Przejdź do treści
Urząd Gminy w Jednorożcu Logo jednostki
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Od:

Załączniki:

29/2019 Plik pdf 95.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2019-01-25
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-25 13:49
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-25 13:49

Załączniki:

28/2019 Plik pdf 610.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2019-01-25
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-29 12:10
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-29 12:11
Zarządzenie Nr 27/2019
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 18 stycznia 2019r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych Gminy Jednorożec w 2019 r. w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994,1000,1349,1432),  art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 450,650,723,1365) oraz § 15 uchwały Nr SOK.0007.11.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Jednorożec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok, zarządzam co następuje:

Załączniki:

Załaczniki Plik doc 23.08 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2019-01-18
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2019-01-18 13:19
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2019-01-18 13:20

Załączniki:

26/2019 Plik pdf 201.26 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2019-01-16
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-21 10:07
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-21 10:09

Załączniki:

25/2019 Plik pdf 185.49 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2019-01-09
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-02-21 10:31
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-02-21 10:32

Załączniki:

24/2019 Plik pdf 631.64 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2019-01-08
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-17 15:38
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-17 15:40

Załączniki:

23/2019 Plik pdf 202.84 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2019-01-08
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-16 14:01
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-16 14:03

Załączniki:

22/2019 Plik pdf 188.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2019-01-08
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-09 09:51
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-09 09:52

Załączniki:

21/2019 Plik pdf 185.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2019-01-08
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-09 09:50
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-09 09:51

Załączniki:

20/2019 Plik pdf 185.78 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2019-01-08
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-09 09:48
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-09 09:49

Załączniki:

19/2019 Plik pdf 187.87 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2019-01-08
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-09 09:46
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-09 09:50

Załączniki:

18/2019 Plik pdf 188.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2019-01-08
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-09 09:44
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-09 09:45

Załączniki:

17/2019 Plik pdf 185.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2019-01-08
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-09 09:37
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-09 09:37

Załączniki:

16/2019 Plik pdf 187.58 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2019-01-08
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-09 09:36
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-09 09:36

Załączniki:

15/2019 Plik pdf 185.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2019-01-08
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-09 09:34
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-09 09:35

Załączniki:

14/2019 Plik pdf 187.52 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2019-01-08
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-09 09:32
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-09 09:34

Załączniki:

13/2019 Plik pdf 187.54 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2019-01-08
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-09 09:31
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-09 09:32

Załączniki:

12/2019 Plik pdf 187.71 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2019-01-08
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-09 09:07
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-09 09:30

Załączniki:

11/2019 Plik pdf 193.65 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2019-01-04
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-07 14:11
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-07 14:12
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2019-01-04
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-07 14:12
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-07 14:13

Załączniki:

9/2019 Plik pdf 191.26 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2019-01-03
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-03 16:11
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-03 16:11

Załączniki:

8/2019 Plik pdf 191.19 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2019-01-03
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-03 16:10
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-03 16:10

Załączniki:

7/2019 Plik pdf 78.04 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2019-01-03
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-03 16:08
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-04 11:51

Załączniki:

6/2019 Plik pdf 193.97 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2019-01-03
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-03 16:03
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-03 16:05

Załączniki:

5/2019 Plik pdf 213.48 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2019-01-03
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-04 11:54
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-04 11:55

Załączniki:

4/2019 Plik pdf 193.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2019-01-02
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-02 14:57
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-02 15:00

Załączniki:

3/2019 Plik pdf 192.43 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2019-01-02
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-02 14:56
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-02 14:59

Załączniki:

2/2019 Plik pdf 2.77 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2019-01-02
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-02 15:13
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-02 15:14

Załączniki:

1/2019 Plik pdf 86.51 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Andrzej Iwulski - Wójt Gminy Jednorożec2019-01-02
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-02 11:33
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2019-01-02 15:02
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
data dodania: 2021-10-20
data dodania: 2021-10-15
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 25 października 2021r. 15:48:32
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.