Przejdź do treści
Urząd Gminy w Jednorożcu Logo jednostki
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Aktualności

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w związku z przebudową drogi gminnej numer 320305W Ulatowo-Pogorzel – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dąbrówka

 Zgodnie z art. 400 ust. 7 – ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późniejszymi zmianami) w załączeniu wersja elektroniczna informacji o wszczęciu postepowania na wniosek Gminy Jednorożec z dnia 16.10.2023 roku w sprawie pozwolenia wodnoprawnego w związku z przebudową drogi gminnej numer 320305W Ulatowo-Pogorzel – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo-Dąbrówka na odcinku od km 0+000,00 do km 2+700,00.


 

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja PGW Wody Polskie z dnia 08.11.2023 roku Informacja PGW Wody Polskie z dnia 08.11.2023 roku.pdf 38037 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2023-11-21
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-11-21 08:17:55
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-11-21
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania Obwieszczenie (2).pdf 154971 bajtów 5
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2023-11-15
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-11-15 12:38:50
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-11-15
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorożcu ogłasza rekrutację do Klubu „Senior+”  z siedzibą  w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 6.
Jeśli:
 • Jesteś mieszkańcem gminy Jednorożec w wieku 60 lat i więcej?
 • Jesteś osobą nieaktywną zawodowo, która chce żyć w sposób aktywny i twórczy?
 • Chcesz pomóc sobie i innym?
zostań uczestnikiem Klubu „Senior+” i skorzystaj z oferty skierowanej do osób starszych mieszkających na terenie gminy Jednorożec, a już nigdy nie dopadnie Cię rutyna!
            Klub „Senior+” w Jednorożcu to miejsce aktywnego spędzania wolnego czasu, oferujące katalog ciekawych zajęć. Klub czynny jest  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.
Tu odkryjesz siebie na nowo, znajdziesz motywację do działań na rzecz innych.  
Aby wziąć udział w rekrutacji do Klubu „Senior+”  należy złożyć:
 • wniosek o przyjęcie do  Klubu „Senior+” w Jednorożcu, będący jednocześnie deklaracją uczestnictwa;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i zobowiązanie do jego przestrzegania;
 • zgoda lub brak zgody na rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z informacją na temat rozpowszechniania wizerunku;
 • oświadczenie bądź inny dokument o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ruchowych. 
 
Dokumenty rekrutacyjne można składać od 13.11.2023  r. do 30.11.2023 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Odrodzenia 14,06-323 Jednorożec.
      Osoba zakwalifikowana będzie zobowiązana, pod rygorem skreślenia z listy uczestników, do dostarczenia w ciągu 7 dni dokumentu potwierdzającego dochód osiągnięty w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w celu przeprowadzenia z nią wywiadu środowiskowego.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jednorożcu oraz pod numerem telefonu: 29 751 88 53.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja klub Informacja klub.odt 8713 bajtów 0
2. Klauzula RODO Klauzula RODO.odt 12350 bajtów 0
3. Regulamin Klubu Senior+ Regulamin Klubu Senior+.odt 44141 bajtów 0
4. ULOTKA ULOTKA.odt 150777 bajtów 0
5. Załącznik 1 do regulaminu Wniosek o przyjęcie do Klubu Senior+ w Jednorożcu. Załącznik 1 do regulaminu Wniosek o przyjęcie do Klubu Senior+ w Jednorożcu.docx 36899 bajtów 0
6. Załącznik 2 do Regulaminu Klubu Senior+ Załącznik 2 do Regulaminu Klubu Senior+.odt 29450 bajtów 0
7. Załącznik 3 do Regulaminu zgoda na wizerunek Załącznik 3 do Regulaminu zgoda na wizerunek.odt 28598 bajtów 0
8. Załącznik 4 do Regulaminu informacja wizerunek Załącznik 4 do Regulaminu informacja wizerunek.odt 30059 bajtów 0
9. Załącznik nr 5 do Regulaminu lista obecności Załącznik nr 5 do Regulaminu lista obecności.ods 45469 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-11-13
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-11-13 10:46:06
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2023-11-13
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-11-13
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. 02. Wzór oświadczeń do naboru(1). 02. Wzór oświadczeń do naboru(1).docx 15333 bajtów 3
2. 03. Kwestionariusz osobowy_kandydata 03. Kwestionariusz osobowy_kandydata.doc 37376 bajtów 1
3. 1b. Obow.inf. - rekrutacja (podmiot prywatny) edycja. 1b. Obow.inf. - rekrutacja (podmiot prywatny) edycja.docx 20715 bajtów 2
4. 1c. Zgoda rekrutacja (nabír - pracownicy samorzdowi). 1c. Zgoda rekrutacja (nabír - pracownicy samorzdowi).docx 22602 bajtów 0
5. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze -Kierownik Klubu Seniora + Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze -Kierownik Klubu Seniora +.odt 12848 bajtów 5
6. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze -Kierownik Klubu Seniora + Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze -Kierownik Klubu Seniora +.pdf 3068065 bajtów 9
7. Wzór oświadczenia o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Wzór oświadczenia o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.docx 13588 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2023-11-08
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-11-08 13:55:30
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-11-08

Jednorożec, 27 października 2023 r.


GZO.4431.1.2023
 

OGŁOSZENIE Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2023 r.Na podstawie art. 46 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400), w wyniku aktualizacji dokonanej w miesiącu październiku 2022 r., według stanu na 30 września 2023 r., poniżej przedstawione są informacje o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów. 

