Urząd Gminy w Jednorożcu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Aktualności
2020-02-21W dniu 14.02.2020 r. Gmina Jednorożec przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Akademia Kluczowych Kompetencji w Powiecie Przasnyskim”
nr projektu RPMA.10.01.01-14-b595/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla
rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Partnerem Wiodącym (Liderem Projektu) jest Powiat Przasnyski, ul. Św. St. Kostki 5,
06-300 Przasnysz, natomiast partnerami projektu są: Gmina Jednorożec, ul. Odrodzenia 14,
06-323 Jednorożec oraz Project Hub Sp. Z o. o., ul. Cienista 3, 60-587 Poznań.
Przystąpienie do realizacji ww. projektu umożliwi poprawę do 28.02.2021 jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych
m.in na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół Powiatowych w Jednorożcu – Liceum Ogólnokształcącego.

Działania projektowe:
 • doposażenie w szkołach pracowni matematycznej i przedmiotów przyrodniczych
  w sprzęt TIK
 • zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce (dydaktyczno-wyrównawcze j. obce, matematyczne, przedmioty przyrodnicze: chemia, fizyka, biologia, geografia
  oraz warsztaty ze skutecznego uczenia się z użyciem TIK)
 • zajęcia rozwijające (warsztaty kompetencji językowych, matematycznych, przyrodniczych: chemia, fizyka, biologia, geografia oraz warsztatami z umiejętności rozwijania kompetencji z użyciem TIK)
 • projekty edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne
 • laboratoria wyjazdowe rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne
 • szkolenia dla  nauczycieli (m.in z zakresie wykorzystywania e-podręczników, nauczania w oparciu o eksperyment, pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych).


Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2020-02-21
Publikujący:Jesionek Marcin 2020-02-21 10:40:37
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2020-02-21
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2021-02-21
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie kwota dotacji 2020.pdf 44971 bajtów 8
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Łukaszewski Wojciech 2020-01-21
Publikujący:Jesionek Marcin 2020-01-21 14:00:36
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2021-01-21
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. deklaracja_doc deklaracja_2020.doc 80384 bajtów 18
2. deklaracja_pdf deklaracja_2020.pdf 181377 bajtów 14
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2020-01-08
Publikujący:Jesionek Marcin 2020-01-08 15:11:51
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2021-01-08
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Zawiadomienie zawiadomienie.pdf 0 bajtów 1
2. Zawiadomienie zawiadomienie.pdf 3194057 bajtów 8
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2019-11-20
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2019-11-20 15:22:59
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2020-11-20
GZO.4431.5.2019                                                 Jednorożec, 30 października 2019 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2019 r.
oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach
 
 
Na podstawie art. 45 ust 1. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) Wójt Gminy Jednorożec ogłasza, że w wyniku aktualizacji dokonanej w miesiącu październiku 2019 r.:
 
 1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2019 r. obliczona na podstawie kwoty wydatków bieżących zaplanowanych na rok budżetowy na prowadzenie przez Gminę Jednorożec przedszkoli, według stanu na dzień 30.09.2019 r. wynosi – 8 436,10 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 10/100).
 2. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach ustalona na podstawie danych z systemu informacji oświatowej wynosi – 137,33.
 
