Przejdź do treści
Urząd Gminy w Jednorożcu Logo jednostki
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Aktualności
Wójt Gminy Jednorożec działając na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 poz. 1692 ze zm.) informuje o obowiązku jaki spoczywa na właścicielach oraz zarządcach budynków jednorodzinnych lub wielorodzinnych dotyczącym przeprowadzania przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowych kontroli źródeł ogrzewania, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.).
Zgodnie z obowiązującym prawem, w każdym budynku raz w roku osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie muszą sprawdzić stan techniczny przewodów kominowych i w razie potrzeby oczyścić je, a co pięć lat dokonać ich inwentaryzacji.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2022-09-20
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-09-20 15:29:22
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-09-20
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Do pobrania Postanowienie.docx 38717 bajtów 8
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2022-09-20
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-09-20 12:46:50
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-09-20
Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194 ze zm.) dyrektora instytucji kultury powołuje się po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jednorożcu.
Z sylwetką Kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej można zapoznać się oraz przedstawić opinię o Kandydacie, w Urzędzie Gminy w Jednorożcu, pokój nr 1A do dnia 29.09.2022 r. w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy Jednorożec
/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2022-09-12
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-09-12 11:46:11
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-09-12
„Budowa farmy fotowoltaicznej „Poścień Zamion 2” o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Poścień - działka nr 872/1 w gminie Chorzele, powiat przasnyski, województwo mazowieckie”.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania 20220907110626.pdf 75927 bajtów 6
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2022-09-07
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-09-07 12:06:24
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-09-07
GZO.421.1.2022
                                                     OGŁOSZENIE
 
Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów w 2022 r.
(po drugiej aktualizacji)
 
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.) poniżej przedstawiam informacje dotyczące
- podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy
 oraz
- statystycznej liczby dzieci, uczniów, wychowanków, o której mowa w art. 11 ustawy.
 
Typ i rodzaj placówki Podstawowa kwota dotacji  Statystyczna liczba dzieci
Przedszkola 10 646,13 zł 143
 
 
Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Nizielski Krzysztof 2022-08-02
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2022-08-02 13:33:56
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2023-08-02
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. obwieszczenie obwieszczenie.pdf 145272 bajtów 0
2. obwieszczenie na BIP. obwieszczenie na BIP.docx 20304 bajtów 4
3. zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf 87021 bajtów 0
4. zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.docx 16520 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2022-07-14
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-07-14 12:53:25
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-07-14
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. SPRAWOZDANIE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Z TERENU GMINY JEDNOROŻEC ZA 2021r.docx 23980 bajtów 11
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2022-05-30
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-05-30 10:25:32
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-05-30
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1930, 2445) poniżej przedstawiam informacje dotyczące
- podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy
 oraz
- statystycznej liczby dzieci, uczniów, wychowanków, o której mowa w art. 11 ustawy.
 
Typ i rodzaj placówki Podstawowa kwota dotacji Statystyczna liczba uczniów
Przedszkola 10 306,02 zł 143
 
