Przejdź do treści
Urząd Gminy w Jednorożcu Logo jednostki
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Aktualności
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja informacja.pdf 48619 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2020-11-16
Publikujący:Jesionek Marcin 2020-11-18 12:26:03
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2021-11-18
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Treść ogłoszenia treść.pdf 165632 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Łukaszewski Wojciech 2020-11-10
Publikujący:Jesionek Marcin 2020-11-10 09:28:13
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2021-11-10
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie Obwieszczenie.doc 32256 bajtów 6
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Bakuła Magdalena 2020-10-19
Publikujący:Jesionek Marcin 2020-10-19 12:01:13
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2021-10-19
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz Konsultacji Społecznych. Formularz Konsultacji Społecznych.docx 12596 bajtów 3
2. Ogłoszenie o konsultacjach. Ogłoszenie o konsultacjach.docx 13722 bajtów 4
3. projekt Rocznego Programu Wspałpracy Samorządu Gminy Jednorożec. projekt Rocznego Programu Wspałpracy Samorządu Gminy Jednorożec.docx 25610 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2020-10-13
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2020-10-13 15:03:36
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2021-10-13
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. obwieszczenie (2) obwieszczenie (2).pdf 40850 bajtów 3
2. Plan polowań (2) Plan polowań (2).pdf 133600 bajtów 5
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2020-09-30
Publikujący:Jesionek Marcin 2020-09-30 12:02:30
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2021-09-30
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszenie 20200928075506.pdf 40098 bajtów 1
2. Plan polowań Plan polowań.pdf 657658 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2020-09-28
Publikujący:Jesionek Marcin 2020-09-28 08:59:43
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2021-09-28
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wszczęciu postępowania Działając na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1043) – dalej u.t.k. informuję, że na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji polegającej na: „Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele na odcinkach w km -0+748 – 1+579; 1+619 – 2+290; 2+ 375 – 5+081; 5+369 – 5+925; 6+330 – 8 + 345; 8+435 – 9+720; 10+269 – 11+765; 12+042 – 13+936; 13+967 – 18+183; 18+230 – 19+370;
19+425 – 26+146; 27+335 – 28+090; 29+625 – 30+255; 30+295 – 30+621; 30+892 – 32+490;
32+543 – 35+000; 35+069 – 42+525; 42+574 – 44+115; 44+143 – 45+320; 45+561 – 46+000;
46+070 – 47+747; 48+250 – 49+386; 49+450 – 50+752; 50+806 – 52+635; 52+660 – 55+400”
realizowana w ramach projektu: „Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele”.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszenie WI-I.747.2.6.2020 - zaw. o wszcz. TABLICA+BIP-1.pdf 128825 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2020-09-15
Publikujący:Jesionek Marcin 2020-09-22 07:55:33
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2020-09-22
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2022-02-11
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszenie starostwo.pdf 84329 bajtów 6
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2020-09-17
Publikujący:Jesionek Marcin 2020-09-21 08:04:02
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2021-10-06
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. OBWIESZCZENIE 2020.pdf 118505 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2020-08-17
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2020-08-17 11:27:55
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2021-08-17
POBIERZ KLIK
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. OBWIESZCZENIE 2015.pdf 112637 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2020-08-17
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2020-08-17 11:22:23
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2021-09-03
 1. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia
  31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).
 2. Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
 1. pełnoletnich;
 2. zamieszkałych na terenie danej gminy;
 3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
 4. posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 5. które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie
  to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 2. Gminny Komisarz Spisowy upowszechnia informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu gminy lub na stronie podmiotowej urzędu gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.
 3. Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r.
 4. Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do urzędu gminy, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020.
 5. Dane podane przez kandydatów na rachmistrzów są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, który otrzymał dane do uwierzytelnienia w SER wraz z instrukcją postępowania drogą mailową z Wojewódzkiego Biura Spisowego. W SER jest pole do potwierdzenia przez GBS, że kandydat spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020
  i złożył stosowne oświadczenie.
 6. Podczas rejestracji kandydata system wygeneruje dane do uwierzytelniania (login do aplikacji
  e/m-learning, który jest przekazywany kandydatowi). Jednocześnie na podany adres zostanie automatycznie wysłana wiadomość email zawierająca wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem przekazanym w momencie rejestracji rachmistrza posłuży do zalogowania się do systemu  oraz uzyskania  informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, na której są materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.
 7. Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają od urzędu gminy w czasie rejestrowania ich danych
  w SER lub poprzez SER informacje o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.
 8. Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.
 9. Egzamin po szkoleniu, o którym mowa w pkt 10 będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Wyniki egzaminu pojawią się w SER w postaci liczby punktów zdobytych przez kandydata. GBS sprawdza wyniki i kolejność zgłoszeń (ważne w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów) i dla osób, które zakwalifikowały się – zmienia status z „kandydata na rachmistrza” na „rachmistrza”
  (w SER jest możliwość sortowania po liczbie punktów, ułatwiająca zmianę statusu kandydata).
 10. GBS przesyła powiadomienie do rachmistrza, że ma uzupełnić dane w m-learning  - W SER jest funkcjonalność powiadomienia rachmistrzów mailem hurtowo.
 11. Po uzyskaniu statusu rachmistrza, zobowiązany jest on do przesłania za pośrednictwem e-mail na adres urzędu statystycznego zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.
 
