Zapytanie ofertowe na archiwizację dokumentacji archiwalnej w Urzędzie Gminy w Jednorożcu i podległych jednostek samorządowych.

ZMIANY:
2014-02-13 08:15:27: Dodano plik zapytanie.pdf
2014-02-13 08:13:09: Dodano plik formularz.pdf
Więcej >>>
2014-02-13 08:12:30: utworzono dokument

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 14.000 euro
na podstawie art.4 pkt 8ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych


I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:
Urząd Gminy w Jednorożcu ul. Odrodzenia 14 06-323 Jednorożec.
II. Opis przedmiotu zamówienia
- dokumentacja archiwalna Urzędu Gminy, Gminnego Zespołu Kultury i Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu
- zakwalifikowanie akt do odpowiedniej kat. A i B
- kat. BC / zniszczenie/ 150 m
- kat. B-5 50 m /krótki okres przechowywania/
- kat B-10 10 m
- kat B-50 200 szt./.akta osobowe/
- prace nie objęte cennikiem/wyjmowanie list płac, sporządzenie spisów/
- opracowanie dokumentacji poprzez przyporządkowanie do określonej grupy rzeczowej,
- uformowanie chronologiczne tematyczne poszczególnych jednostek
- oznaczenie teczek przez umieszczenie na wierzchniej stronie
. nazwy instytucji i komórki w której akta powstały
. znaku i tytułu akt według wykazu
- sporządzenie ewidencji akt w formie papierowej
- wydzielenie (brakowani) kat. B, których okres już minął
- wydzielenie akt do brakowania
- przekazanie uporządkowanego archiwum pracownikowi
w oparciu o § 15 ust- 4 pkt. 1 Instrukcji archiwalnej stanowiącej Załącznik nr 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku(Dz. U. z 2011 r. nr 14. poz. 67 i nr 27. poz. 140).
1) termin wykonania zamówienia: 30 maj 2014.
2) okres gwarancji: nie dotyczy
3) warunki płatności: przelewem po wykonaniu zamówienia. W ciągu 30 dni od daty dorę-czenia faktury' /Zamawiającemu.


III. Forma złożenia oferty.
Ofertę na Formularzu należy złożyć w terminie do dnia 06.03.2014 r. w formie: - pisemnej (osobiście, listownie) na adres:
Urząd Gminy w Jednorożcu ul. Odrodzenia 14 06-323 Jednorożec
Przed dokonaniem archiwizacji istnieje możliwość dokonania oględzin dokumentacji archiwalnej.

Sporządziła
B. Płoska
 

Data składania ofert:
2014-03-06 10:00:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłNizielski Krzysztof 2014-02-13 08:00:00
PublikującyKrzysztof Nizielski 2014-02-13 08:12:30
Modyfikował(a) Krzysztof Nizielski 2014-02-13 08:15:27
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Formularz ofertowy 43.23 KbPlik pdf
2. Zapytanie 36.71 KbPlik pdf

Rejestr zmian