Przejdź do treści
Urząd Gminy w Jednorożcu Logo jednostki
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Od:

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Z TERENU GMINY JEDNOROŻEC ZA 2019r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu w zakresie swej działalności opracowuje i realizuje  Roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.                                    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.668                 ze zm.). Zgodnie z art. 5a ust.3 przedkładam sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Jednorożec za 2019r.

          W 2019 r. na terenie Gminy Jednorożec funkcjonowało 25 organizacji pozarządowych, w tym 1 fundacja, 9 stowarzyszeń w tym 3 koła gospodyń wiejskich, 2 kluby sportowe, 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 4 Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zarządzeniem Nr 116/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 20 grudnia 2018r. ogłoszono otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Jednorożec w roku 2019 w zakresie: „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury                                                         i dziedzictwa narodowego”, „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej                             i sportu”, „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”. 

Na realizację zadania nr I z zakresu „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury                              i dziedzictwa narodowego” wysokość środków publicznych stanowiła kwota 22.000,00zł,

Na realizację zadania nr II z zakresu  ” Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” wysokość środków publicznych stanowiła kwota 56.000,00zł,

Na realizację zadania nr III z zakresu ”Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”  wysokość środków publicznych stanowiła kwota 2000,00zł

Razem na realizację „Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Jednorożec z Organizacjami Pozarządowymi” w 2019r. zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 80.000,00zł.

          Zarządzeniem Nr 31/2019 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 5 lutego 2019r. zatwierdzono wyniki konkursu. W ramach otwartego konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, powierzono wykonanie następujących zadań publicznych:

§  zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;  wpłynęło 9 ofert, z których wybrano oferty 9 organizacji, opiewającą na łączną  kwotę 22.000,00zł – zadania zostały wykonane

§  zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wpłynęły
3 oferty, z których wybrano oferty  3 organizacji, opiewające na łączną kwotę 56.000,00zł – zadania zostały wykonane

§  zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym wpłynęła 1 oferta 1 organizacji, opiewająca na kwotę 2.000,00 zł – zadanie zostało wykonane.

W ramach wsparcia zorganizowano: wycieczkę dla seniorów, koncert                       dla mieszkańców, konkursy kulinarne, wizyty studyjne, festyny integracyjne, rozgrywki piłkarskie oraz zajęcia i zawody sportowe.

          Ponadto w 2019r. organizacje pozarządowe: OSP Lipa, OSP Jednorożec,       OSP Ulatowo-Pogorzel, OSP Małowidz, Koło Emerytów i Rencistów, Kółko Rolnicze „Posilenie”, Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich z Jednorożca, Klub Seniora wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich z Jednorożca gościły uczestników biorących udział w Mazowieckich Zapustach, tym samym wsparły nas w organizacji tego kulturalnego przedsięwzięcia.

          Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu wspierała natomiast organizacje pozarządowe w realizacji wydarzeń rozrywkowo-kulturalnych, poprzez wsparcie finansowe, techniczne oraz zakup nagród dla osób biorących udział w konkursach.

Gmina Jednorożec zabezpieczała również transport organizacjom pozarządowym, zespołom folklorystycznym na różnego rodzaju przeglądy artystyczne, konkursy, wydarzenia kulturalne i sportowe. Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu udzielali pomocy w zakresie przygotowania ofert na realizację zadań publicznych, relacjonowali na łamach prasy i stron internetowych za pomocą tekstów i zdjęć wydarzenia realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Rocznego Programu Współpracy.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z terenu Gminy Jednorożec za 2019r.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY JEDNOROŻEC

FUNDACJE

1.

Fundacja Dom Spokojnej Starości „Cyrenejczyk”, 0000439695

06-323 Jednorożec, Żelazna Rządowa 23

STOWARZYSZENIA ZAREJESTROWANE W KRS

1.

Stowarzyszenie – Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej, KRS 0000288716

06-323 Jednorożec, ul. Odrodzenia 14

2.

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Jednorożcu, KRS 0000380933

06-323 Jednorożec, ul. Odrodzenia 14

3.

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich Sołectwa Lipa, KRS 0000508612

06-323 Jednorożec, Lipa 65

4.