 1. Rachmistrz zapisuje swoje dane w aplikacji e/m-learning. Dane automatycznie implementowane są do modułu w Softusie w celu podpisania umowy.
 2. Rachmistrz terenowy jako funkcjonariusz publiczny, będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden
  z elementów uwierzytelniających rachmistrza.
 3. Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:
 1. po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 2. po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.
 
 1. Rachmistrz terenowy zostanie powiadomiony przez pracowników WBS na adres e-mail o dacie i miejscu podpisania umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, przekazania mu identyfikatora rachmistrza oraz urządzenia mobilnego, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.
 2. Dane kandydatów, którzy nie zdadzą egzaminu lub nie zostaną wybrani do roli rachmistrza terenowego, zostaną usunięte  po 3 tygodniach od zakończenia procesu naboru.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Klauzula informacyjna_nabór_PSR2020. Klauzula informacyjna_nabór_PSR2020.docx 18708 bajtów 8
2. Ogłoszenie o naborze Ogłoszenie o naborze.pdf 178232 bajtów 8
3. Załącznik nr 1 - Zgłoszenie na rachmistrza terenowego w Gminie Jednorożec. Załącznik nr 1 - Zgłoszenie na rachmistrza terenowego w Gminie Jednorożec.docx 18836 bajtów 8
4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niekaralności. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niekaralności.docx 17921 bajtów 5
5. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.docx 18226 bajtów 5
6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.docx 16005 bajtów 6
7. Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie. Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie.docx 15716 bajtów 6
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2020-06-15
Publikujący:Jesionek Marcin 2020-06-15 15:02:00
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2021-06-15
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja o wyniku zapytania cenowego dotyczącego przeprowadzenia w 2020 roku emisji obligacji komunalnych w Gminie Jednorożec 20200612075524.pdf 41412 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Kucińska Magdalena 2020-06-12
Publikujący:Jesionek Marcin 2020-06-12 09:07:42
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2021-06-12
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. 8/2020 zarządzenie.pdf 341016 bajtów 3
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2020-06-09
Publikujący:Jesionek Marcin 2020-06-09 11:20:38
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2021-06-09
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obieszczenie 20200520121008_00001.pdf 1071355 bajtów 1
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2020-05-20
Publikujący:Jesionek Marcin 2020-05-20 13:39:37
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2021-05-20
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. oferta na emisję obligacji komunalnych oferta na emisję obligacji komunalnych.pdf 79087 bajtów 14
2. RB-27S I kw 2020 r RB-27S I kw 2020 r.pdf 642318 bajtów 1
3. Rb-28S I kw 2020 r Rb-28S I kw 2020 r.pdf 1214127 bajtów 1
4. Rb-NDS I kw 2020 r Rb-NDS I kw 2020 r.pdf 165701 bajtów 2
5. Rb-Z I kw 2020 r. Rb-Z I kw 2020 r..pdf 105506 bajtów 2
6. WPF WPF.pdf 3005410 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Kucińska Magdalena 2020-05-19
Publikujący:Jesionek Marcin 2020-05-19 10:53:04
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2020-05-19
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2021-05-19
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie 20200507131854.pdf 42063 bajtów 14
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2020-05-07
Publikujący:Jesionek Marcin 2020-05-08 10:22:08
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2021-05-08
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacji o roztrzygnięciu ofert informacja o roztrzygnięcu oferty z dnia 24.04.2020 r..pdf 25870 bajtów 1
2. Rb-27S I kw 2020 r Rb-27S I kw 2020 r.pdf 642318 bajtów 2
3. Rb-28S I kw 2020 r Rb-28S I kw 2020 r.pdf 1214127 bajtów 2
4. Rb-NDS I kw 2020 r Rb-NDS I kw 2020 r.pdf 165701 bajtów 2
5. Rb-Z I kw 2020 r Rb-Z I kw 2020 r.pdf 105517 bajtów 2
6. WPF 18.03.2020 r WPF 18.03.2020 r.pdf 3005742 bajtów 2
7. zaproszenie do składania ofert zaproszenie do składania ofert.pdf 77452 bajtów 20
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2020-04-24
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2020-04-24 12:20:33
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2021-04-24
2020-02-21W dniu 14.02.2020 r. Gmina Jednorożec przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Akademia Kluczowych Kompetencji w Powiecie Przasnyskim”
nr projektu RPMA.10.01.01-14-b595/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla
rozwoju regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Partnerem Wiodącym (Liderem Projektu) jest Powiat Przasnyski, ul. Św. St. Kostki 5,
06-300 Przasnysz, natomiast partnerami projektu są: Gmina Jednorożec, ul. Odrodzenia 14,
06-323 Jednorożec oraz Project Hub Sp. Z o. o., ul. Cienista 3, 60-587 Poznań.
Przystąpienie do realizacji ww. projektu umożliwi poprawę do 28.02.2021 jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych
m.in na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół Powiatowych w Jednorożcu – Liceum Ogólnokształcącego.

