Przejdź do treści
Urząd Gminy w Jednorożcu Logo jednostki
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Od:

 

Jednorożec, dnia 24 października 2011 roku
 
 
SPRAWOZDANIE
 
z konsultacji dotyczących projektu rocznego programu współpracy Gminy Jednorożec  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy     z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok
 
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wydane zostało przez Wójta Gminy Jednorożec 7 października 2011 roku.
 
Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Gminy Jednorożec i stanowiący do niej załącznik - „Roczny Program Współpracy Samorządu Gminy Jednorożec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok”, zwany dalej Programem.
 
Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag organizacji pozarządowych dotyczących projektu Programu.
 
Konsultacje zorganizowane zostały w formie bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych wyznaczonego na 18 października 2011 roku w Urzędzie Gminy w Jednorożcu.
 
Ogłoszenie o konsultacjach wraz z treścią projektu Programu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Jednorożec oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jednorożcu.
 
Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach wraz z projektem Programu przekazano również osobiście bezpośrednio do organizacji pozarządowych uwidocznionych w Mapie Aktywności prowadzonej przez Urząd Gminy w Jednorożcu na podstawie danych przekazywanych przez organizacje.
 
Konsultacje odbyły się w formie i w terminie określonym w ogłoszeniu.
W spotkaniu konsultacyjnym uczestniczyli przedstawiciele 7 organizacji pozarządowych:
1. Stowarzyszenia „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej”
2. Ludowego Klubu Sportowego „Mazowsze”
3. Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Jednorożcu
4. Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszewce
5. Ochotniczej Straży Pożarnej w Ulatowie-Pogorzeli
6. Ochotniczej Straży Pożarnej w Małowidzu
7. Ochotniczej Straży Pożarnej w Budach Rządowych
 
 
Spotkanie konsultacyjne prowadził Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Dyrektor Gminnego Zespołu Kultury i Sportu w Jednorożcu, Wojciech Łukaszewski. Ponadto w spotkaniu brał udział pracownik GZKiS instruktor ds. kultury i sportu Aneta Karbowska oraz kierownik Biblioteki Publicznej w Jednorożcu - Maria Komor.
 
 
Biorąc pod uwagę elementy programu tj.
1) cel główny i cele szczegółowe programu;
2) zasady współpracy;
3) zakres przedmiotowy;
4) formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy;
5) priorytetowe zadania publiczne;
6) okres realizacji programu;
7) sposób realizacji programu;
8) wysokość środków przeznaczanych na realizację programu;
9) sposób oceny realizacji programu;
10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
podczas spotkania omówiono projekt Programu.
 
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi na samym wstępie omówił projekt Programu. Wymienił wszystkie zadania ujęte w Programie oraz kwoty przeznaczone na ich realizację. Szczegółowo analizował wymienionych 5 zadań z § 11 Programu.
 
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przedstawił podstawy powołania komisji konkursowej, której obowiązek powołania wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Jak określa ustawa celem powołania komisji jest opiniowanie złożonych ofert. Komisja konkursowa nie podejmuje ostatecznej decyzji o przyznaniu dotacji dla organizacji.
 
Członek Zarządu LKS „Mazowsze” przedstawił sytuację finansową klubu oraz poruszył sprawę przyznania dotacji dla stowarzyszeń w konkursie w zakresie kultury fizycznej zorganizowanym w 2011 roku. Stwierdził, iż aktualnie deklarowana kwota 50 000,00 zł jest zbyt niska i byłaby wystarczająca dla funkcjonowania jednego klubu.
 
 
Przedstawiciele organizacji pozarządowych przedstawili opinie i uwagi do projektu rocznego programu współpracy Gminy Jednorożec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
 
Przedstawiciele: Stowarzyszenia „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej' oraz Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Jednorożcu zapytali o zapis pkt.1, ust.1 w § 11 dotyczący działalności Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej Rządowej, dlaczego takie zadanie znalazło się w Programie. Koordynator odpowiedział, iż Gmina Jednorozec będzie przekazywać organizacjom pozarządowym prowadzenie świetlic wiejkich w terenie sukcesywnie. Ponadto przedstawiciele obecnych na spotkaniu organizacji doszli do wniosku, iż zadanie 4 - „Turystyka i krajoznawstwo” nie znajduje się w obszarze zainteresowań żadnej z organizacji i zasugerowano aby to zadanie usunąć z Programu a kwotę przeznaczoną na jego realizację w wysokości 2500,00 zł dodać do zadania 2 - „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.  Uwaga ta została uwzględniona i dokonano poprawki w projekcie Programu.
 
Przedstawiciel OSP z Olszewki przedstawił propozycję, by z zadania 1 przesunąć część środków finansowych do zadania 2. Propozycja ta nie zyskała akceptacji innych przedstawicieli organizacji pozarządowych.
 
Organizacje nie przedstawiły innych uwag i opinii dotyczących projektu Programu.
 
Przedstawiciele organizacji pozarządowych wspólnie z Koordynatorem ustalili, by zorganizować w grudniu 2011 roku spotkanie z organizacjami pozarządowymi w celu omówienia stosowanych kryteriów ocen, przedstawianie propozycji ich aktualizacji oraz przeprowadzenia warsztatów z metodologii pisania wniosków grantowych.
 
 
 
Sprawozdanie sporządził Wojciech Łukaszewski – Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
 
 
Sprawozdanie z konsultacji zostaje przedłożone Wójtowi Gminy oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jednorożcu, na stronie internetowej Gminy i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

 


Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2011-10-24
Publikujący -
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 09 grudnia 2021r. 15:09:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.