Kółko Rolnicze „Posilenie” w Drążdżewie Nowym, KRS 0000639163

06-323 Jednorożec, Drążdżewo Nowe 44 A

5.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Jednorożcu,

KRS 0000109884

06-323 Jednorożec,                              ul. Odrodzenia 14

6.

Stowarzyszenie „Jednorożec robi co może”

KRS 0000701887

06-323 Jednorożec,                            ul. Gwiaździsta 5a, 06-323 Jednorożec

7.

Stowarzyszenie „Nasza Wieś Ulatowo-Pogorzel”

KRS 0000703977

Ulatowo-Pogorzel 56

06-323 Jednorożec

STOWARZYSZENIA ZWYKŁE

1.

Stowarzyszenie „Zielona Dolina Orzyca”

06-323 Jednorożec, Budy Rządowe 5

2.

Koło Gospodyń Wiejskich w Jednorożcu

06-323 Jednorożec, ul. Odrodzenia 14

KLUBY SPORTOWE

1.

Ludowy Klub Sportowy „Mazowsze Jednorożec” Stowarzyszenie Kultury Fizycznej

06-323 Jednorożec, ul. Odrodzenia 14

2.

Jednorożecki Klub Badmintona „BadKurp”

Stegna, ul. Konwaliowa 15

06-323 Jednorożec

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

1.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jednorożcu Numer KRS: 0000175245

Jednorożec, ul. Warszawska 5, 06-323 Jednorożec

2.

Ochotnicza Straż Pożarna w Budach Rządowych, KRS 0000180595

Budy Rządowe 39, 06-323 Jednorożec

3.

Ochotnicza Straż Pożarna w Lipie, KRS 0000188135

Lipa, 06-323 Jednorożec

4.

Ochotnicza Straż Pożarna w Małowidzu, KRS 0000254181

Małowidz, 06-323 Jednorożec

5.

Ochotnicza Straż Pożarna w Olszewce, KRS 0000176244

Olszewka, 06-323 Jednorożec

6.

Ochotnicza Straż Pożarna w Parciakach, KRS 0000183280

Parciaki 23, 06-323 Jednorożec

7.

Ochotnicza Straż Pożarna w Połoni, KRS 0000172357

Połoń 73, 06-323 Jednorożec

8.

Ochotnicza Straż Pożarna w Ulatowo-Pogorzeli, KRS: 000175701

Ulatowo-Pogorzel, 06-323 Jednorożec

9.

Ochotnicza Straż Pożarna w Żelaznej Rządowej, KRS 0000204153

Żelazna Rządowa 42, 06-323 Jednorożec

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH REJESTR AGENCJI RESTRUKTURYZACJI

 I MODERNIZACJI ROLNICTWA

1.

Koło Gospodyń Wiejskich w Połoni

NIP: 761-156-25-58

Regon: 382234236

Połoń 73, 06-323 Jednorożec

2.

Koło Gospodyń Wiejskich w Budach Rządowych

NIP: 761-156-25-70

Regon: 382201060

Budy Rządowe 29,

06-323 Jednorożec

3.

Koło Gospodyń Wiejskich w Żelaznej Rządowej

„Żelaźnianki to Kurpianki”

NIP: 761-156-29-20

Regon: 382956739

Żelazna Rządowa 5,

06-323 Jednorożec

4.

Koło Gospodyń Wiejskich w Ulatowo Pogorzeli,

NIP: 761-156-33-51

Regon: 383835481

Ulatowo-Pogorzel 56

06-323 Jednorożec

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi z terenu Gminy Jednorożec za 2019r

 

 

ZESPOŁY FOLKLORYSTYCZNE

"KALINA" – kierownik zespołu Pani Zofia Wróblewska

 "KURPIE" – kierownik zespołu Pani Stanisława Ferenc

"JUTRZENKA" – kierownik zespołu Pani Bożena Szulc

"MŁODE KURPIE" – kierownik zespołu Pani Barbara Nizielska

 

 

ZESPOŁY I GRUPY ARTYSTYCZNE

Orkiestra Strażacka – kierownik zespołu Pan Bogdan Jakubowski

Chór Parafialny – kierownik zespołu Pan Bogdan Jakubowski

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłKrzysztof Nizielski - Administrator BIP2020-05-29
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2020-05-29 09:21
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


Wygenerowano: 12 lipca 2024r. 13:53:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.