Przejdź do treści
Urząd Gminy w Jednorożcu Logo jednostki
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Aktualności
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1930, 2445) poniżej przedstawiam informacje dotyczące
- podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy
 oraz
- statystycznej liczby dzieci, uczniów, wychowanków, o której mowa w art. 11 ustawy.
 
Typ i rodzaj placówki Podstawowa kwota dotacji Statystyczna liczba uczniów
Przedszkola 10 306,02 zł 143
 
 
Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Łukaszewski Wojciech 2022-05-11
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2022-05-11 12:59:58
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2023-05-11
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Do pobrania Decyzj ostateczna WA.RZT.70.4.2022_5 z dn. 04.04.2022 r..pdf 4709613 bajtów 6
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2022-04-26
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-04-26 13:01:24
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-04-26
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. MPZP_JEDNOROEC MPZP_JEDNOROEC.zip 12613548 bajtów 16
2. rysunek_planu rysunek_planu.zip 11593735 bajtów 7
3. rysunek_planu_legenda rysunek_planu_legenda.jpg 898230 bajtów 8
4. Uchwała intencyjna Uchwała intencyjna.pdf 70098 bajtów 14
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2022-04-11
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-04-11 14:14:37
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-04-11
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania obwieszczenie o wydaniu decyzji(1).pdf 92361 bajtów 7
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2022-03-28
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-03-28 14:34:58
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-04-12
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania Obwieszczenie o decyzji tablice-gminy_BIP.pdf 108519 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2022-03-22
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-03-22 13:45:26
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-03-22
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o  zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania o nieuregulowanym stanie prawnym - dz. nr 51/2 o pow. 0,0031 ha w obrębie 0013 Olszewka.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie 20220224141300.pdf 61783 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2022-02-24
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2022-02-24 15:23:50
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2023-02-24
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. 0_MPZP JEDNOROŻEC_TEKST PLANU 0_MPZP JEDNOROŻEC_TEKST PLANU.doc 452096 bajtów 17
2. 0_MPZP JEDNOROŻEC_TEKST PLANU 0_MPZP JEDNOROŻEC_TEKST PLANU.pdf 571566 bajtów 9
3. 1_MPZP JEDNOROŻEC_RYSUNEK PLANU_ARKUSZ A 1_MPZP JEDNOROŻEC_RYSUNEK PLANU_ARKUSZ A.pdf 5966460 bajtów 14
4. 1_MPZP JEDNOROŻEC_RYSUNEK PLANU_ARKUSZ B 1_MPZP JEDNOROŻEC_RYSUNEK PLANU_ARKUSZ B.pdf 5672463 bajtów 5
5. 1_MPZP JEDNOROŻEC_RYSUNEK PLANU_ARKUSZ C 1_MPZP JEDNOROŻEC_RYSUNEK PLANU_ARKUSZ C.pdf 7046209 bajtów 8
6. 1_MPZP JEDNOROŻEC_RYSUNEK PLANU_ARKUSZ D 1_MPZP JEDNOROŻEC_RYSUNEK PLANU_ARKUSZ D.pdf 13011744 bajtów 11
7. 2. MPZP JEDNOROŻEC_PROGNOZA ŚRODOWISKO_TEKST 2. MPZP JEDNOROŻEC_PROGNOZA ŚRODOWISKO_TEKST.pdf 3655993 bajtów 2
8. 3. MPZP JEDNOROŻEC_PROGNOZA ŚRODOWISKO_RYSUNEK 3. MPZP JEDNOROŻEC_PROGNOZA ŚRODOWISKO_RYSUNEK.pdf 3428240 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2022-01-19
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-01-19 09:46:01
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-01-19
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. 1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2022. 1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2022.docx 31916 bajtów 25
2. 2. OFERTA 2022. 2. OFERTA 2022.docx 50315 bajtów 0
3. 3. SPRAWOZDANIE 2022. 3. SPRAWOZDANIE 2022.docx 37266 bajtów 2
4. 5. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu 5. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu.docx 19304 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2022-01-12
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-01-12 12:04:06
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-01-12
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania Obwieszczenie.docx 17094 bajtów 22
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Bakuła Magdalena 2022-01-11
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-01-11 10:02:47
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-01-11
2022-01-04

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów na dzień 01.01.2022 r.

 

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1930, 2445) poniżej przedstawiam informacje dotyczące

- podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy

 oraz

- statystycznej liczby dzieci, uczniów, wychowanków, o której mowa w art. 11 ustawy.

