Urząd Gminy w Jednorożcu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Aktualności
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Zawiadomienie zawiadomienie.pdf 0 bajtów 0
2. Zawiadomienie zawiadomienie.pdf 3194057 bajtów 5
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłIwulski Krzysztof Andrzej 2019-11-20
PublikującyNizielski Krzysztof 2019-11-20 15:22:59
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2020-11-20
GZO.4431.5.2019                                                 Jednorożec, 30 października 2019 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2019 r.
oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach
 
 
Na podstawie art. 45 ust 1. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) Wójt Gminy Jednorożec ogłasza, że w wyniku aktualizacji dokonanej w miesiącu październiku 2019 r.:
 
  1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2019 r. obliczona na podstawie kwoty wydatków bieżących zaplanowanych na rok budżetowy na prowadzenie przez Gminę Jednorożec przedszkoli, według stanu na dzień 30.09.2019 r. wynosi – 8 436,10 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 10/100).
  2. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach ustalona na podstawie danych z systemu informacji oświatowej wynosi – 137,33.
 
Wójt Gminy Jednorożec
(-) Krzysztof Andrzej Iwulski
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłŁukaszewski Wojciech 2019-11-18
PublikującyJesionek Marcin 2019-11-18 11:49:48
ModyfikacjaMarcin Jesionek 2019-11-18
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2033-09-23
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść 20191118103750.pdf 188120 bajtów 6
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłIwulski Krzysztof Andrzej 2019-11-18
PublikującyJesionek Marcin 2019-11-18 10:52:45
ModyfikacjaMarcin Jesionek 2019-11-18
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2020-11-18
Nabór wniosków o dotację na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z terenu gminy Jednorożec Wójt Gminy Jednorożec informuje, iż w roku 2019 zamierza wystąpić z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych o dp ad ó w pochodzących z działalności rolniczej” .
W związku z powyższym rolnicy zainteresowani usunięciem w 2019 roku folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej powinni złożyć za pośrednictwem Sołtysa lub bezpośrednio do Urzędu Gminy wniosek o udział w programie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 października 2019 r.
Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100 % kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
W przypadku nieotrzymania przez Gminę Jednorożec dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „ Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane w 2019 roku.
W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć pismo w tej sprawie do Urzędu Gminy w Jednorożcu.
W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Zespołu Usług Komunalnych (tel. 29 7517038 lub 29 7518366) lub Zespołu Inwestycji i Rozwoju (tel. 29 7517039).
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Wniosek wniosek-2019-folia-rolnicza_1.docx 18337 bajtów 5
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłIwulski Krzysztof Andrzej 2019-10-02
PublikującyJesionek Marcin 2019-10-02 09:02:55
ModyfikacjaMarcin Jesionek 2019-11-18
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2020-10-02
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. informacja 20190916111409.pdf 46017 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłNizielski Krzysztof 2019-09-16
PublikującyNizielski Krzysztof 2019-09-16 12:54:57
ModyfikacjaMarcin Jesionek 2019-11-18
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2020-09-16
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. informacja 20190916111426.pdf 39725 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłNizielski Krzysztof 2019-09-16
PublikującyNizielski Krzysztof 2019-09-16 12:45:43
ModyfikacjaMarcin Jesionek 2019-11-18
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2020-09-16
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie 20190916085201.pdf 56041 bajtów 9
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłJesionek Marcin 2019-09-16
PublikującyJesionek Marcin 2019-09-16 10:52:14
ModyfikacjaMarcin Jesionek 2019-11-18
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2020-09-16
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść mieszkańcy ulicy Warszawskiej.pdf 39204 bajtów 12
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłWójcik Cezary 2019-08-23
PublikującyJesionek Marcin 2019-08-23 12:12:47
ModyfikacjaMarcin Jesionek 2019-11-18
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2020-08-23
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja o wyniku zapytania cenowego dotyczącego przeprowadzenia w 2019 roku emisji obligacji komunalnych w Gminie Jednorożec najkorzystniejsza oferta.pdf 43335 bajtów 7
2. Rb-27S I półrocze 2019 r. Rb-27S I półrocze 2019 r..pdf 888113 bajtów 6
3. Rb-28S I półrocze 2019 r Rb-28S I półrocze 2019 r.pdf 1341112 bajtów 6
4. Rb-NDS I półrocze 2019 r Rb-NDS I półrocze 2019 r.pdf 292945 bajtów 10
5. Rb-Z I półrocze 2019 r Rb-Z I półrocze 2019 r.pdf 94322 bajtów 9
6. Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf 106797 bajtów 10
7. zaproszenie zaproszenie do składania ofert.pdf 89158 bajtów 28
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKucińska Magdalena 2019-08-13
PublikującyNizielski Krzysztof 2019-08-13 11:32:38
ModyfikacjaMarcin Jesionek 2019-11-18
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2020-08-13
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Odpowiedź Odpowiedź dla Mieszkańców ulicy Zielonej.pdf 45774 bajtów 22
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłWójcik Cezary 2019-07-25
PublikującyJesionek Marcin 2019-07-26 13:53:02
ModyfikacjaMarcin Jesionek 2019-11-18
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2020-07-26
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie Obwieszczenie BIP.pdf 54494 bajtów 64
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłIwulski Krzysztof Andrzej 2019-05-15
PublikującyJesionek Marcin 2019-05-15 09:31:15
ModyfikacjaMarcin Jesionek 2019-05-15
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2020-05-15
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Rb-27S 2018 r Rb-27S 2018 r.pdf 842634 bajtów 6
2. Rb-28S 2018 r Rb-28S 2018 r.pdf 1264511 bajtów 3
3. Rb-NDS 2018 r Rb-NDS 2018 r.pdf 293185 bajtów 3
4. Rb-Z 2018 r Rb-Z 2018 r.pdf 97505 bajtów 5
5. Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf 105201 bajtów 3
6. zaproszenie do składania ofert na emisję obligacji komunalnych zaproszenie do składania ofert na emisję obligacji komunalnych.pdf 88664 bajtów 8
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKucińska Magdalena 2019-05-09
PublikującyJesionek Marcin 2019-05-09 12:49:56
ModyfikacjaMarcin Jesionek 2019-05-15
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2020-05-09
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Zarządzenie nr 68/2019 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Żelazna Rządowa-Parciaki z siedzibą w Parciakach Konkurs na stanowisko dyrektora.docx 22892 bajtów 20
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłIwulski Krzysztof Andrzej 2019-05-08
PublikującyJesionek Marcin 2019-05-08 14:39:46
ModyfikacjaMarcin Jesionek 2019-05-15
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2020-05-08
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Decyzja 20190129080134.pdf 625053 bajtów 61
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłIwulski Krzysztof Andrzej 2019-01-28
PublikującyJesionek Marcin 2019-01-28 15:33:25
ModyfikacjaMarcin Jesionek 2019-05-15
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2020-01-28
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. OGŁOSZENIE o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci na dzień 01.01.2019 r. 20190117091055.pdf 49750 bajtów 36
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłŁukaszewski Wojciech 2019-01-02
PublikującyJesionek Marcin 2019-01-17 09:14:32
ModyfikacjaMarcin Jesionek 2019-05-15
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2020-01-17
2019-01-11
KOMUNIKAT
z dnia 10 stycznia 2019r.
Wójt Gminy Jednorożec
 