 1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2023 r. obliczona na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, wynosi – 10 318,23zł (słownie: dziesięć tysięcy trzysta osiemnaście 23/100 złotych). 
 2. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach ustalona na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej wynosi – 149,18. 

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Łukaszewski Wojciech 2023-11-03
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-11-03 12:01:10
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2023-11-03
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-11-03
Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego  w sprawie powołania rzeczoznawcy majątkowego Pana Janusza Kołakowskiego , jako biegłego w postępianiu administracyjnym dotyczącym ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym 0002 Drążdżewo Nowe. gmina Jednorożec, oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działkę nr 191/1 o pow. 0,0010 ha
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-10-31
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2023-10-30 14:03:30
Modyfikacja:Krzysztof Nizielski 2023-10-30
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2024-10-31
w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 165/5 obręb 0011 w obrębie ew. Małowidz, Gmina Jednorożec”
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania obwieszczenie o wznowieniu postepowania ZIR.6220.3.2022.docx 20137 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2023-10-27
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-10-27 14:40:15
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-10-27
zawiadamiające o wystąpieniu o uzgodnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 165/5 obręb 0011 w obrębie ew. Małowidz, Gmina Jednorożec”
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania obwieszczenie ZIR.6220.3.2022.docx 20149 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2023-10-27
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-10-27 14:30:15
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-10-27
o wydaniu decyzji Nr 4/2023 z dnia 20.10.2023 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, ulicy Magnoliowej, ulicy Wrzosowej, ulicy Jaśminowej w miejscowości Stegna, gmina Jednorożec

Zgodnie z art. 11f ust. 3 w związku z art. 11a i art. 17 ust. 1 – ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162) oraz art. 49 – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późniejszymi zmianami) w załączeniu wersja elektroniczna obwieszczenia Starosty Przasnyskiego z dnia 20.10.2023 roku o wydaniu decyzji Nr 4/2023 z dnia 20.10.2023 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, ulicy Magnoliowej, ulicy Wrzosowej, ulicy Jaśminowej w miejscowości Stegna, gmina Jednorożec w ramach zadania pod nazwą „Budowa dróg gminnych w miejscowości Stegna, gmina Jednorożec” wraz z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego z dnia 20.10.2023 roku.pdf 81545 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2023-10-27
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-10-27 12:02:39
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2023-10-27
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-10-27
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania obwieszczenie o wznowieniu postepowania ZIR.6220.3.2022.docx 20454 bajtów 5
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-10-24
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-10-24 15:27:24
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-10-24
dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zastosowaniu wymiennie trzech paliw-gazu ziemnego i pyłu węgla brunatnego i oleju opałowego do zasilania istniejącej instalacji wytwórni mas bitumicznych zlokalizowanej na działce nr 1/9 obręb Osówiec Szlachecki gmina Przasnysz”
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania obwieszczenie Wójta Gminy Przasnysz.pdf 79831 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-10-20
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-10-20 14:59:39
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-10-20
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Decyzja do pobrania Decyzja ZIR.6220.3.2023.rtf 264377 bajtów 1
2. Obwieszczenie o wydanej decyzji ZIR.6330.3.2023. Obwieszczenie o wydanej decyzji ZIR.6330.3.2023.docx 16586 bajtów 2
3. Podanie do publicznej wiadomości ZIR.6220.3.2023. Podanie do publicznej wiadomości ZIR.6220.3.2023.docx 19878 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-10-13
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-10-13 11:45:53
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-10-13
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. 1. Ogłoszenie - Konsultacje Społeczne 1. Ogłoszenie - Konsultacje Społeczne.pdf 121321 bajtów 6
2. 2. OGŁOSZENIE - Konsultacje Społeczne. 2. OGŁOSZENIE - Konsultacje Społeczne.docx 16974 bajtów 0
3. 3. Formularz Konsultacji Społecznych. 3. Formularz Konsultacji Społecznych.docx 13182 bajtów 1
4. 4. Projekt Rocznego Programu Współpracy. 4. Projekt Rocznego Programu Współpracy.docx 34574 bajtów 0
5. 5. Projekt Rocznego Programu Współpracy 5. Projekt Rocznego Programu Współpracy.pdf 537085 bajtów 0
6. 6. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji 6. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji.pdf 52502 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-10-12
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-10-12 15:02:01
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-10-12
Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego nr RGN.683.3.11.2023 z dnia 11 września 2023 r. dotyczące powołania rzeczoznawcy majątkowego Pana Janusza Kołakowskiego jako biegłego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym 0004 Jednorożec, gmina Jednorożec, oznaczonej  w rejestrze gruntów i budynków jako działka nr 1265/2 o pow. 0,0506 ha 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. obwieszczenie obwieszczenie.pdf 98190 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-10-11
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2023-10-11 13:28:19
Modyfikacja:Krzysztof Nizielski 2023-10-11
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2024-10-11
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania obwieszczenie o wznowieniu postepowania ZIR.6220.17.2022.docx 20396 bajtów 7
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-10-11
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-10-11 12:28:19
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-10-11
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania Obwieszczenie w sprawie PGN.docx 18432 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-10-09
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-10-09 13:07:42
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-10-09

Gminny Zespół Oświaty w Jednorożcu zamieszcza wzór wniosku o wypłatę dotacji celowej na nagrodę specjalną dla nauczycieli  z okazji 250-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.
Wzór dotyczy placówek niepublicznych mających swoje siedziby na terenie gminy Jednorożec.
Zgodnie z art. 92d ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela wniosek należy złożyć w terminie do 2 października 2023 r.
Miejsce składania wniosku:
Urząd Gminy w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec.