 

Typ i rodzaj placówki

Podstawowa kwota dotacji 

Statystyczna liczba dzieci

Przedszkola

9 246,41 zł

143

 

Jednocześnie informuję, że dotacja dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego jest obecnie naliczana wg stawek roku 2021. Jej korekta nastąpi po otrzymaniu „metryczki oświatowej”.

Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.

Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Łukaszewski Wojciech 2022-01-04
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-01-04 11:44:47
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-01-04
obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za  nieruchomość położoną w powiecie przasnyskim, gmina Jednorożec w obrębie 0013 Olszewka, oznaczoną jako działka nr 41/4 o pow. 0,0048 ha nr SPN-O.7570.4.44.2021.MW z dnia 14.12.2021 r.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie Obwieszczenie.pdf 63435 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-12-15
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2021-12-15 11:46:16
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2022-12-15
O G Ł O S Z E N I E KONSULTACJE SPOŁECZNE 2021
projektu uchwały w sprawie:  
ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU GMINY JEDNOROŻEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz Konsultacji Społecznych. Formularz Konsultacji Społecznych.docx 12652 bajtów 5
2. Ogłoszenie o konsultacjach. Ogłoszenie o konsultacjach.docx 14077 bajtów 4
3. Roczny Program Współpracy Gminy Jednorożec z organizacjami pozarządowymi na 2022r. Roczny Program Współpracy Gminy Jednorożec z organizacjami pozarządowymi na 2022r.docx 38275 bajtów 9
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-12-03
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2021-12-03 15:24:52
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2022-12-03

na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.) informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, zwanego dalej „Projektem”, i rozpoczęciu konsultacji z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem uchwały.


KLIK
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-11-23
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2021-11-23 12:48:46
Modyfikacja:Krzysztof Nizielski 2021-11-23
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2022-11-23
Jednorożec, dn. 16.11.2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonego planu urządzenia lasu niestanowiących własność Skarbu Państwa z terenu gminy Jednorożec

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.
 z 2021 r., poz. 1275) Wójt Gminy Jednorożec zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa z obrębów ewidencyjnych JEDNOROŻEC, ULATOWO-SŁABOGÓRA, LIPA, OBÓRKI, NAKIEŁ oraz BUDY RZĄDOWE i PRZYSIEKI w terminie od dnia 16 listopada
2021 r.
 do dnia 16 grudnia 2021 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Jednorożcu, Referat Inwestycji i Rozwoju, pokój nr 12 w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek - piątek 730 – 1530.

Jednocześnie Wójt Gminy Jednorożec informuje, że:

1.    w okresie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu urządzenia lasu (liczy się data wpływu pisma). Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków (art. 21 ust. 5 ustawy). Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,

2.    dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego ze stanem na dzień 01.09.2021 r.,

3.    wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego,

4.      poza użytkami Ls, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych,

5.      nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych (ewidencyjnych Ls),

6.      obecność właścicieli lasów na wyłożeniach nie jest obowiązkowa.

 

Wójt Gminy Jednorożec

/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski

 

Wywieszono dnia………………….                                                       
Zdjęto dnia………………………..
Sporządziła:

Natalia Tworkowska (29) 751-70-39
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-11-16
Publikujący:Jesionek Marcin 2021-11-16 15:07:25
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2022-11-16
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód popłuczyn ze stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody w miejscowości Małowidz, istniejącym wylotem do rowu melioracyjnego, na terenie działki nr ew. 471/5, obręb Małowidz, gmina Jednorożec, powiat przasnyski
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja 20211108130939.pdf 39081 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-11-08
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2021-11-08 13:06:38
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2022-11-08
GZO.4431.1.2021                                                 Jednorożec, 29 października 2021 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2021 r.
oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach
 