Zgodnie z §16 i §17 uchwały Nr SOK.0007.11.2018 Rady Gminy Jednorożec    z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Jednorożec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019rok”, zaprasza  do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej.
Kandydatem na członka komisji konkursowej może zostać każdy przedstawiciel organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie Gminy Jednorożec lub działającej na rzecz jego mieszkańców, pod warunkiem,  że organizacja którą reprezentuje, nie bierze udziału w konkursie ofert   na realizacje zadań publicznych w 2019r.
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, nazwę, adres oraz charakterystykę organizacji którą reprezentuję. Zgłoszenie kandydatów następuje   w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego komunikatu na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jednorożec.
Przedstawicieli organizacji pozarządowych wybiera Wójt spośród zgłoszonych kandydatur.
 
 
 
Wójt Gminy Jednorożec
 
Krzysztof Andrzej Iwulski/-/
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. INFORMACJA Dotycząca oceny formalnej ofert zgłoszonych do Urzędu Gminy w Jednorożcu w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jednorożec w roku 2019 INFORMACJA.docx 14669 bajtów 7
2. Wzor-oferty-. Wzor-oferty-.docx 63326 bajtów 4
3. Wzor-sprawozdania-. Wzor-sprawozdania-.docx 49045 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłIwulski Krzysztof Andrzej 2019-01-10
PublikującyNizielski Krzysztof 2019-01-11 12:12:14
ModyfikacjaKrzysztof Nizielski 2019-01-11
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2020-01-11
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie 20190102125222_00001.pdf 1022709 bajtów 12
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłIwulski Krzysztof Andrzej 2019-01-02
PublikującyJesionek Marcin 2019-01-03 11:40:02
ModyfikacjaKrzysztof Nizielski 2019-01-11
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2020-01-03
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie obwieszcze.pdf 1022671 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłIwulski Krzysztof Andrzej 2019-01-02
PublikującyJesionek Marcin 2019-01-02 13:58:25
ModyfikacjaMarcin Jesionek 2019-01-02
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2036-11-27
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie 20190102075347.pdf 40350 bajtów 5
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłIwulski Krzysztof Andrzej 2018-12-31
PublikującyJesionek Marcin 2019-01-02 07:49:48
ModyfikacjaMarcin Jesionek 2019-01-02
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2020-01-02
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie .pdf od mar.pdf 1016629 bajtów 10
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłIwulski Krzysztof Andrzej 2018-12-10
PublikującyJesionek Marcin 2018-12-10 13:46:24
ModyfikacjaMarcin Jesionek 2019-01-02
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2032-12-02
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 24052018.jpg 1046139 bajtów 11
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłJesionek Marcin 2018-05-24
PublikującyJesionek Marcin 2018-05-24 15:11:45
ModyfikacjaMarcin Jesionek 2019-01-02
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2039-12-31
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. 1. SUIKZP JEDNOROŻEC_TEKST STUDIUM 1..pdf 2336896 bajtów 36
2. 2. SUIKZP JEDNOROŻEC_UWARUNKOWANIA_RYSUNEK STUDIUM 2..pdf 20123271 bajtów 29
3. 3. SUIKZP JEDNOROŻEC_KIERUNKI_RYSUNEK STUDIUM 3..pdf 16336941 bajtów 22
4. 4. SUIKZP JEDNOROŻEC_PROGNOZA ŚRODOWISKO_TEKST 4..pdf 4491957 bajtów 15
5. 5. SUIKZP JEDNOROŻEC_PROGNOZA ŚRODOWISKO_RYSUNEK 5..pdf 16881466 bajtów 6
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłBakuła Magdalena 2017-10-02
PublikującyNizielski Krzysztof 2017-10-02 13:55:09
ModyfikacjaMarcin Jesionek 2019-01-02
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2023-12-16
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
data dodania: 2019-12-11
data dodania: 2019-12-10
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 12 grudnia 2019r. 20:43:32
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.