Wzór wniosku o nagrodę specjalną dla nauczycieli (do pobrania)

Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2023-09-28
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-09-28 12:38:02
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2023-09-28
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-09-28
Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego znak RGN.683.3.4.2023 z dnia 18 września 2023 r.  z urzędu wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym 0002 Drążdżewo Nowe, gmina Jednorożec, oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 191/1 o pow. 0,0010 ha
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. obwieszczenie obwieszczenie.pdf 121235 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-09-18
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2023-09-22 11:32:03
Modyfikacja:Krzysztof Nizielski 2023-09-22
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2024-09-25
dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zastosowaniu wymiennie trzech paliw-gazu ziemnego i pyłu węgla brunatnego i oleju opałowego do zasilania istniejącej instalacji wytwórni mas bitumicznych zlokalizowanej na działce nr 1/9 obręb Osówiec Szlachecki gmina Przasnysz”
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania Obwieszczenie Wójta Gminy Przasnysz.pdf 77377 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2023-09-21
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-09-21 15:00:20
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-09-21
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. „Przebudowie drogi gminnej nr 320305W Ulatowo-Pogorzel – Ulatowo-Słabogóra – Ulatowo Dąbrówka”, gm. Jednorożec, powiat przasnyski, woj. mazowieckie.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Zawiadomienie do pobrania ZIR.6220.3.2023 powiadomienie o zakończeniu postępowania.docx 17378 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-09-20
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-09-20 11:39:29
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-09-20
dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zastosowaniu wymiennie trzech paliw-gazu ziemnego i pyłu węgla brunatnego i oleju opałowego do zasilania istniejącej instalacji wytwórni mas bitumicznych zlokalizowanej na działce nr 1/9 obręb Osówiec Szlachecki gmina Przasnysz”
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania 20230914135500.pdf 97841 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2023-09-14
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-09-14 14:54:21
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-09-14
OBWIESZCZENIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO z dnia 08.09.2023 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, ulicy Magnoliowej, ulicy Wrzosowej, ulicy Jaśminowej w miejscowości Stegna, gmina Jednorożec

Zgodnie z art. 11d ust. 5 – ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162) w załączeniu wersja elektroniczna obwieszczenia Starosty Przasnyskiego z dnia 08.09.2023 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Jednorożec, dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, ulicy Magnoliowej, ulicy Wrzosowej, ulicy Jaśminowej w miejscowości Stegna, gmina Jednorożec.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego z dnia 08.09.2023 roku.pdf 75703 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2023-09-13
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-09-13 14:42:17
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-09-13
Wójt Gminy Jednorożec informuje, iż przesłane obwieszczenie Starosty Przasnyskiego nr RGN.683.28.2022 z dnia 4 września 2023 r. dotyczącego wydania decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za  nieruchomość o nieregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym 0016 – Ulatowo Pogorzel, gmina Jednorożec oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 515/4 o pow. 0,0142 ha.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. obwieszczenie obwieszczenie.pdf 205118 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-09-08
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2023-09-08 11:49:28
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2024-09-08
Obwieszczenie Wójta Gminy Przasnysz z dnia 05 września 2023 r. dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zastosowaniu wymiennie trzech paliw-gazu ziemnego i pyłu węgla brunatnego i oleju opałowego do zasilania istniejącej instalacji wytwórni mas bitumicznych zlokalizowanej na działce nr 1/9 obręb Osówiec Szlachecki gmina Przasnysz”.
 