 
Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Łukaszewski Wojciech 2022-05-11
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2022-05-11 12:59:58
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2023-05-11
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Do pobrania Decyzj ostateczna WA.RZT.70.4.2022_5 z dn. 04.04.2022 r..pdf 4709613 bajtów 10
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2022-04-26
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-04-26 13:01:24
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-04-26
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. MPZP_JEDNOROEC MPZP_JEDNOROEC.zip 12613548 bajtów 25
2. rysunek_planu rysunek_planu.zip 11593735 bajtów 13
3. rysunek_planu_legenda rysunek_planu_legenda.jpg 898230 bajtów 13
4. Uchwała intencyjna Uchwała intencyjna.pdf 70098 bajtów 17
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2022-04-11
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-04-11 14:14:37
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-04-11
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania obwieszczenie o wydaniu decyzji(1).pdf 92361 bajtów 10
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2022-03-28
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-03-28 14:34:58
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-04-12
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania Obwieszczenie o decyzji tablice-gminy_BIP.pdf 108519 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2022-03-22
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-03-22 13:45:26
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-03-22
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o  zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania o nieuregulowanym stanie prawnym - dz. nr 51/2 o pow. 0,0031 ha w obrębie 0013 Olszewka.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie 20220224141300.pdf 61783 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2022-02-24
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2022-02-24 15:23:50
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2023-02-24
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. 0_MPZP JEDNOROŻEC_TEKST PLANU 0_MPZP JEDNOROŻEC_TEKST PLANU.doc 452096 bajtów 17
2. 0_MPZP JEDNOROŻEC_TEKST PLANU 0_MPZP JEDNOROŻEC_TEKST PLANU.pdf 571566 bajtów 9
3. 1_MPZP JEDNOROŻEC_RYSUNEK PLANU_ARKUSZ A 1_MPZP JEDNOROŻEC_RYSUNEK PLANU_ARKUSZ A.pdf 5966460 bajtów 14
4. 1_MPZP JEDNOROŻEC_RYSUNEK PLANU_ARKUSZ B 1_MPZP JEDNOROŻEC_RYSUNEK PLANU_ARKUSZ B.pdf 5672463 bajtów 5
5. 1_MPZP JEDNOROŻEC_RYSUNEK PLANU_ARKUSZ C 1_MPZP JEDNOROŻEC_RYSUNEK PLANU_ARKUSZ C.pdf 7046209 bajtów 8
6. 1_MPZP JEDNOROŻEC_RYSUNEK PLANU_ARKUSZ D 1_MPZP JEDNOROŻEC_RYSUNEK PLANU_ARKUSZ D.pdf 13011744 bajtów 11
7. 2. MPZP JEDNOROŻEC_PROGNOZA ŚRODOWISKO_TEKST 2. MPZP JEDNOROŻEC_PROGNOZA ŚRODOWISKO_TEKST.pdf 3655993 bajtów 2
8. 3. MPZP JEDNOROŻEC_PROGNOZA ŚRODOWISKO_RYSUNEK 3. MPZP JEDNOROŻEC_PROGNOZA ŚRODOWISKO_RYSUNEK.pdf 3428240 bajtów 4
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2022-01-19
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-01-19 09:46:01
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-01-19
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. 1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2022. 1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 2022.docx 31916 bajtów 25
2. 2. OFERTA 2022. 2. OFERTA 2022.docx 50315 bajtów 0
3. 3. SPRAWOZDANIE 2022. 3. SPRAWOZDANIE 2022.docx 37266 bajtów 2
4. 5. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu 5. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu.docx 19304 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2022-01-12
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-01-12 12:04:06
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-01-12
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie do pobrania Obwieszczenie.docx 17094 bajtów 22
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Bakuła Magdalena 2022-01-11
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-01-11 10:02:47
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-01-11
2022-01-04

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów na dzień 01.01.2022 r.

 

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1930, 2445) poniżej przedstawiam informacje dotyczące

- podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 ustawy

 oraz

- statystycznej liczby dzieci, uczniów, wychowanków, o której mowa w art. 11 ustawy.

 

Typ i rodzaj placówki

Podstawowa kwota dotacji 

Statystyczna liczba dzieci

Przedszkola

9 246,41 zł

143

 

Jednocześnie informuję, że dotacja dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego jest obecnie naliczana wg stawek roku 2021. Jej korekta nastąpi po otrzymaniu „metryczki oświatowej”.

Aktualizacje podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów dokonywane będą w ustawowych terminach.

Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Łukaszewski Wojciech 2022-01-04
Publikujący:Jesionek Marcin 2022-01-04 11:44:47
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2023-01-04
obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za  nieruchomość położoną w powiecie przasnyskim, gmina Jednorożec w obrębie 0013 Olszewka, oznaczoną jako działka nr 41/4 o pow. 0,0048 ha nr SPN-O.7570.4.44.2021.MW z dnia 14.12.2021 r.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie Obwieszczenie.pdf 63435 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-12-15
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2021-12-15 11:46:16
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2022-12-15
O G Ł O S Z E N I E KONSULTACJE SPOŁECZNE 2021
projektu uchwały w sprawie:  
ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU GMINY JEDNOROŻEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Formularz Konsultacji Społecznych. Formularz Konsultacji Społecznych.docx 12652 bajtów 5
2. Ogłoszenie o konsultacjach. Ogłoszenie o konsultacjach.docx 14077 bajtów 4
3. Roczny Program Współpracy Gminy Jednorożec z organizacjami pozarządowymi na 2022r. Roczny Program Współpracy Gminy Jednorożec z organizacjami pozarządowymi na 2022r.docx 38275 bajtów 9
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-12-03
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2021-12-03 15:24:52
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2022-12-03

na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.) informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, zwanego dalej „Projektem”, i rozpoczęciu konsultacji z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem uchwały.


