INFORMACJA - Wójt Gminy Jednorożec zamierza powołać Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu.
Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194 ze zm.) dyrektora instytucji kultury powołuje się po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jednorożcu.
Z sylwetką Kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej można zapoznać się oraz przedstawić opinię o Kandydacie, w Urzędzie Gminy w Jednorożcu, pokój nr 1A do dnia 29.09.2022 r. w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy Jednorożec
/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski


Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłIwulski Krzysztof Andrzej 2022-09-12
PublikującyJesionek Marcin 2022-09-12 11:46:11
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-09-12