzenie Nr 46/2017
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 29 czerwca 2017 r.
 
w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych w Urzędzie Gminy w Jednorożcu
 
Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.),
§ 1. Powołuję stałą komisję likwidacyjną, zwaną dalej „Komisją”, środków trwałych i pozostałych, będących w ewidencji Urzędu Gminy Jednorożec, a zakwalifikowanych do likwidacji, w następującym składzie:
1) Lilla Zabielska - przewodniczący komisji,
2) Marta Piotrak - członek,
3) Mariusz Czaplicki - członek.
§ 2.1. Komisja ma obowiązek prowadzić postępowanie likwidacyjne zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, w trybie pracy określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zbycie i likwidacja środków trwałych oraz środków pozostałych odbywa się na zasadach określonych w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wzór wniosku składanego przez osoby odpowiedzialne za mienie zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Wzór protokołu z likwidacji majątku zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu stałej komisji likwidacyjnej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Jednorożec
/-/ Krzysztof Stancel


 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zał. nr 1 Plik txt 7.06 KB
zał. nr 2 Plik txt 9.07 KB
zał. nr 3 Plik txt 6.71 KB
zał. nr 4 Plik txt 9.24 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłWojciech Łukaszewski2017-06-29
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-01-15 09:59
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-01-15 10:12