KLIK
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-11-23
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2021-11-23 12:48:46
Modyfikacja:Krzysztof Nizielski 2021-11-23
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2022-11-23
Jednorożec, dn. 16.11.2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonego planu urządzenia lasu niestanowiących własność Skarbu Państwa z terenu gminy Jednorożec

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.
 z 2021 r., poz. 1275) Wójt Gminy Jednorożec zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa z obrębów ewidencyjnych JEDNOROŻEC, ULATOWO-SŁABOGÓRA, LIPA, OBÓRKI, NAKIEŁ oraz BUDY RZĄDOWE i PRZYSIEKI w terminie od dnia 16 listopada
2021 r.
 do dnia 16 grudnia 2021 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Jednorożcu, Referat Inwestycji i Rozwoju, pokój nr 12 w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek - piątek 730 – 1530.

Jednocześnie Wójt Gminy Jednorożec informuje, że:

1.    w okresie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu urządzenia lasu (liczy się data wpływu pisma). Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków (art. 21 ust. 5 ustawy). Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,

2.    dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego ze stanem na dzień 01.09.2021 r.,

3.    wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego,

4.      poza użytkami Ls, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych,

5.      nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych (ewidencyjnych Ls),

6.      obecność właścicieli lasów na wyłożeniach nie jest obowiązkowa.

 

Wójt Gminy Jednorożec

/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski

 

Wywieszono dnia………………….                                                       
Zdjęto dnia………………………..
Sporządziła:

Natalia Tworkowska (29) 751-70-39
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-11-16
Publikujący:Jesionek Marcin 2021-11-16 15:07:25
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2022-11-16
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód popłuczyn ze stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody w miejscowości Małowidz, istniejącym wylotem do rowu melioracyjnego, na terenie działki nr ew. 471/5, obręb Małowidz, gmina Jednorożec, powiat przasnyski
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja 20211108130939.pdf 39081 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-11-08
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2021-11-08 13:06:38
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2022-11-08
GZO.4431.1.2021                                                 Jednorożec, 29 października 2021 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2021 r.
oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach
 
 
Na podstawie art. 46 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930), w wyniku aktualizacji dokonanej w miesiącu październiku 2020 r., według stanu na 30 września 2020 r., poniżej przedstawione są informacje o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów.
  1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2021 r. obliczona na podstawie kwoty wydatków bieżących zaplanowanych na rok budżetowy na prowadzenie przez Gminę Jednorożec przedszkoli, według stanu na dzień 30 września     2021 r. wynosi – 7 606,12 (słownie: siedem tysięcy sześćset sześć złotych 12/100 złotych).
  2. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach ustalona na podstawie danych      z Systemu Informacji Oświatowej wynosi – 140,34.
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Łukaszewski Wojciech 2021-10-29
Publikujący:Jesionek Marcin 2021-10-29 12:01:51
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2021-10-29
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2022-10-29
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia  pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodna, tj. odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z usytuowanej dz. nr ew. 1494/1 obr Jednorożec oczyszczalni ścieków , istniejącym wylotem do urządzenia wodnego - kanału  R-25 i dalej do rzeki Orzyc.
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Zawiadomienie zaw.pdf 195729 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-10-15
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2021-10-27 09:39:29
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2022-10-27
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obieszczenie do pobrania Obwieszczenie o wszczęciu_gminy_tablica.pdf 139296 bajtów 5
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2021-10-19
Publikujący:Jesionek Marcin 2021-10-12 10:05:49
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2021-10-28
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2022-11-02
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja Informacja o wszczeciu postepowania.pdf 307911 bajtów 9
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Nizielski Krzysztof 2021-10-05
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2021-10-05 11:20:33
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2022-10-05
Jednorożec, dn. 11.05.2021 r.
ZIR.603.2.2021
INFORMACJA WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC
 
W związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wójt Gminy Jednorożec informuje, że na podstawie art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w roku 2021 roku, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach kolejnego cyklu (lata 2020-2021) Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ).
Zakres monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych objętych umowami wraz z liczbą przewidzianych do monitoringu stanowisk dostępny jest pod adresem: http://siedliska.gios.gov.pl/pl/monitoring/zakres/2020-2021. Natomiast lista stanowisk zaplanowanych do monitorowania w latach 2020-2021 wraz  z przybliżoną lokalizacją dostępna jest na stronie: http://siedliska.gios.gov.pl/pl/monitoring/lokalizacja-stanowisk.
Szczegółowych informacji o lokalizacji stanowisk wskazanych do monitoringu
w poszczególnych umowach może udzielić p. Iwona Müller, i.muller@gios.gov.pl,
tel. 22 574 27 07 – monitoring siedlisk przyrodniczych
.
W związku z realizacją wyżej wymienionych zadań informuję właściwe służby oraz właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych
z wykonywaniem prac w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, w celu umożliwienia osobom upoważnionym przez poszczególnych Wykonawców do wykonania obserwacji
i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych. Proszę również o życzliwe potraktowanie i udzielenie ewentualnej pomocy wykonawcom monitoringu, w tym związanych z otrzymaniem zezwoleń niezbędnych do przeprowadzenia badań monitoringowych.
 
Wójt Gminy Jednorożec
/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski

Załącznik:
  1. Dane siedliska przyrodniczego objętego pracami obserwacyjno-pomiarowymi.
 
Otrzymują:
  1. Nadleśnictwo Parciaki
  2. P. Marzena Wilga – Sołtys sołectwa Dynak
  3. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Jednorożcu / BIP Urzędu Gminy
  4. a/a.
 
Sporządziła: Natalia Tworkowska
tel. (29) 751-70-39
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2021-05-11
Publikujący:Jesionek Marcin 2021-05-11 14:12:23
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2021-05-11
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2027-05-13
GZO.4431.5.2019                                                 Jednorożec, 30 października 2019 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2019 r.
oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach
 
 
Na podstawie art. 45 ust 1. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) Wójt Gminy Jednorożec ogłasza, że w wyniku aktualizacji dokonanej w miesiącu październiku 2019 r.:
 
  1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2019 r. obliczona na podstawie kwoty wydatków bieżących zaplanowanych na rok budżetowy na prowadzenie przez Gminę Jednorożec przedszkoli, według stanu na dzień 30.09.2019 r. wynosi – 8 436,10 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 10/100).
  2. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach ustalona na podstawie danych z systemu informacji oświatowej wynosi – 137,33.
 
Wójt Gminy Jednorożec
(-) Krzysztof Andrzej Iwulski
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Łukaszewski Wojciech 2019-11-18
Publikujący:Jesionek Marcin 2019-11-18 11:49:48
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2019-11-18
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2033-09-23
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie obwieszcze.pdf 1022671 bajtów 2
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2019-01-02
Publikujący:Jesionek Marcin 2019-01-02 13:58:25
Modyfikacja:Marcin Jesionek 2019-01-02
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2036-11-27
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Obwieszczenie .pdf od mar.pdf 1016629 bajtów 11
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Iwulski Krzysztof Andrzej 2018-12-10
Publikujący:Jesionek Marcin 2018-12-10 13:46:24
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2032-12-02
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 24052018.jpg 1046139 bajtów 14
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Jesionek Marcin 2018-05-24
Publikujący:Jesionek Marcin 2018-05-24 15:11:45
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2039-12-31
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. 1. SUIKZP JEDNOROŻEC_TEKST STUDIUM 1..pdf 2336896 bajtów 40
2. 2. SUIKZP JEDNOROŻEC_UWARUNKOWANIA_RYSUNEK STUDIUM 2..pdf 20123271 bajtów 30
3. 3. SUIKZP JEDNOROŻEC_KIERUNKI_RYSUNEK STUDIUM 3..pdf 16336941 bajtów 24
4. 4. SUIKZP JEDNOROŻEC_PROGNOZA ŚRODOWISKO_TEKST 4..pdf 4491957 bajtów 16
5. 5. SUIKZP JEDNOROŻEC_PROGNOZA ŚRODOWISKO_RYSUNEK 5..pdf 16881466 bajtów 7
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył:Bakuła Magdalena 2017-10-02
Publikujący:Nizielski Krzysztof 2017-10-02 13:55:09
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2023-12-16
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2022-09-20
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
data dodania: 2022-09-08
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


Wygenerowano: 25 września 2022r. 23:44:35
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.