XML

MAJĄTEK GMINY – stan na 31.12.2006 r.

MAJĄTEK GMINY – stan na 31.12.2006 r.

 

Grupa środków trwałych

Wyszczególnienie środków trwałych wg grup

Wartość księgowa /netto/ w zł

0

Grunty o pow. 195,3072 ha

329 718,14

I

Budynki i lokale

3 523 356,95

II

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

9 670 306,70

IV

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

43 661,28

V

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

24 031,68

VI

Urządzenia techniczne

0,00

VII

Środki transportu

338 469,49

VIII

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia

36 452,93

Razem

13 965 997,17

Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2008-08-06
Publikujący -