Urząd Gminy w Jednorożcu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Aktualności
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie Obwieszczenie BIP.pdf 54494 bajtów 38
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłIwulski Krzysztof Andrzej 2019-05-15
PublikującyJesionek Marcin 2019-05-15 09:31:15
ModyfikacjaMarcin Jesionek 2019-05-15
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2020-05-15
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Rb-27S 2018 r Rb-27S 2018 r.pdf 842634 bajtów 6
2. Rb-28S 2018 r Rb-28S 2018 r.pdf 1264511 bajtów 3
3. Rb-NDS 2018 r Rb-NDS 2018 r.pdf 293185 bajtów 3
4. Rb-Z 2018 r Rb-Z 2018 r.pdf 97505 bajtów 5
5. Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf 105201 bajtów 3
6. zaproszenie do składania ofert na emisję obligacji komunalnych zaproszenie do składania ofert na emisję obligacji komunalnych.pdf 88664 bajtów 8
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKucińska Magdalena 2019-05-09
PublikującyJesionek Marcin 2019-05-09 12:49:56
ModyfikacjaMarcin Jesionek 2019-05-15
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2020-05-09
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Zarządzenie nr 68/2019 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Żelazna Rządowa-Parciaki z siedzibą w Parciakach Konkurs na stanowisko dyrektora.docx 22892 bajtów 14
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłIwulski Krzysztof Andrzej 2019-05-08
PublikującyJesionek Marcin 2019-05-08 14:39:46
ModyfikacjaMarcin Jesionek 2019-05-15
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2020-05-08
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Decyzja 20190129080134.pdf 625053 bajtów 56
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłIwulski Krzysztof Andrzej 2019-01-28
PublikującyJesionek Marcin 2019-01-28 15:33:25
ModyfikacjaMarcin Jesionek 2019-05-15
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2020-01-28
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. OGŁOSZENIE o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci na dzień 01.01.2019 r. 20190117091055.pdf 49750 bajtów 33
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłŁukaszewski Wojciech 2019-01-02
PublikującyJesionek Marcin 2019-01-17 09:14:32
ModyfikacjaMarcin Jesionek 2019-05-15
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2020-01-17
2019-01-11
KOMUNIKAT
z dnia 10 stycznia 2019r.
Wójt Gminy Jednorożec
 
Zgodnie z §16 i §17 uchwały Nr SOK.0007.11.2018 Rady Gminy Jednorożec    z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Jednorożec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019rok”, zaprasza  do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej.
Kandydatem na członka komisji konkursowej może zostać każdy przedstawiciel organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie Gminy Jednorożec lub działającej na rzecz jego mieszkańców, pod warunkiem,  że organizacja którą reprezentuje, nie bierze udziału w konkursie ofert   na realizacje zadań publicznych w 2019r.
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, nazwę, adres oraz charakterystykę organizacji którą reprezentuję. Zgłoszenie kandydatów następuje   w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego komunikatu na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jednorożec.
Przedstawicieli organizacji pozarządowych wybiera Wójt spośród zgłoszonych kandydatur.
 
 
 
Wójt Gminy Jednorożec
 
Krzysztof Andrzej Iwulski/-/
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. INFORMACJA Dotycząca oceny formalnej ofert zgłoszonych do Urzędu Gminy w Jednorożcu w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jednorożec w roku 2019 INFORMACJA.docx 14669 bajtów 7
2. Wzor-oferty-. Wzor-oferty-.docx 63326 bajtów 4
3. Wzor-sprawozdania-. Wzor-sprawozdania-.docx 49045 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłIwulski Krzysztof Andrzej 2019-01-10
PublikującyNizielski Krzysztof 2019-01-11 12:12:14
ModyfikacjaKrzysztof Nizielski 2019-01-11
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2020-01-11
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie 20190102125222_00001.pdf 1022709 bajtów 10
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłIwulski Krzysztof Andrzej 2019-01-02
PublikującyJesionek Marcin 2019-01-03 11:40:02
ModyfikacjaKrzysztof Nizielski 2019-01-11
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2020-01-03
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie obwieszcze.pdf 1022671 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłIwulski Krzysztof Andrzej 2019-01-02
PublikującyJesionek Marcin 2019-01-02 13:58:25
ModyfikacjaMarcin Jesionek 2019-01-02
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2036-11-27
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie 20190102075347.pdf 40350 bajtów 5
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłIwulski Krzysztof Andrzej 2018-12-31
PublikującyJesionek Marcin 2019-01-02 07:49:48
ModyfikacjaMarcin Jesionek 2019-01-02
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2020-01-02
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie .pdf od mar.pdf 1016629 bajtów 10
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłIwulski Krzysztof Andrzej 2018-12-10
PublikującyJesionek Marcin 2018-12-10 13:46:24
ModyfikacjaMarcin Jesionek 2019-01-02
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2032-12-02
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie OGŁOSZENIE.pdf 35697 bajtów 15
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłŁukaszewski Wojciech 2018-10-29
PublikującyJesionek Marcin 2018-11-13 09:48:00
ModyfikacjaMarcin Jesionek 2019-01-02
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2019-10-29
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. ZAWIADOMIENIE ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających.pdf 490564 bajtów 34
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłStancel Krzysztof 2018-08-28
PublikującyJesionek Marcin 2018-08-28 14:09:59
ModyfikacjaMarcin Jesionek 2018-08-28
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2019-08-28
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego.pdf 2463425 bajtów 18
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłJesionek Marcin 2018-07-31
PublikującyJesionek Marcin 2018-07-31 11:10:14
ModyfikacjaMarcin Jesionek 2018-08-28
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2019-07-31
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Decyzja S22C-6e18073015170.pdf 1385592 bajtów 13
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłWilga Iwona 2018-07-30
PublikującyJesionek Marcin 2018-07-30 14:53:02
ModyfikacjaMarcin Jesionek 2018-07-30
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2019-07-30
INFORMACJA
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 
Urząd Gminy w Jednorożcu przypomina o możliwości odzyskania części kosztów poniesionych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W tym celu w miesiącu sierpniu 2018 r. należy złożyć wniosek którego wzór określono
w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 789).
W celu zapewnienia sprawnej obsługi interesantów prosimy o składanie wniosków w Urzędzie Gminy w Jednorożcu (pok. nr 11) w godzinach 730 - 1530 (poniedziałek - środa
i piątek) oraz w czwartki w godzinach 830 - 1630 w następujących terminach:
 