Działania projektowe:
 • doposażenie w szkołach pracowni matematycznej i przedmiotów przyrodniczych
  w sprzęt TIK
 • zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce (dydaktyczno-wyrównawcze j. obce, matematyczne, przedmioty przyrodnicze: chemia, fizyka, biologia, geografia
  oraz warsztaty ze skutecznego uczenia się z użyciem TIK)
 • zajęcia rozwijające (warsztaty kompetencji językowych, matematycznych, przyrodniczych: chemia, fizyka, biologia, geografia oraz warsztatami z umiejętności rozwijania kompetencji z użyciem TIK)
 • projekty edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne
 • laboratoria wyjazdowe rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne
 • szkolenia dla  nauczycieli (m.in z zakresie wykorzystywania e-podręczników, nauczania w oparciu o eksperyment, pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych).


Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2020-02-21
Publikujący:Jesionek Marcin 2020-02-21 10:40:37
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2020-02-21
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2021-02-21
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Ogłoszenie kwota dotacji 2020.pdf 44971 bajtów 8
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Łukaszewski Wojciech 2020-01-21
Publikujący:Jesionek Marcin 2020-01-21 14:00:36
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2021-01-21
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. deklaracja_doc deklaracja_2020.doc 80384 bajtów 19
2. deklaracja_pdf deklaracja_2020.pdf 181377 bajtów 15
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2020-01-08
Publikujący:Jesionek Marcin 2020-01-08 15:11:51
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2021-01-08
GZO.4431.5.2019                                                 Jednorożec, 30 października 2019 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2019 r.
oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach
 
 
Na podstawie art. 45 ust 1. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) Wójt Gminy Jednorożec ogłasza, że w wyniku aktualizacji dokonanej w miesiącu październiku 2019 r.:
 
 1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2019 r. obliczona na podstawie kwoty wydatków bieżących zaplanowanych na rok budżetowy na prowadzenie przez Gminę Jednorożec przedszkoli, według stanu na dzień 30.09.2019 r. wynosi – 8 436,10 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 10/100).
 2. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach ustalona na podstawie danych z systemu informacji oświatowej wynosi – 137,33.
 
Wójt Gminy Jednorożec
(-) Krzysztof Andrzej Iwulski
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Łukaszewski Wojciech 2019-11-18
Publikujący:Jesionek Marcin 2019-11-18 11:49:48
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2019-11-18
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2033-09-23
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie obwieszcze.pdf 1022671 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2019-01-02
Publikujący:Jesionek Marcin 2019-01-02 13:58:25
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2019-01-02
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2036-11-27
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie .pdf od mar.pdf 1016629 bajtów 11
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2018-12-10
Publikujący:Jesionek Marcin 2018-12-10 13:46:24
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2032-12-02
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 24052018.jpg 1046139 bajtów 14
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2018-05-24
Publikujący:Jesionek Marcin 2018-05-24 15:11:45
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2039-12-31
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. 1. SUIKZP JEDNOROŻEC_TEKST STUDIUM 1..pdf 2336896 bajtów 39
2. 2. SUIKZP JEDNOROŻEC_UWARUNKOWANIA_RYSUNEK STUDIUM 2..pdf 20123271 bajtów 29
3. 3. SUIKZP JEDNOROŻEC_KIERUNKI_RYSUNEK STUDIUM 3..pdf 16336941 bajtów 23
4. 4. SUIKZP JEDNOROŻEC_PROGNOZA ŚRODOWISKO_TEKST 4..pdf 4491957 bajtów 15
5. 5. SUIKZP JEDNOROŻEC_PROGNOZA ŚRODOWISKO_RYSUNEK 5..pdf 16881466 bajtów 6
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Bakuła Magdalena 2017-10-02
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2017-10-02 13:55:09
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2023-12-16
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2020-10-13
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
data dodania: 2020-12-01
data dodania: 2020-11-30
data dodania: 2020-11-23
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


zamknij
Zamknij plakat
Wygenerowano: 04 grudnia 2020r. 03:40:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.