Przejdź do treści
Urząd Gminy w Jednorożcu Logo jednostki
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
96/2017

Zarządzenie Nr 96/2017

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2012 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia dokumentacji określającej: zasady prowadzenia rachunkowości, zakładowy plan kont dla Urzędu Gminy w Jednorożcu, plan kont dla budżetu Gminy Jednorożec, zasady rachunkowości i plan kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat, sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych i ochrony danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisach oraz zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów, instrukcję inwentaryzacji, a także instrukcję gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Jednorożcu
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2017 poz. 2342 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2013 poz. 289 z późn. zm), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 208, poz. 1375), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. 2016 poz. 1015 z późn. zm.) oraz art.40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1817) – zarządza się, co następuje:
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2017-12-29 00:00
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-12-29 15:06
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-06-05 15:08
46/2017
Zarządzenie Nr 46/2017
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 29 czerwca 2017 r.
 
w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych w Urzędzie Gminy w Jednorożcu
 
Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.),

Załączniki:

Zał. nr 1 Typ pliku: txt 7.06 KB
zał. nr 2 Typ pliku: txt 9.07 KB
zał. nr 3 Typ pliku: txt 6.71 KB
zał. nr 4 Typ pliku: txt 9.24 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłWojciech Łukaszewski2017-06-29 00:00
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-01-15 09:59
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-01-15 10:12
95/2017
Zarządzenie Nr 95/2017
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 29 grudnia 2017 roku 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
 
            Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017 poz.2077) zarządza się co następuje:
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2017-12-29 00:00
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-01-04 08:54
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-01-04 09:25
94/2017
Zarządzenie Nr 94/2017
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 29 grudnia 2017 roku
 
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2017 – 2029

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2017, poz 2077)  zarządzam co następuje:
 

Załączniki:

zał. nr 1 Typ pliku: pdf 108.93 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2017-12-29 00:00
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-12-29 12:40
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-01-04 09:02
93/2017
Zarządzenie Nr 93 /2017
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 29 grudnia 2017 r.

 
zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Jednorożcu
 
        Na podstawie art. 33 ust 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) Wójt Gminy Jednorożec zarządza, co następuje:
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłWojciech Łukaszewski2017-12-29 00:00
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-01-02 15:12
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-01-04 09:07
90/2017
Zarządzenie nr 90/2017
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 28 grudnia 2017 r.
 
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony danych osobowych, informatyki i infrastruktury
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy zadnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) oraz § 4 ust.1, ust. 3 pkt 2 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Jednorożcu stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 64/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy  w Jednorożcu zarządzam, co następuje, zarządza się, co następuje:
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłWojciech Łukaszewski2017-12-28 00:00
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-01-02 09:48
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-01-02 09:51
91/2017
Zarządzenie Nr 91/2017
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 28 grudnia 2017 roku
 
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
 
            Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017 poz.2077) zarządza się co następuje:
 

Załączniki:

zał 1 Typ pliku: pdf 128.81 KB
zał 2 Typ pliku: pdf 134.61 KB
zał 3 Typ pliku: pdf 127.63 KB
zał 4 Typ pliku: pdf 126.05 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2017-12-28 00:00
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-12-28 12:29
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-12-28 12:33
89/2017
Zarządzenie Nr 89/2017
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 22 grudnia 2017 roku
 
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
 
            Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017 poz.2077) zarządza się co następuje:
 

Załączniki:

zał. nr 1 Typ pliku: pdf 127.68 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Bakuła2017-12-22 11:09
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-12-22 11:09
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-12-22 11:11
88/2017
Zarządzenie Nr 88/2017
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 18 grudnia 2017 r.
 
w sprawie  „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Jednorożcu”.
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 39  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), oraz § 5 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1786 ze zm.), zarządza się, co następuje:
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2017-12-18 00:00
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2017-12-19 13:00
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2017-12-19 20:19
87/2017
 
Zarządzenie Nr 87/2017
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 18 grudnia 2017 roku
 
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
 
            Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017 poz.2077) zarządza się co następuje:
 

Załączniki:

zał 1 Typ pliku: pdf 127.87 KB
zał 2 Typ pliku: pdf 148.92 KB
zał 3 Typ pliku: pdf 127.01 KB
zał 4 Typ pliku: pdf 126.47 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2017-12-18 00:00
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2017-12-18 12:18
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2017-12-19 20:18
86/2017
Zarządzenie nr 86/2017
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 18 grudnia 2017 r.
 