Lp. Nazwa sołectwa Termin składania wniosku
1. Jednorożec  
Stegna
1 – 6 sierpnia 2018 r.
2. Połoń
Drążdżewo Nowe
7 - 8 sierpnia 2018 r.
3. Żelazna Prywatna
Żelazna Rządowa
9 - 10 sierpnia 2018 r.
4. Olszewka
Ulatowo-Pogorzel
13 – 17 sierpnia 2018 r.
5. Parciaki
Dynak
Małowidz
20 – 22 sierpnia 2018 r.
6. Budy Rządowe
Kobylaki-Czarzaste
Kobylaki-Korysze
Kobylaki-Wólka
23 - 24 sierpnia 2018 r.
7. Lipa
Obórki
Ulatowo-Dąbrówka
Ulatowo-Słabogóra
27 – 29 sierpnia 2018 r.
 
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za zakup oleju napędowego, które zostały wystawione od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r., a w przypadku większej ilości
faktur także ich zestawienie oraz oświadczenie o prowadzonej działalności rolniczej i gruntach rolnychUWAGA NOWY ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU
(wniosek i załączniki do wypełnienia można pobrać w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej bip.jednorozec.pl w zakładce tablica ogłoszeń).

Pieniądze wypłacone zostaną w terminie do 31 października 2018 r. przelewem na rachunek bankowy, a w razie braku numeru konta w kasie Urzędu Gminy.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej oraz o gruntach rolnych Oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej oraz o gruntach rolnych.pdf 638177 bajtów 6
2. Wniosek wniosek - wzór - akcyza.doc 227840 bajtów 3
3. Zestawienie faktur załącznik do wniosku - zestawienie FV.doc 52224 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłJesionek Marcin 2018-07-12
PublikującyJesionek Marcin 2018-07-12 10:50:57
ModyfikacjaMarcin Jesionek 2018-07-12
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2019-07-12
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 24052018.jpg 1046139 bajtów 9
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłJesionek Marcin 2018-05-24
PublikującyJesionek Marcin 2018-05-24 15:11:45
ModyfikacjaMarcin Jesionek 2018-07-12
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2039-12-31
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. 1. SUIKZP JEDNOROŻEC_TEKST STUDIUM 1..pdf 2336896 bajtów 33
2. 2. SUIKZP JEDNOROŻEC_UWARUNKOWANIA_RYSUNEK STUDIUM 2..pdf 20123271 bajtów 28
3. 3. SUIKZP JEDNOROŻEC_KIERUNKI_RYSUNEK STUDIUM 3..pdf 16336941 bajtów 21
4. 4. SUIKZP JEDNOROŻEC_PROGNOZA ŚRODOWISKO_TEKST 4..pdf 4491957 bajtów 14
5. 5. SUIKZP JEDNOROŻEC_PROGNOZA ŚRODOWISKO_RYSUNEK 5..pdf 16881466 bajtów 6
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłBakuła Magdalena 2017-10-02
PublikującyNizielski Krzysztof 2017-10-02 13:55:09
ModyfikacjaMarcin Jesionek 2018-07-12
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2023-12-16
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2019-01-28
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
data dodania: 2019-06-14
data dodania: 2019-06-14
data dodania: 2019-06-14
data dodania: 2019-06-07
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 17 czerwca 2019r. 01:57:12
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.