Urząd Gminy w Jednorożcu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Załączniki:

Decyzja Plik pdf 2.33 MB
Obwieszczenie Plik pdf 268.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMarcin Jesionek - Adminstrator BIP2018-05-14
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-05-14 09:43
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-05-14 09:53
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłCezary Świderski2016-11-10
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-11-14 15:38
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2017-02-02 16:16

Załączniki:

O_RDOS_15.07 Plik pdf 358.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłCezary Świderski2016-07-15
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-07-15 15:07
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-07-15 15:08

Marszałek Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości zapoznania się z projektem Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027 (WPGO 2016) wraz z Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego i pozostałymi załącznikami oraz możliwości wnoszenia uwag i wniosków.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłCezary Świderski2015-12-07
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-12-07 14:52
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-12-07 14:58

Załączniki:

O_RDOS_05.08 Plik pdf 76.97 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłCezary Świderski2015-08-05
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-08-05 10:58
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-08-05 11:25

Załączniki:

O_RDOS_30.10 Plik pdf 1.31 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłCezary Świderski2014-10-30
Publikujący -

Załączniki:

O_RDOS Plik pdf 329.52 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłCezary Świderski2014-09-29
Publikujący -

Załączniki:

Decyzja umarzająca Plik pdf 258.05 KB
Dezyzja zmieniajaca Plik pdf 124.79 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2012-07-23
Publikujący -

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do ogranów współdziałajacych

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2011-12-07
Publikujący -
Udostępnianie informacji ośrodowisku reguluje rozporządzenie
Ministra Środowiska zdnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłatza udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobuuiszczania opłat (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2007 r. Nr 114, poz. 788).

Rozporządzenie
Ministra Środowiska
z dnia 5 czerwca2007 r.
w sprawieszczegółowych stawek opłat za udostępnianie informacji ośrodowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat

Napodstawie art.24 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawoochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, zpóźn. zm.)zarządza się, co następuje:

§ 1
 Rozporządzenie określa:
 1)   wysokość opłat za wyszukiwanie informacji,przekształcanieinformacji w formę zawartą we wniosku o udostępnienie, sporządzaniekopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie;
  2)   współczynnikiróżnicujące wysokość opłat;
  3)   sposób naliczania opłat;
  4)   terminy i sposóbuiszczania opłat.
§ 2
1. Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymagawyszukania do dziesięciu dokumentów.
2.Opłata, o której mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu o 0,50 złza każdykolejny dokument, jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niżdziesięciu dokumentów.
§ 3.
1. Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych wformacie 210 mm x 297 mm (A4) wynoszą:
  1)   0,30 zł za stronę kopii czarno-białej;
  2)   3 zł za stronę kopii kolorowej.
2. Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie:
  1)   297 mm x 420 mm (A3) pobiera sięopłaty, o których mowa w ust. 1, mnożąc je przezwspółczynnik różnicujący 2;
  2)   420 mm x 594 mm (A2) pobiera sięopłaty, o których mowa w ust. 1, mnożąc je przezwspółczynnik różnicujący 4;
  3)   594 mm x 841 mm (A1) pobiera sięopłaty, o których mowa w ust. 1, mnożąc je przezwspółczynnik różnicujący 8;
  4)   841 mm x 1.189 mm (A0) pobiera sięopłaty, o których mowa w ust. 1, mnożąc je przezwspółczynnik różnicujący 16.
3.Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych dlacelów nauki,szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej pobiera się opłaty, októrych mowa wust. 1, mnożąc je przez współczynnik różnicujący0,5.
§ 4.
Zaprzekształcanie informacji w formę zawartą we wniosku o udostępnieniepobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdy informatyczny nośnikdanych.
§ 5.
Zaprzesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztowąpobiera sięopłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku powszechnych usługpocztowych operatora publicznego w rozumieniu przepisówustawy z dnia12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, zpóźn.zm.)) za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej, zwiększonąo:
  1)   2 zł - w przypadku kopiidokumentów lub danych w formie wydruku lub kserokopii;
  2)   5 zł - w przypadku kopiidokumentów lub danych na nośniku elektronicznym dostarczonymprzez wnioskodawcę.
§ 6
Opłatę,o której mowa w § 2-4, uiszcza się po jejustaleniu, przez wpłatę dokasy lub na rachunek bankowy właściwego organu administracji, wprzypadku zaś opłaty, o której mowa w § 5, przyodbiorze przesyłki.
§ 7
Przesłaniekopii dokumentów lub danych następuje po przedstawieniuprzezwnioskodawcę dowodu uiszczenia opłaty, o której mowa w§ 2-4.
§ 8
Tracimoc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2003 r. wsprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jegoochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz. U. Nr 50, poz. 435).
§ 9
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Rozporządzenieopublikowano w Dz. U. z dnia 29 czerwca 2007 r. Nr 114, poz. 788.
Weszłow życie 14 lipca 2007 r.Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2007-07-17
Publikujący -
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
data dodania: 2018-08-14
data dodania: 2018-08-14
data dodania: 2018-08-08
data dodania: 2018-08-07
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 21 sierpnia 2018r. 04:04:05
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.