 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania obwieszczenie Wójta Gminy Przasnysz.pdf 64571 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2023-09-06
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-09-06 14:23:39
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2023-09-06
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-09-06
Jednorożec, dnia 06.09.2023 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.344 ze zm.) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.977) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 320305W Ulatowo Pogorzel – Ulatowo Słabogóra na terenie działki ewidencyjnej nr 118 położonej w obrębie Ulatowo Pogorzel oraz na terenie działek ewidencyjnych nr 42, 128 położonych w obrębie Ulatowo Słabogóra, gmina Jednorożec, w dniu 04.09.2023 r. Wójt Gminy Jednorożec wydał decyzję nr ZIR.6733.1.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji.
Stronie zawiadomionej w formie obwieszczenia o wydaniu decyzji kończącej postępowanie służy prawo złożenia wniosku o wydanie odpisu decyzji. We wniosku wskazać należy sposób i formę, w jakiej odpis żądanego dokumentu ma być stronie udostępniony. Udostępnienie odpisu nie stanowi wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów w myśl art.73 § 2 k.p.a.
Możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji istnieje w Urzędzie Gminy w Jednorożcu, pokój nr 13, w godzinach 7:30 – 15:30.
Zgodnie z art.49 K.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 06.09.2023 r.
Wójt Gminy Jednorożec (-) Krzysztof Andrzej Iwulski
POUCZENIE:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.977-
wyciąg):
Art.53 ust.1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia
się na piśmie.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r., poz.775 - wyciąg): Art.49. § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. § 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Art.49b. § 1. W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art.49 § 1 lub art.49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. § 2. Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-09-06
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-09-06 11:13:29
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2023-09-06
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-09-06
16 sierpnia 2023 r., Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych poinformowało o nowym naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 mln zł.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2023-08-31
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-08-31 07:36:34
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-08-31
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania obwieszczenie o wszcz.postępowania i wystąpienie do org.współdziałających ZIR.6220.3.2023.docx 21976 bajtów 4Wytworzył:
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-08-14
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2023-08-14 15:01:56
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2024-08-14
Starosta Przasnyski zawiadamia o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co d zgromadzonych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Ulatowo Pogorzel, gmina Jednorożec oznaczoną w rejestrze gruntów i budynków jako działka nr 515/4 o pow. 0,0142 ha
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. obwieszczenie obwieszczenie.pdf 145620 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-07-20
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2023-07-18 10:05:05
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2024-07-18
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zastosowaniu wymiennie trzech paliw-gazu ziemnego i pyłu węgla brunatnego i oleju opałowego do zasilania istniejącej instalacji wytwórni mas bitumicznych zlokalizowanej na działce nr 1/9 obręb Osówiec Szlachecki gmina Przasnysz”
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie Obwieszczenie.pdf 97143 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-07-14
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2023-07-14 11:50:08
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2024-07-14
Informujemy, że na stronie internetowej:
https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/
publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!
Funkcjonowanie ww strony jest wypełnieniem zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2023-06-26
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-06-26 14:15:36
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-06-26
Starostawa Przasnyski informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość o nieregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie 0002 Drążdżewo Nowe, gmina Jednorożec, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 191/1 o pow. 0,0010 ha
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie Obwieszczenie.pdf 99567 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-06-26
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2023-06-26 14:08:54
Modyfikacja:Krzysztof Nizielski 2023-06-26
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2024-06-26
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zastosowaniu wymiennie trzech paliw - gazu ziemnego i pyłu węgla brunatnego i oleju opałowego do zasilania istniejącej instalacji wytwórni mas bitumicznych zlokalizowanej na działce nr 1/9 obręb Osówiec Szlachecki gmina Przasnysz.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania ZIR.6220.2.2023.pdf 96439 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2023-06-21
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-06-21 09:16:17
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-06-21
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Harmonogram do pobrania harmonogram kontroli.pdf 821507 bajtów 6
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2023-06-20
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-06-20 11:40:03
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-06-20
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, ulicy Kwiatowej na odcinku od km 0+314,91 do km 0+809,15 w miejscowości Stegna, gmina Jednorożec

Zgodnie z art. 11f ust. 3 – ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162) w załączeniu wersja elektroniczna obwieszczenia Starosty Przasnyskiego z dnia 09.06.2023 roku o wydaniu decyzji Nr 3/2023 z dnia 09.06.2023 roku w ramach zadania „Budowa drogi gminnej, ulicy Kwiatowej w miejscowości Stegna wraz z poprawą bezpieczeństwa na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi: ulicą Warszawską i ulicą Piastowską”, wraz z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego z dnia 09.06.2023 roku.pdf 85923 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2023-06-16
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-06-16 08:51:47
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-06-16
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Zarządzenie do pobrania konkurs na dyrektora w olszewce 2023.docx 22326 bajtów 14
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-06-15
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-06-15 09:24:06
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2023-06-15
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-06-15
 • Wójt Gminy Jednorożec w dniu 14 czerwca 2023 r. wydał decyzję znak: ZIR.6220.1.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec” obejmującego działki ewidencyjne nr 392/2, 392/3, 392/4, obręb Jednorożec, gmina Jednorożec, powiat przasnyski, woj. mazowieckie
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Podanie informacji do publicznej wiadomości Podanie do publicznej wiadomości ZIR.6220.1.2023.docx 20497 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-06-14
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-06-14 15:19:59
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-06-14
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec” obejmującego działki ewidencyjne nr 392/2, 392/3, 392/4, obręb Jednorożec, gmina Jednorożec, powiat przasnyski, woj. mazowieckie.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania Obwieszczenie o wydanej decyzji ZIR.6220.1.2023.docx 15507 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-06-14
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-06-14 15:18:18
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-06-14
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec” obejmującego działki ewidencyjne nr 392/2, 392/3, 392/4, obręb Jednorożec, gmina Jednorożec, powiat przasnyski, woj. mazowieckie
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Decyzja do pobrania Decyzja ZIR.6220.1.2023.rtf 267718 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-06-14
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-06-14 15:16:16
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-06-14
 
I. Wymagania niezbędne:
1. Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej może być osoba, która posiada:
1) dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
2) osoba posiadająca co najmniej 6 – miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np.: doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu (doświadczenie może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, w tym osoba fizyczna lub opiekun prawny, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym )
3) osoba wskazana przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2 .
 