 
Na podstawie art. 46 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930), w wyniku aktualizacji dokonanej w miesiącu październiku 2020 r., według stanu na 30 września 2020 r., poniżej przedstawione są informacje o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów.
 1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2021 r. obliczona na podstawie kwoty wydatków bieżących zaplanowanych na rok budżetowy na prowadzenie przez Gminę Jednorożec przedszkoli, według stanu na dzień 30 września     2021 r. wynosi – 7 606,12 (słownie: siedem tysięcy sześćset sześć złotych 12/100 złotych).
 2. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach ustalona na podstawie danych      z Systemu Informacji Oświatowej wynosi – 140,34.
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Łukaszewski Wojciech 2021-10-29
Publikujący:Jesionek Marcin 2021-10-29 12:01:51
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2021-10-29
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2022-10-29
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia  pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodna, tj. odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z usytuowanej dz. nr ew. 1494/1 obr Jednorożec oczyszczalni ścieków , istniejącym wylotem do urządzenia wodnego - kanału  R-25 i dalej do rzeki Orzyc.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Zawiadomienie zaw.pdf 195729 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-10-15
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2021-10-27 09:39:29
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2022-10-27
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obieszczenie do pobrania Obwieszczenie o wszczęciu_gminy_tablica.pdf 139296 bajtów 5
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2021-10-19
Publikujący:Jesionek Marcin 2021-10-12 10:05:49
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2021-10-28
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2022-11-02
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja Informacja o wszczeciu postepowania.pdf 307911 bajtów 8
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Nizielski Krzysztof 2021-10-05
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2021-10-05 11:20:33
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2022-10-05
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania 747.2.2.2020 Zawiadomienie o wyd. decyzja_TABLICA.pdf 150534 bajtów 6
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2021-08-31
Publikujący:Jesionek Marcin 2021-09-06 09:01:03
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2021-09-06
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2022-09-20
Jednorożec, dnia 05.08.2021 r.
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jednorożec
o zawieszeniu postępowania w sprawie wznowienia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Działając na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.741) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.735) – dalej K.p.a
 
zawiadamiam
 
że dnia 05.08.2021 r. zostało zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wznowienia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr PRS4413B wraz z wewnętrzną linią zasilającą na terenie działki ewidencyjnej nr 262/3, położonej w miejscowości Małowidz, gmina Jednorożec. Postanowienie zostało zawieszone do czasu zakończenia postępowania prowadzonego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce
w związku ze skargą wniesioną przez mieszkańca wsi Małowidz.
 
Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o uprawnieniach z art.10 K.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania,
w tym do składania wniosków dowodowych.
 
Możliwość zapoznania się z dokumentacją postępowania w celu ewentualnego wniesienia uwag i wniosków istnieje w Urzędzie Gminy w Jednorożcu, pokój nr 13, w godzinach 7:30 – 15:30.
 
Zgodnie z art.49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 13.07.2021 r.
 
 
POUCZENIE:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r  o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r .poz.741. - wyciąg)
Art.53 ust.1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się
w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego zawiadamia się na piśmie.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.735 -wyciąg)
Art.49.§ 1.Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia,
w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej
 
                                                                                               Wójt Gminy Jednorożec
Zamieszczono w BIP                                                            (-) Krzysztof Andrzej Iwulski
dnia 05.08.2021 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-08-05
Publikujący:Jesionek Marcin 2021-08-05 10:36:09
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2022-08-05
 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 3 lub § 6 lub § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 z późn. zm.).
 2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587 z późn. zm.), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:
 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
– imię (imiona) i nazwisko,
– datę i miejsce urodzenia,
– obywatelstwo,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,
  z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego
  z zakresu zarządzania oświatą,
 3. w przypadku cudzoziemca - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:
- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), lub
- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego  języka polskiego,
 1. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
  na stanowisku kierowniczym,
 2. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem
  za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 tj.),
 5. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
  (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
 7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 8. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),
 9. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych
  i korzysta z pełni praw publicznych.
3. Oferty należy składać w terminie 15 dni od ukazania się ogłoszenia:
 1. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Jednorożcu - www.jednorozec.pl,
 2. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jednorożcu - http://bip.jednorozec.pl/,
 3. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorożcu - gzojednorozec.nbip.pl,
na adres: Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 13, 06-323 Jednorożec, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i adresem mailowym oraz z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu”.
 
4. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
 
Na żądanie organu prowadzącego – Gminy Jednorożec, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt. 2 lit. d-g, l i m.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Jednorożec.
 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
 
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W RAMACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JEDNOROŻCU
 
Zgodnie z art, 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 13, 06-323 Jednorożec.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych, Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora Danych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email iod@jednorozec.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, zgodnie z przepisami prawa, które określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. -Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z poźn. zm) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z w/w przepisów jest niezbędne i jest warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w konkursie na stanowisko dyrektora w/w szkoły.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Jednorożec.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły także przez okres 2 miesięcy po zakończeniu konkursu. W przypadku, gdy w wyniku konkursu nie zostanie Pani/Pan wyłoniony, jako kandydat na stanowisko dyrektora szkoły to dane po upływie 2 miesięcy zostaną zniszczone, a w przypadku, gdy zostanie Pani/Panu powierzone stanowisko dyrektora dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres wynikający z rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, tj. przez okres 5 lat,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawę zgody przed jej cofnięciem.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy cyt. rozporządzenia.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia/wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym mającym na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-07-13
Publikujący:Jesionek Marcin 2021-07-13 13:22:16
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2022-07-13
Działając na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.741) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.735) – dalej K.p.a
 
zawiadamiam
 
że dnia 13.07.2021 r. zostało wznowione postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr PRS4413B wraz z wewnętrzną linią zasilającą na terenie działki ewidencyjnej nr 262/3, położonej w miejscowości Małowidz, gmina Jednorożec.
 
Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o uprawnieniach z art.10 K.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania,
w tym do składania wniosków dowodowych.
 
Możliwość zapoznania się z dokumentacją postępowania w celu ewentualnego wniesienia uwag i wniosków istnieje w Urzędzie Gminy w Jednorożcu, pokój nr 13,
w godzinach 7:30 – 15:30.
 
Zgodnie z art.49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 13.07.2021 r.
 
 
POUCZENIE:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r  o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r .poz.741. - wyciąg)
Art.53 ust.1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się
w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego zawiadamia się na piśmie.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.735 -wyciąg)
Art.49.§ 1.Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia,
w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej
 
Zamieszczono w BIP                                                                Wójt Gminy Jednorożec
dnia 13.07.2021 r.                                                                (-) Krzysztof Andrzej Iwulski
 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania obwieszczenie.pdf 82021 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-07-13
Publikujący:Jesionek Marcin 2021-07-13 09:56:21
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2021-07-13
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2022-07-13
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
 
Wójt Gminy Jednorożec
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA
Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu
ul. Odrodzenia 13, 06-323 Jednorożec
 
 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 3 lub § 6 lub § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597 oraz z 2019 r. poz. 1661).
 2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587 oraz z 2019 r. poz. 1634), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:
 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
– imię (imiona) i nazwisko,
– datę i miejsce urodzenia,
– obywatelstwo,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,
  z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego
  z zakresu zarządzania oświatą,
 3. w przypadku cudzoziemca - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:
- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), lub
- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego  języka polskiego,
 1. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
  na stanowisku kierowniczym,
 2. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem
  za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 tj.),
 5. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
  (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
 7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 8. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),
 9. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych
  i korzysta z pełni praw publicznych.
3. Oferty należy składać w terminie 15 dni od ukazania się ogłoszenia:
 1. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Jednorożcu - www.jednorozec.pl,
 2. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jednorożcu - http://bip.jednorozec.pl/,
 3. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorożcu - gzojednorozec.nbip.pl,
na adres: Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 13, 06-323 Jednorożec, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i adresem mailowym oraz z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu”.
 
4. Nie dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej.
 
Na żądanie organu prowadzącego – Gminy Jednorożec, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt. 2 lit. d-g, l i m.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Jednorożec.
 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
 
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W RAMACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W JEDNOROŻCU
 
Zgodnie z art, 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 13, 06-323 Jednorożec.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych, Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora Danych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email iod@jednorozec.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, zgodnie z przepisami prawa, które określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. -Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z poźn. zm) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z w/w przepisów jest niezbędne i jest warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w konkursie na stanowisko dyrektora w/w szkoły.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Jednorożec.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły także przez okres 2 miesięcy po zakończeniu konkursu. W przypadku, gdy w wyniku konkursu nie zostanie Pani/Pan wyłoniony, jako kandydat na stanowisko dyrektora szkoły to dane po upływie 2 miesięcy zostaną zniszczone, a w przypadku, gdy zostanie Pani/Panu powierzone stanowisko dyrektora dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres wynikający z rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, tj. przez okres 5 lat,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawę zgody przed jej cofnięciem.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy cyt. rozporządzenia.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia/wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym mającym na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-06-15
Publikujący:Jesionek Marcin 2021-06-15 13:00:35
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2022-06-15
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść obwieszczenia 20210611110428.pdf 109547 bajtów 14
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2021-06-09
Publikujący:Jesionek Marcin 2021-06-14 11:53:23
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2022-06-14
Jednorożec, dn. 11.05.2021 r.
ZIR.603.2.2021
INFORMACJA WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC
 
W związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wójt Gminy Jednorożec informuje, że na podstawie art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w roku 2021 roku, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach kolejnego cyklu (lata 2020-2021) Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ).
Zakres monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych objętych umowami wraz z liczbą przewidzianych do monitoringu stanowisk dostępny jest pod adresem: http://siedliska.gios.gov.pl/pl/monitoring/zakres/2020-2021. Natomiast lista stanowisk zaplanowanych do monitorowania w latach 2020-2021 wraz  z przybliżoną lokalizacją dostępna jest na stronie: http://siedliska.gios.gov.pl/pl/monitoring/lokalizacja-stanowisk.
Szczegółowych informacji o lokalizacji stanowisk wskazanych do monitoringu
w poszczególnych umowach może udzielić p. Iwona Müller, i.muller@gios.gov.pl,
tel. 22 574 27 07 – monitoring siedlisk przyrodniczych
.
W związku z realizacją wyżej wymienionych zadań informuję właściwe służby oraz właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych
z wykonywaniem prac w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, w celu umożliwienia osobom upoważnionym przez poszczególnych Wykonawców do wykonania obserwacji
i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych. Proszę również o życzliwe potraktowanie i udzielenie ewentualnej pomocy wykonawcom monitoringu, w tym związanych z otrzymaniem zezwoleń niezbędnych do przeprowadzenia badań monitoringowych.
 
Wójt Gminy Jednorożec
/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski

Załącznik:
 1. Dane siedliska przyrodniczego objętego pracami obserwacyjno-pomiarowymi.
 
Otrzymują:
 1. Nadleśnictwo Parciaki
 2. P. Marzena Wilga – Sołtys sołectwa Dynak
 3. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Jednorożcu / BIP Urzędu Gminy
 4. a/a.
 
Sporządziła: Natalia Tworkowska
tel. (29) 751-70-39
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-05-11
Publikujący:Jesionek Marcin 2021-05-11 14:12:23
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2021-05-11
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2027-05-13
GZO.4431.5.2019                                                 Jednorożec, 30 października 2019 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2019 r.
oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach
 
 
Na podstawie art. 45 ust 1. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) Wójt Gminy Jednorożec ogłasza, że w wyniku aktualizacji dokonanej w miesiącu październiku 2019 r.:
 
 1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2019 r. obliczona na podstawie kwoty wydatków bieżących zaplanowanych na rok budżetowy na prowadzenie przez Gminę Jednorożec przedszkoli, według stanu na dzień 30.09.2019 r. wynosi – 8 436,10 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 10/100).
 2. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach ustalona na podstawie danych z systemu informacji oświatowej wynosi – 137,33.
 
Wójt Gminy Jednorożec
(-) Krzysztof Andrzej Iwulski
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Łukaszewski Wojciech 2019-11-18
Publikujący:Jesionek Marcin 2019-11-18 11:49:48
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2019-11-18
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2033-09-23
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie obwieszcze.pdf 1022671 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2019-01-02
Publikujący:Jesionek Marcin 2019-01-02 13:58:25
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2019-01-02
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2036-11-27
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie .pdf od mar.pdf 1016629 bajtów 11
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2018-12-10
Publikujący:Jesionek Marcin 2018-12-10 13:46:24
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2032-12-02
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 24052018.jpg 1046139 bajtów 14
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2018-05-24
Publikujący:Jesionek Marcin 2018-05-24 15:11:45
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2039-12-31
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. 1. SUIKZP JEDNOROŻEC_TEKST STUDIUM 1..pdf 2336896 bajtów 40
2. 2. SUIKZP JEDNOROŻEC_UWARUNKOWANIA_RYSUNEK STUDIUM 2..pdf 20123271 bajtów 30
3. 3. SUIKZP JEDNOROŻEC_KIERUNKI_RYSUNEK STUDIUM 3..pdf 16336941 bajtów 24
4. 4. SUIKZP JEDNOROŻEC_PROGNOZA ŚRODOWISKO_TEKST 4..pdf 4491957 bajtów 16
5. 5. SUIKZP JEDNOROŻEC_PROGNOZA ŚRODOWISKO_RYSUNEK 5..pdf 16881466 bajtów 7
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Bakuła Magdalena 2017-10-02
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2017-10-02 13:55:09
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2023-12-16
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


Wygenerowano: 26 maja 2022r. 00:44:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.