Wójt Gminy Jednorożec
(-) Krzysztof Andrzej Iwulski
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Łukaszewski Wojciech 2019-11-18
Publikujący:Jesionek Marcin 2019-11-18 11:49:48
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2019-11-18
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2033-09-23
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść 20191118103750.pdf 188120 bajtów 11
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2019-11-18
Publikujący:Jesionek Marcin 2019-11-18 10:52:45
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2020-11-18
Nabór wniosków o dotację na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z terenu gminy Jednorożec Wójt Gminy Jednorożec informuje, iż w roku 2019 zamierza wystąpić z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych o dp ad ó w pochodzących z działalności rolniczej” .
W związku z powyższym rolnicy zainteresowani usunięciem w 2019 roku folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej powinni złożyć za pośrednictwem Sołtysa lub bezpośrednio do Urzędu Gminy wniosek o udział w programie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 października 2019 r.
Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100 % kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
W przypadku nieotrzymania przez Gminę Jednorożec dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „ Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane w 2019 roku.
W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć pismo w tej sprawie do Urzędu Gminy w Jednorożcu.
W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Zespołu Usług Komunalnych (tel. 29 7517038 lub 29 7518366) lub Zespołu Inwestycji i Rozwoju (tel. 29 7517039).
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wniosek wniosek-2019-folia-rolnicza_1.docx 18337 bajtów 7
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2019-10-02
Publikujący:Jesionek Marcin 2019-10-02 09:02:55
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2020-10-02
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. informacja 20190916111409.pdf 46017 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Nizielski Krzysztof 2019-09-16
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2019-09-16 12:54:57
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2020-09-16
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. informacja 20190916111426.pdf 39725 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Nizielski Krzysztof 2019-09-16
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2019-09-16 12:45:43
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2020-09-16
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie 20190916085201.pdf 56041 bajtów 10
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2019-09-16
Publikujący:Jesionek Marcin 2019-09-16 10:52:14
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2020-09-16
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść mieszkańcy ulicy Warszawskiej.pdf 39204 bajtów 12
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Wójcik Cezary 2019-08-23
Publikujący:Jesionek Marcin 2019-08-23 12:12:47
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2020-08-23
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja o wyniku zapytania cenowego dotyczącego przeprowadzenia w 2019 roku emisji obligacji komunalnych w Gminie Jednorożec najkorzystniejsza oferta.pdf 43335 bajtów 7
2. Rb-27S I półrocze 2019 r. Rb-27S I półrocze 2019 r..pdf 888113 bajtów 6
3. Rb-28S I półrocze 2019 r Rb-28S I półrocze 2019 r.pdf 1341112 bajtów 6
4. Rb-NDS I półrocze 2019 r Rb-NDS I półrocze 2019 r.pdf 292945 bajtów 10
5. Rb-Z I półrocze 2019 r Rb-Z I półrocze 2019 r.pdf 94322 bajtów 9
6. Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf 106797 bajtów 10
7. zaproszenie zaproszenie do składania ofert.pdf 89158 bajtów 28
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Kucińska Magdalena 2019-08-13
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2019-08-13 11:32:38
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2020-08-13
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Odpowiedź Odpowiedź dla Mieszkańców ulicy Zielonej.pdf 45774 bajtów 22
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Wójcik Cezary 2019-07-25
Publikujący:Jesionek Marcin 2019-07-26 13:53:02
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2020-07-26
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie Obwieszczenie BIP.pdf 54494 bajtów 64
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2019-05-15
Publikujący:Jesionek Marcin 2019-05-15 09:31:15
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2019-05-15
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2020-05-15
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Rb-27S 2018 r Rb-27S 2018 r.pdf 842634 bajtów 6
2. Rb-28S 2018 r Rb-28S 2018 r.pdf 1264511 bajtów 3
3. Rb-NDS 2018 r Rb-NDS 2018 r.pdf 293185 bajtów 3
4. Rb-Z 2018 r Rb-Z 2018 r.pdf 97505 bajtów 5
5. Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf 105201 bajtów 3
6. zaproszenie do składania ofert na emisję obligacji komunalnych zaproszenie do składania ofert na emisję obligacji komunalnych.pdf 88664 bajtów 8
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Kucińska Magdalena 2019-05-09
Publikujący:Jesionek Marcin 2019-05-09 12:49:56
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2020-05-09
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Zarządzenie nr 68/2019 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Żelazna Rządowa-Parciaki z siedzibą w Parciakach Konkurs na stanowisko dyrektora.docx 22892 bajtów 20
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2019-05-08
Publikujący:Jesionek Marcin 2019-05-08 14:39:46
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2020-05-08
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie obwieszcze.pdf 1022671 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2019-01-02
Publikujący:Jesionek Marcin 2019-01-02 13:58:25
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2019-01-02
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2036-11-27
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie .pdf od mar.pdf 1016629 bajtów 10
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2018-12-10
Publikujący:Jesionek Marcin 2018-12-10 13:46:24
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2032-12-02
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 24052018.jpg 1046139 bajtów 14
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2018-05-24
Publikujący:Jesionek Marcin 2018-05-24 15:11:45
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2039-12-31
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. 1. SUIKZP JEDNOROŻEC_TEKST STUDIUM 1..pdf 2336896 bajtów 37
2. 2. SUIKZP JEDNOROŻEC_UWARUNKOWANIA_RYSUNEK STUDIUM 2..pdf 20123271 bajtów 29
3. 3. SUIKZP JEDNOROŻEC_KIERUNKI_RYSUNEK STUDIUM 3..pdf 16336941 bajtów 22
4. 4. SUIKZP JEDNOROŻEC_PROGNOZA ŚRODOWISKO_TEKST 4..pdf 4491957 bajtów 15
5. 5. SUIKZP JEDNOROŻEC_PROGNOZA ŚRODOWISKO_RYSUNEK 5..pdf 16881466 bajtów 6
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Bakuła Magdalena 2017-10-02
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2017-10-02 13:55:09
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2023-12-16
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2020-02-21
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
data dodania: 2020-03-23
data dodania: 2020-03-20
data dodania: 2020-03-18
data dodania: 2020-03-18
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 29 marca 2020r. 10:36:32
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.