II. Forma zatrudnienia:
1. umowa zlecenie.
 
Pytania kierować można do Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu osobiście lub pod nr telefonu 29 751-88-53.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2023-06-14
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-06-14 11:10:46
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-06-14
Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 19, położonej w obrębie Żelazna Prywatna”   w gminie Jednorożec.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Decyzja umarzająca ZIR.6220.8.2021 Decyzja umarzająca ZIR.6220.8.2021.pdf 186760 bajtów 1
2. Decyzja umarzająca ZIR.6220.8.2021. Decyzja umarzająca ZIR.6220.8.2021.docx 28510 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-06-07
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2023-06-07 09:10:28
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2024-06-07
Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego w sprawie powołania rzeczoznawcę majątkowego jako biegłego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości położoną w ob. ewid. 0016 - Ulatowo Pogorzel, gmina Jednorożec, ozn. w rejestrze ewid. gruntów i budynków jako działka nr 515/4 o pow. 0,0142 ha
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie 20230529124608.pdf 94486 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-05-29
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2023-05-29 13:43:31
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2024-05-29
Urząd Gminy w Jednorożcu informuje, że dnia 11 czerwca 2023 r. odbędzie się zgromadzenie na stadionie gminnym w Jednorożcu w godzinach 12:00-24:00, organizatorem zgromadzenia jest „No1 eventy” Izabela Cendrowicz.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-05-29
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2023-05-29 10:41:17
Modyfikacja:Krzysztof Nizielski 2023-05-29
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2024-05-29
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. zawiadomienie o zakończeniu postępowania ZIR.6220.1.2023 zawiadomienie o zakończeniu postępowania ZIR.6220.1.2023.pdf 71594 bajtów 3
2. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania ZIR.6220.1.2023. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania ZIR.6220.1.2023.docx 17625 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2023-05-19
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-05-19 10:55:23
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-05-19
2023-05-11
o możliwości składania sprzeciwu przez strony postępowania w związku ze złożeniem przez Inwestora prośby o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 19, położonej w obrębie Żelazna Prywatna” w gminie Jednorożec.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. obwieszczenie ZIR.6220.8.2021. obwieszczenie ZIR.6220.8.2021.docx 19198 bajtów 1
2. Obwieszczenie ZIR.6220.8.2021 Obwieszczenie ZIR.6220.8.2021.pdf 68499 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-05-11
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-05-11 15:20:33
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-05-11
GZO.421.1.2023
OGŁOSZENIE
 
Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów w 2023 r.  (po pierwszej aktualizacji w kwietniu 2023 r.)
 
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  (Dz.U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.) poniżej przedstawiam informacje dotyczące
- podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy
 oraz
- statystycznej liczby dzieci, uczniów, wychowanków, o której mowa w art. 11 ustawy.
 
Typ i rodzaj placówki Podstawowa kwota dotacji Statystyczna liczba uczniów
Przedszkola 10 266,81 zł 150
 
 
Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Łukaszewski Wojciech 2023-05-11
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-05-11 14:53:57
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-05-11

OBWIESZCZENIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO z dnia 05.05.2023 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, ulicy Kwiatowej na odcinku od km 0+314,91 do km 0+809,15 w miejscowości Stegna, gmina Jednorożec

Zgodnie z art. 11d ust. 5 – ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162) w załączeniu wersja elektroniczna obwieszczenia Starosty Przasnyskiego z dnia 05.05.2023 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Jednorożec, dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej, ulicy Kwiatowej na odcinku od km 0+314,91 do km 0+809,15 w miejscowości Stegna, gmina Jednorożec.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego z dnia 05.05.2023 roku.pdf 80166 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2023-05-11
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-05-11 08:27:25
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-05-11

Zgodnie z art. 11f ust. 3 – ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176 z późn. zm.) w załączeniu wersja elektroniczna obwieszczenia Starosty Przasnyskiego z dnia 10.03.2023 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Drążdżewo Nowe, gmina Jednorożec.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego z dnia 10.03.2023 roku Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego z dnia 10.03.2023 roku.pdf 81682 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2023-03-15
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-03-15 15:04:07
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2023-03-15
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-03-15
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Postanowienie o zawieszeniu postępowania ZIR.6220.17.2022 Postanowienie o zawieszeniu postępowania ZIR.6220.17.2022.pdf 167991 bajtów 3
2. Postanowienie o zawieszeniu postępowania ZIR.6220.17.2022 Postanowienie o zawieszeniu postępowania ZIR.6220.17.2022.odt 13033 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-03-08
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-03-08 12:34:21
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-03-08
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. obwieszczenie o zawieszeniu postepowania ZIR.6220.17.2022. obwieszczenie o zawieszeniu postepowania ZIR.6220.17.2022.docx 20505 bajtów 1
2. obwieszczenie o zawieszeniu postępowania ZIR.6220.17.2022 obwieszczenie o zawieszeniu postępowania ZIR.6220.17.2022.pdf 79386 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-03-08
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-03-08 12:33:12
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-03-08
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ZIR.6220.1.2023 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ZIR.6220.1.2023.pdf 55245 bajtów 5
2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ZIR.6220.1.2023 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ZIR.6220.1.2023.doc 39936 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-03-02
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-03-02 11:01:27
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-03-02
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ZIR.6220.1.2023 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ZIR.6220.1.2023.pdf 125464 bajtów 4
2. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ZIR.6220.1.2023. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ZIR.6220.1.2023.docx 20546 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-03-02
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-03-02 11:00:18
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-03-02
2023-02-08
Obwieszczenie Wójta Gminy Jednorożec o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  i określenia zakresu raportu w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej podłączonej do sieci elektroenergetycznej”, na działce nr 172/4, obręb Ulatowo-Pogorzel, gmina Jednorożec, powiat przasnyski, woj. mazowieckie.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie o nałożeniu raportu ZIR.6220.17.2022 Obwieszczenie o nałożeniu raportu ZIR.6220.17.2022.pdf 78059 bajtów 2
2. Obwieszczenie o nałożeniu raportu ZIR.6220.17.2022. Obwieszczenie o nałożeniu raportu ZIR.6220.17.2022.docx 19534 bajtów 0
3. Postanowienie o nałożeniu raportu ZIR.6220.17.2022 Postanowienie o nałożeniu raportu ZIR.6220.17.2022.pdf 505342 bajtów 0
4. Postanowienie o nałożeniu raportu ZIR.6220.17.2022. Postanowienie o nałożeniu raportu ZIR.6220.17.2022.docx 37618 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-02-08
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2023-02-08 10:13:32
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2024-02-08
Wójt Gminy Jednorożec zgodnie z art. 35 ust.1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz.1899 z póź. zm./ podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i księgi wieczystej Powierzchnia lokalu przeznaczonej do użytkowania Położenie i opis Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Forma wynajmu Czynsz za wynajem lokalu użytkowego – miesięczny
 
