Urząd Gminy w Jednorożcu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Uchwała Nr XXXIV/186/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 8 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVI/143/2016 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie "Budżetu Gminy Jednorożec na rok 2017"
 
§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w dotacjach udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4.Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Budżet po zmianach wynosi:
1. Dochody - 35.548.878,13 zł, w tym:
1) dochody bieżące -34.167.810,14 zł
2) dochody majątkowe - 1.381.067,99 zł
2. Wydatki - 36.467.286,33 zł, w tym:
1) wydatki bieżące -31.348.343,75 zł
2) wydatki majątkowe - 5.118.942,58 zł
 
§ 3. 1.Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 918.408,20 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
2. Plan przychodów budżetu wynosi 2.118.408,20 zł.
3. Plan rozchodów budżetu wynosi 1.200.000,00 zł.
 
§ 4. Plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 12.564.366,06 zł
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednorożec.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jednorożec.
                                              
 
Przewodniczący Rady Gminy Jednorożec
/-/ Janusz Mizerek
 
 
 
 
Uzasadnienie
do wprowadzonych zmian w budżecie gminy
na 2017 rok
 
 
WYDATKI:
Wprowadza się zmiany w planie wydatków na rok 2017 wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:
Dział 010 rozdz. 01010 – w ramach infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów w kwocie 3.000,00 zł.
Dział 600 rozdz. 60016 – w zakresie dróg gminnych dokonuje zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Parciaki” w kwocie 46.837,00 zł.
Dział 700 rozdz. 70005 – w gospodarki gruntami i nieruchomościami dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup gruntów” w kwocie 13.000,00 zł.
Dział 754 rozdz. 75414 – w ramach obrony cywilnej na zadaniu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem” dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 28.163,00 zł (wkład własny do w/w zadania zostanie zabezpieczony w 2018 roku).
Dział 900 rozdz. 90001 – w ramach gospodarki ściekowej dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów w kwocie 3.000,00 zł.
Dział 900 rozdz. 90015 – w ramach oświetlenia ulic dokonuje się zwiększenia planu wydatków w łącznej kwocie 29.000,00 zł tj.:
- „Projekt oświetlenia i wykonanie” – 7.000,00 zł (Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ulatowo-Pogorzel),
- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec” – 22.000,00 zł (przebudowa oświetlenia ulicznego w Budach Rządowych).
Dział 900 rozdz. 90095 – w ramach pozostałej działalności komunalnej dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów w kwocie 15.000,00 zł oraz usługi pozostałe w kwocie 8.000,00 zł.
Dział 926 rozdz. 92695 – w ramach pozostałej działalności sportowej na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie terenu w Jednorożcu z przeznaczeniem na działalność rekreacyjno – sportową” dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 4.000,00 zł

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
zał 1 Plik pdf 165.24 KB
zał 1a Plik pdf 325.14 KB
zał 2 Plik pdf 200.16 KB
zał 3 Plik pdf 217.72 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2017-12-08
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-12-12 10:57
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2017-12-12 11:00
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
data dodania: 2018-12-14
data dodania: 2018-12-12
data dodania: 2018-12-12
data dodania: 2018-12-11
data dodania: 2018-12-11
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 19 grudnia 2018r. 13:09:49
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.