Przejdź do treści
Urząd Gminy w Jednorożcu Logo jednostki
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:Aktualności
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jednorożec dla zespołu wsi Jednorożec, Stegna i części wsi Ulatowo – Pogorzel
Jednorożec, dn. 24.05.2021 r.
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC
o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jednorożec dla zespołu wsi Jednorożec, Stegna i części wsi Ulatowo – Pogorzel
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 – 5 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz w wykonaniu Uchwały Nr SOK.0007.38.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jednorożec dla zespołu wsi Jednorożec, Stegna i części wsi Ulatowo – Pogorzel
 
Zawiadamiam
O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jednorożec dla zespołu wsi Jednorożec, Stegna i części wsi Ulatowo – Pogorzel wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 02.06.2021 r. do 25.06.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jednorożec, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, w pok. nr 13. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18.06.2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Jednorożec, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec, w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone:
 • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Jednorożec, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec;
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina@jednorozec.pl;
 • w formie ustnej do protokołu Urzędu Gminy Jednorożec, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.07.2021 r.


WÓT GMINY JEDNOROŻEC
/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jednorożec, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec;
 • W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: ido@jednorozec.pl;
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej;
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych;
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia;
 • Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia.


WÓT GMINY JEDNOROŻEC
/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski
powrót
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłIwulski Krzysztof Andrzej 2021-05-24
PublikującyJesionek Marcin 2021-05-25 08:40:50
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2022-05-25
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
data dodania: 2021-11-30
data dodania: 2021-11-30
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 02 grudnia 2021r. 20:03:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.