Lokale użytkowe położone w budynku znajdującym się na działce nr: 266/3
w miejscowości Jednorożec
 

   KW OS1P/00020482/0
(nie obciążona hipoteką wolna od obciążeń i zobowiązań) Lokal na parterze  - łączna powierzchnia 15,78 m² oraz proporcjonalnie do powierzchni gabinetów w części przeznaczonej do wspólnego użytkowania:
- korytarz
- pomieszczenie socjalne
- łazienka dla personelu
- łazienka pacjentów
- łazienka dla niepełnosprawnych
 
Miejscowość: Jednorożec
ul. Odrodzenia 12
 06-323 Jednorożec,
Obręb geodezyjny:
Jednorożec 
Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

Media: przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne,
internetowe.
 
Miejsca parkingowe.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodny z przeznaczeniem nieruchomości i terenu. 
Budynki – przeznaczone pod szpital i inne budynki opieki zdrowotnej. 
 
 
 
 
Wynajem w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
 
Wysokość stawki czynszu będzie uzgadniana pomiędzy stronami.

Czynsz podlega waloryzacji  w każdym roku kalendarzowym o średnioroczny wskaźnik wzrostu ceny towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy od czasu ogłoszenia przez Prezesa GUS.
Termin zagospodarowania lokalu użytkowego: od dnia zawarcia umowy na okres do 3 lat. Miesięczny czynsz za wynajem lokalu użytkowego podlega zapłacie przez wynajmującego nie później niż do dnia 10-go każdego miesiąca zgodnie z umową.
Najemca będzie ponosił wszelkie podatki z tytułu najmu, opłaty za media internet, telefon. Najemca będzie zobowiązany do zawarcia umowy na odbiór i usuwanie odpadów niebezpiecznych z podmiotem uprawnionym do odbioru i usuwania odpadów niebezpiecznych.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni od dnia 10.01.2023r. do dnia 31.01.2023r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Jednorożcu.
Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Jednorożcu, na tablicy ogłoszeniowej w sołectwie Jednorożec, na stronie internetowej urzędu www.jednorozec.pl ,  http://www.bip.jednorozec.pl oraz opublikowano na stronie http://www.monitorurzedowy.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Jednorożcu, pokój Nr 14, kontakt tel. 29 751 70 30.

Jednorożec, dnia 9 stycznia 2023r.                                                                                                                                                                                                            
 
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wykaz lokali wykaz lokali.pdf 87671 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-01-10
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-01-10 14:57:40
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2023-01-10
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-01-10
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. 3. Komunikat Wójta z dnia 10 stycznia 2023 3. Komunikat Wójta z dnia 10 stycznia 2023.pdf 0 bajtów 35
2. 3. Komunikat Wójta z dnia 10 stycznia 2023. 3. Komunikat Wójta z dnia 10 stycznia 2023.docx 0 bajtów 17
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-01-10
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-01-10 09:42:51
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-01-10
Zarządzenie Nr 5/2023
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 5 stycznia 2023 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Jednorożec w roku 2023 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) i art. 13 ust. 1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.1327, z późn. zm.), oraz §8 pkt. 1 uchwały nr SOK.0007.60.2022 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Jednorożec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 rok”, zarządzam co następuje:
 
 
§1
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Jednorożec w roku 2023 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, którego zasady określono w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§2
Ogłoszenie o konkursie o którym mowa w § 1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń znajdujących się w budynku Urzędu Gminy w Jednorożcu i stronie internetowej www.jednorozec.pl
 
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu.                                 
 
 
/-/ Wójt Gminy Jednorożec  


Więcej informacji oraz pliki do pobrania pod adresem:
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2023-01-05
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-01-05 15:17:08
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2023-01-10
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-01-05
GZO.421.1.2023
OGŁOSZENIE
 
Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów na dzień 01.01.2023 r.
 
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  (Dz.U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.) poniżej przedstawiam informacje dotyczące
- podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy
 oraz
- statystycznej liczby dzieci, uczniów, wychowanków, o której mowa w art. 11 ustawy.
 
Typ i rodzaj placówki Podstawowa kwota dotacji Statystyczna liczba uczniów
Przedszkola 9 066,45 zł 150
 