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłWojciech Łukaszewski2017-12-18 00:00
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-12-18 12:40
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-12-18 12:42
85/2017
Zarządzenie Nr 85/2017
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 11 grudnia 2017 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
 
            Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017 poz.2077) zarządza się co następuje:
 

Załączniki:

zał 1 Typ pliku: pdf 144.95 KB
zał 2 Typ pliku: pdf 166.43 KB
zał 3 Typ pliku: pdf 127.60 KB
zał 4 Typ pliku: pdf 125.04 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2017-12-11 10:14
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-12-13 10:14
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-12-13 10:16
84/2017
Zarządzenie Nr 84/2017
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 11 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania wspólnej Komisji Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Gminy w Jednorożcu, Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu.
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2191) w związku z § 5 ust. 3 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Jednorożcu, Bibliotece Publicznej w Jednorożcu, Ośrodku Pomocy Społecznej w jednorożcu (załącznik do zarządzenia nr 29/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 10 kwietnia 2009 r. z późn. zm.) Wójt Gminy Jednorożec zarządza, co następuje:
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2017-12-11 00:00
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-12-11 11:54
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-12-11 12:00
83/2017
Zarządzenie Nr 83/2017
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 6 grudnia 2017 r.
 
w sprawie regulaminu służby przygotowawczej w Urzędzie Gminy w Jednorożcu
 
Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) zarządza się co następuje:
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłWojciech Łukaszewski2017-12-06 00:00
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-12-06 14:25
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-12-06 14:31
82/2017
Zarządzenie Nr 82/2017
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 5 grudnia 2017 roku
 
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017 poz.2077) zarządza się co następuje:
 

Załączniki:

zał 1 Typ pliku: pdf 139.71 KB
zał 2 Typ pliku: pdf 129.30 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2017-12-05 10:56
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-12-05 10:56
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-12-05 10:59
81/2017
Zarządzenie Nr 81/2017
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 27 listopada 2017 roku
 
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
 
            Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017 poz.2077) zarządza się co następuje:

Załączniki:

zał 1 Typ pliku: pdf 145.16 KB
zał 2 Typ pliku: pdf 160.48 KB
zał 3 Typ pliku: pdf 141.70 KB
zał 4 Typ pliku: pdf 139.90 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2017-11-27 08:19
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-11-29 08:19
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-11-29 08:21
80/2017
     Zarządzenie Nr 80/2017
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 21 listopada 2017 roku
 
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
 
            Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017 poz.2077) zarządza się co następuje:

Załączniki:

zał. nr 1 Typ pliku: pdf 153.44 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2017-11-21 00:00
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-11-23 09:52
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-11-23 09:59
79/2017
Zarządzenie Nr 79/2017
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 14 listopada 2017 roku
 
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok
 
            Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2016,  poz. 1870 z późn. zm.1) Wójt Gminy Jednorożec zarządza, co następuje:
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2017-11-14 00:00
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-10-17 13:56
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-11-23 09:49
78/2017
Zarządzenie Nr 78/2017
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 14 listopada 2017 roku
 
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec
 na lata 2018 - 2029
 
            Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2016,  poz. 1870 z późn. zm.)1 Wójt Gminy Jednorożec zarządza, co następuje:
 
 

Załączniki:

treść Typ pliku: doc 17.85 KB
zał. nr 1 Typ pliku: pdf 106.75 KB
zał. nr 2 Typ pliku: pdf 126.27 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2017-11-14 00:00
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-11-14 13:40
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-11-14 13:50
77/2017
 
Zarządzenie Nr 77/2017
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 13 listopada 2017 roku
 
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
            Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.2016 poz.1870,1948, 1984, 2260, Dz.U. 2017 poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537) zarządza się co następuje:

Załączniki:

zał. nr 1 Typ pliku: pdf 128.76 KB
zał. nr 2 Typ pliku: pdf 189.97 KB
zał. nr 3 Typ pliku: pdf 126.53 KB
zał. nr 4 Typ pliku: pdf 125.72 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2017-11-13 00:00
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-11-13 14:56
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-11-13 15:04
76/2017
Zarządzenie Nr 76 /2017
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 31 października 2017 r.
 
zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Jednorożcu
 
        Na podstawie art. 33 ust 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym  (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) Wójt Gminy Jednorożec zarządza, co następuje:

Załączniki:

zał. nr 1 Typ pliku: pdf 197.78 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłWojciech Łukaszewski2017-10-31 00:00
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-11-02 14:56
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-11-02 14:59
75/2017
Zarządzenie Nr 75/2017
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 30 października 2017 roku
 
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
 
            Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.2016 poz.1870,1948, 1984, 2260, Dz.U. 2017 poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537) zarządza się co następuje:

 

Załączniki:

zał. nr 1 Typ pliku: pdf 127.11 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2017-10-30 00:00
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-10-31 07:50
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-10-31 07:53
73/2017
Zarządzenie Nr 73/2017
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 19 października 2017 roku
 
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
 
            Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.2016 poz.1870,1948, 1984, 2260, Dz.U. 2017 poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537) zarządza się co następuje:
 

Załączniki:

zał. nr 1 Typ pliku: pdf 138.91 KB
zał. nr 2 Typ pliku: pdf 171.93 KB
zał. nr 3 Typ pliku: pdf 131.77 KB
zał. nr 4 Typ pliku: pdf 137.33 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2017-10-19 00:00
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-10-19 12:11
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-10-19 12:25
72/2017
  ZARZĄDZENIE Nr 72/2017
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 17 października 2017 r.
 
w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu ciężarowego - pożarniczego marki FS LUBLIN ŻUK A07
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. 2017 poz. 1875) zarządza się, co następuje:

Załączniki:

Załącznik nr 1 i 2 Typ pliku: txt 11.77 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2017-10-17 00:00
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2017-10-17 13:56
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2017-10-17 15:04
72/2017
  ZARZĄDZENIE Nr 72/2017
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 17 października 2017 r.
 
w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu ciężarowego - pożarniczego marki FS LUBLIN ŻUK A07
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. 2017 poz. 1875) zarządza się, co następuje:

Załączniki:

Załącznik nr 1 i 2 Typ pliku: txt 11.77 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2017-10-17 00:00
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2017-10-17 13:56
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2017-10-17 15:04
71/2017
Zarządzenie Nr 71/2017
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 9 października 2017 roku
 
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
 
            Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.2016 poz.1870,1948, 1984, 2260, Dz.U. 2017 poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537) zarządza się co następuje:

Załączniki:

zał. nr 1 Typ pliku: pdf 139.63 KB
zał. nr 2 Typ pliku: pdf 160.19 KB
zał. nr 3 Typ pliku: pdf 133.17 KB
zał. nr 4 Typ pliku: pdf 134.07 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2017-10-09 00:00
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-10-10 09:02
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-10-10 09:23
70/2017
           Zarządzenie Nr 70/2017
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 6 października 2017 r.
 
w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy w Jednorożcu za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2017-10-06 00:00
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-10-06 14:20
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-10-06 14:22
68/2017
 
Zarządzenie Nr 68/2017
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 29 września 2017 roku
 
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
 
            Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.2016 poz.1870,1948, 1984, 2260, Dz.U. 2017 poz. 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537) zarządza się co następuje:

 

Załączniki:

zał 1 Typ pliku: pdf 141.33 KB
zał 2 Typ pliku: pdf 176.45 KB
zał 3 Typ pliku: pdf 136.55 KB
zał 4 Typ pliku: pdf 137.18 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2017-09-29 00:00
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-10-03 09:22
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-10-03 09:24
69/2017
                                                            Zarządzenie Nr 69 /2017
                                                           Wójta Gminy Jednorożec
                                                           z dnia 29 września 2017 r.
 
zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Jednorożcu
 
        Na podstawie art. 33 ust 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Wójt Gminy Jednorożec zarządza, co następuje:
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłWojciech Łukaszewski2017-09-29 00:00
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-10-03 08:30
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-10-03 09:17
67/2017
 
Zarządzenie Nr 67/2017
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 22 września 2017 r.
 
w sprawie powołania Komisji do odbioru prac związanych z realizacją zadania pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Jednorożec – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w roku 2017”
 
Stosownie do przepisów art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm./ zarządza się, co następuje:
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłCezary Świderski2017-09-22 00:00
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2017-09-25 09:06
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2017-09-25 09:21
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
data dodania: 2024-05-23
data dodania: 2024-05-22
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


Wygenerowano: 23 maja 2024r. 08:33:31
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.