MAJĄTEK GMINY – stan na 31.12.2005 r.

 

Grupa środków trwałych

Wyszczególnienie środków trwałych wg grup

Wartość księgowa /netto/ w zł

0

Grunty o pow. 169,4300 ha

292 213,14

I

Budynki i lokale

2 763 892,63

II

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

5 123 934,60

IV

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

48 458,22

V

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

29 008,08

VI

Urządzenia techniczne

0,00

VII

Środki transportu

403 063,81

VIII

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia

39 274,92

Razem

8 699 845,40

Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2008-08-06
Publikujący -

MAJĄTEK GMINY – stan na 31.12.2006 r.

 

Grupa środków trwałych

Wyszczególnienie środków trwałych wg grup

Wartość księgowa /netto/ w zł

0

Grunty o pow. 195,3072 ha

329 718,14

I

Budynki i lokale

3 523 356,95

II

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

9 670 306,70

IV

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

43 661,28

V

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

24 031,68

VI

Urządzenia techniczne

0,00

VII

Środki transportu

338 469,49

VIII

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia

36 452,93

Razem

13 965 997,17

Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2008-08-06
Publikujący -

MAJĄTEK GMINY – stan na 31.12.2004 r.

 

Grupa środków trwałych

Wyszczególnienie środków trwałych wg grup

Wartość księgowa /netto/ w zł

0

Grunty o pow. 154,1400 ha

286 201,14

I

Budynki i lokale

2 856 088,43

II

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

5 414 019,08

IV

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

44 961,02

VII

Środki transportu

260 496,09

VIII

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia

3 279,20

Razem

8 865 044,96

Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2008-07-29
Publikujący -