 
Jednocześnie informuję, że dotacja dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego jest obecnie naliczana wg stawek roku 2022. Jej korekta nastąpi po otrzymaniu „metryczki oświatowej”.
Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Łukaszewski Wojciech 2023-01-04
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-01-04 15:01:03
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2023-01-10
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-01-04
Na podstawie art. 34 ust. 9 w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Wójt Gminy Jednorożec informuje o przystąpieniu Gminy Jednorożec do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych od dnia 1 stycznia 2023 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2023-01-03
Publikujący:Jesionek Marcin 2023-01-03 09:04:50
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-01-03
Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Ostrołęce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w zw iązku z decyzją W o jew o d y M azow ieckiego Nr 7 4/SP EC /2021 znak: W l.1.747.2.2.2021.IK1 z dnia 12 lipca 2021 roku o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka - Chorzele na odcinkach w k m - 1+579 -1+619; 2+290 - 2+375; 5+925 - 6+330; 8+345 - 8+435; 9+720 - 10+269; 11+765 -1 2 + 0 4 2 ; 13+936 - 13+967;
18+183 -1 8 + 2 3 0 ; 19+370 - 19+425; 26+146 - 27+335; 28+090 - 29+625; 30+255 - 30+295; 30+621
- 30+892; 32+490 - 32+543; 35+000 - 35+069; 42+525 - 42+574; 44+115 - 44+143; 45+320 - 45+561;
46+000 - 46+070; 47+747 - 48+250; 49+386 - 49+450; 50+752 - 50+806; 52+635 - 52+660; 55+400
- 56+768" w ramach projektu: "Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka - Chorzele"
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania 20221229074052.pdf 67151 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2022-12-29
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-12-29 07:39:42
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-12-29
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI Informacja o konsultacjach.pdf 45649 bajtów 13
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2022-12-19
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2022-12-19 15:19:02
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2023-12-19
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania.pdf 78250 bajtów 1
2. Obwieszczenie do pobrania obwieszczenie o zawieszeniu postepowania ZIR.6220.16.2022.docx 20243 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2022-12-19
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-12-19 14:40:35
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2022-12-19
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-12-19
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania obwieszczenie o zawieszeniu postepowania ZIR.6220.16.2022.docx 20243 bajtów 1
2. Obwieszczenie do pobrania Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania.pdf 78250 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2022-12-19
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-12-19 14:38:25
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-12-19
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Do pobrania Obwieszczenie farma fotowoltaiczna.pdf 57354 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2022-12-19
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-12-19 08:17:10
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-12-19
2022-12-08
Wójt Gminy Jednorożec zawiadamia, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z późn. zm.) w dniach 15 grudnia 2022 r. – 13 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec,  w pokoju nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Do pobrania Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu pUPUL.docx 15558 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2022-12-08
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-12-08 12:19:50
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-12-08
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Do pobrania Informacja Wójta Gminy Jednorożec 2022.docx 439661 bajtów 17
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2022-12-08
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-12-08 12:17:11
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-12-08
Szanowni Mieszkańcy
Działając na podstawie § 3 uchwały nr SOK.0007.42.2022
Rady Gminy Jednorożec z dnia 7 września 2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Jednorożec w sprawie nowego projektu Statutów Sołectw Gminy Jednorożec zawiadamiam, iż w dniach 01-14 grudnia 2022 r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów Sołectw z terenu Gminy Jednorożec.
Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii Mieszkańców Gminy w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projekcie uchwały dotyczącej statutów sołectw.
Konsultacje podzielone są na poszczególne sołectwa, dla których został przygotowany projekt nowego statutu, a do udziału w konsultacjach uprawnieni są Mieszkańcy danego Sołectwa.
Projekty statutów są udostępnione do publicznego wglądu w formie:
a) papierowej w Urzędzie Gminy – pokój nr 7;
b) na stronie internetowej Urzędu Gminy w Jednorożcu (www.jednorozec.pl).
Składanie opinii i wniosków do projektu statutu odbywa się na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: gmina@jednorozec.pl w terminie
01-14 grudnia 2022 r na karcie konsultacyjnej formularza do składania uwag i propozycji do projektu uchwały w sprawie projektów statutów.

Karta w wersji papierowej dostępna jest w Urzędzie Gminy w Punkcie Obsługi Interesanta (parter budynku) oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.jednorozec.pl

PROJEKT statutu sołectwa POBIERZ
KARTA KONSULTACYJNA FORMULARZA DO SKŁADANIA UWAG I PROPOZYCJI DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PROJEKTÓW STATUTÓW POBIERZ
 
 Krzysztof Andrzej Iwulski /-/
Wójt Gminy Jednorożec
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2022-11-30
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2022-11-30 13:07:36
Modyfikacja:Krzysztof Nizielski 2022-11-30
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2023-11-30

Wójt Gminy Jednorożec informuje, że Gmina Jednorożec przystępuje do zakupu preferencyjnego paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych
w terminie do 31.12.2022 r.
Osoby spełniające warunki uprawniające do uzyskania dodatku węglowego, które są zainteresowane zakupem węgla na preferencyjnych warunkach w terminie do 31.12.2022 r., są proszone o składanie wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla kamiennego) po cenie 2 000 zł brutto/tonę w terminie do dnia
7 grudnia 2022 r.
Pojedyncze gospodarstwo domowe będzie mogło kupić po preferencyjnej cenie
1,5 tony węgla w tym roku i kolejne 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. w przypadku ponownego przystąpienia Gminy do ww. zakupu.
Z preferencyjnego zakupu węgla nie będzie mógł skorzystać członek gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe w ilości, co najmniej 1,5 tony po cenie niższej niż 2 000 zł w przypadku, gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r.
i co najmniej 3 tony w przypadku, gdy wniosek dotyczył będzie zakupu od dnia
1 stycznia 2023 r.

