OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
Działając na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1043 ze zm.) - dalej u.t.k. informuję, że na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji polegającej na:

„Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka - Chorzele na odcinkach w km 1+579 - 1+619; 2+290 - 2+375; 5+925 - 6+330; 8+345 - 8+435; 9+720 -10+269; 11+765 - 12+042; 13+936 - 13+967; 18+183 - 18+230; 19+370 - 19+425; 26+146 - 27+335;
28+090 - 29+625; 30+255 - 30+295; 30+621 - 30+892; 32+490 -32+543; 35+000-35+069; 42+525-
42+574; 44+115-44+143; 45+320-45+561; 46+000 - 46+070; 47+747 - 48+250; 49+386 - 49+450;
50+752 - 50+806; 52+635 - 52+660; 55+400 - 56+768" w ramach projektu: „Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka - Chorzele".
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania 20210330113803.pdf 445080 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłJesionek Marcin 2021-03-22
PublikującyJesionek Marcin 2021-03-30 12:44:25
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2022-04-13