XML

MAJĄTEK GMINY – stan na 31.12.2004 r.

MAJĄTEK GMINY – stan na 31.12.2004 r.

 

Grupa środków trwałych

Wyszczególnienie środków trwałych wg grup

Wartość księgowa /netto/ w zł

0

Grunty o pow. 154,1400 ha

286 201,14

I

Budynki i lokale

2 856 088,43

II

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

5 414 019,08

IV

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

44 961,02

VII

Środki transportu

260 496,09

VIII

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia

3 279,20

Razem

8 865 044,96

Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2008-07-29
Publikujący -