 
W chwili obecnej przyjmowane są wnioski, które dotyczą zakupu preferencyjnym paliwa stałego (węgla kamiennego) tylko i wyłącznie na zakup do dnia 31 grudnia 2022 r.  W przypadku ponownego przystąpienia Gminy do zakupu preferencyjnego paliwa stałego po 1 stycznia 2023 r. przyjmowane będą wnioski na kolejny zakup preferencyjny węgla w ilości 1,5 tony o czym poinformujemy w odrębnym komunikacie.
Wnioski o zakup preferencyjny węgla kamiennego należy składać:
 • w Urzędzie Gminy w Jednorożcu w godzinach pracy Urzędu – parter budynku –
  w Punkcie Obsługi Interesanta (
  numer telefonu do kontaktu: 29 751 70 54),
 • lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (wnioski muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym (edowód).
Wzór wniosku dostępny w formie papierowej w ww. punkcie oraz do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Do ceny sprzedaży węgla nie wlicza się kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego – mieszkaniec odbiera węgiel we własnym zakresie.
Szczegółowe informacje dotyczące płatności za węgiel oraz odbioru przez mieszkańca węgla z miejsca jego składowania podam w odrębnym komunikacie.
Więcej informacji na stronie internetowej Ministra Aktywów Państwowych: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/dystrybucja-wegla-dla-gospodarstw-domowych-przez-gminy
                                                                                             
Jednorożec, 30.11.2022 r.

Krzysztof Andrzej Iwulski /-/
Wójt Gminy Jednorożec
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2022-11-30
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2022-11-30 13:06:34
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2023-11-30
Jednorożec, dn. 11.05.2021 r.
ZIR.603.2.2021
INFORMACJA WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC
 
W związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wójt Gminy Jednorożec informuje, że na podstawie art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w roku 2021 roku, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach kolejnego cyklu (lata 2020-2021) Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ).
Zakres monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych objętych umowami wraz z liczbą przewidzianych do monitoringu stanowisk dostępny jest pod adresem: http://siedliska.gios.gov.pl/pl/monitoring/zakres/2020-2021. Natomiast lista stanowisk zaplanowanych do monitorowania w latach 2020-2021 wraz  z przybliżoną lokalizacją dostępna jest na stronie: http://siedliska.gios.gov.pl/pl/monitoring/lokalizacja-stanowisk.
Szczegółowych informacji o lokalizacji stanowisk wskazanych do monitoringu
w poszczególnych umowach może udzielić p. Iwona Müller, i.muller@gios.gov.pl,
tel. 22 574 27 07 – monitoring siedlisk przyrodniczych
.
W związku z realizacją wyżej wymienionych zadań informuję właściwe służby oraz właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych
z wykonywaniem prac w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, w celu umożliwienia osobom upoważnionym przez poszczególnych Wykonawców do wykonania obserwacji
i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych. Proszę również o życzliwe potraktowanie i udzielenie ewentualnej pomocy wykonawcom monitoringu, w tym związanych z otrzymaniem zezwoleń niezbędnych do przeprowadzenia badań monitoringowych.
 
Wójt Gminy Jednorożec
/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski

Załącznik:
 1. Dane siedliska przyrodniczego objętego pracami obserwacyjno-pomiarowymi.
 
Otrzymują:
 1. Nadleśnictwo Parciaki
 2. P. Marzena Wilga – Sołtys sołectwa Dynak
 3. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Jednorożcu / BIP Urzędu Gminy
 4. a/a.
 
Sporządziła: Natalia Tworkowska
tel. (29) 751-70-39
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-05-11
Publikujący:Jesionek Marcin 2021-05-11 14:12:23
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2021-05-11
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2027-05-13
GZO.4431.5.2019                                                 Jednorożec, 30 października 2019 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2019 r.
oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach
 
 
Na podstawie art. 45 ust 1. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) Wójt Gminy Jednorożec ogłasza, że w wyniku aktualizacji dokonanej w miesiącu październiku 2019 r.:
 
 1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2019 r. obliczona na podstawie kwoty wydatków bieżących zaplanowanych na rok budżetowy na prowadzenie przez Gminę Jednorożec przedszkoli, według stanu na dzień 30.09.2019 r. wynosi – 8 436,10 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 10/100).
 2. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach ustalona na podstawie danych z systemu informacji oświatowej wynosi – 137,33.
 
Wójt Gminy Jednorożec
(-) Krzysztof Andrzej Iwulski
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Łukaszewski Wojciech 2019-11-18
Publikujący:Jesionek Marcin 2019-11-18 11:49:48
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2019-11-18
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2033-09-23
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie obwieszcze.pdf 1022671 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2019-01-02
Publikujący:Jesionek Marcin 2019-01-02 13:58:25
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2019-01-02
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2036-11-27
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie .pdf od mar.pdf 1016629 bajtów 11
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2018-12-10
Publikujący:Jesionek Marcin 2018-12-10 13:46:24
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2032-12-02
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 24052018.jpg 1046139 bajtów 14
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2018-05-24
Publikujący:Jesionek Marcin 2018-05-24 15:11:45
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2039-12-31
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. 1. SUIKZP JEDNOROŻEC_TEKST STUDIUM 1..pdf 2336896 bajtów 42
2. 2. SUIKZP JEDNOROŻEC_UWARUNKOWANIA_RYSUNEK STUDIUM 2..pdf 20123271 bajtów 30
3. 3. SUIKZP JEDNOROŻEC_KIERUNKI_RYSUNEK STUDIUM 3..pdf 16336941 bajtów 25
4. 4. SUIKZP JEDNOROŻEC_PROGNOZA ŚRODOWISKO_TEKST 4..pdf 4491957 bajtów 16
5. 5. SUIKZP JEDNOROŻEC_PROGNOZA ŚRODOWISKO_RYSUNEK 5..pdf 16881466 bajtów 7
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Bakuła Magdalena 2017-10-02
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2017-10-02 13:55:09
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2023-12-16
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2023-11-15
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
data dodania: 2023-11-28
data dodania: 2023-11-28
data dodania: 2023-11-23
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


Wygenerowano: 28 listopada 2023r. 12:00:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.