Przejdź do treści
Urząd Gminy w Jednorożcu Logo jednostki
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Od:OBOWIĄZEK INFORMACYJNY OBRADY SESJI RADY GMINY

 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jednorożec, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony DanychRafała Andrzejewskiego. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem  e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl oraz nr telefonu 504 976 690.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu transmitowania i utrwalania obrad Rady Gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagranie z Sesji będzie udostępnione na stronie internetowej gminy www.jednorozec.pl poprzez system Rada pod adresem https://jednorozec.tv-polska.eu/ i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.jednorozec.pl oraz w serwisie www.youtube.pl na kanale Urzędu Gminy. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przetwarzane również przez odbiorców danych, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej. Odbiorcami danych będą także uczestnicy sesji, osoby odtwarzające nagranie w internecie.   
 1. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.  e oraz art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej zwane RODO) oraz inne akty prawne obowiązującego prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 poz. 2176 z póżn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
 2. Przetwarzaniu mogą podlegać w szczególności wszystkie lub niektóre z następujących danych osobowych i kategorii danych osobowych:
  1. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, etc.);
  2. wizerunek;
  3. wszelkie inne kategorie wymagane przepisami obowiązującego prawa, zarówno krajowego jak międzynarodowego, a także niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3.
 1. Dane osobowe we wskazanym wyżej zakresie mogą być uzyskane:
  1. bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą;
  2. od komórek organizacyjnych Urzędu, organów administracji publicznej, w tym jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, sądów i organów ścigania - w ramach ich kompetencji oraz przepisów obowiązującego prawa;
  3. od podmiotów posiadających interes prawny w sprawie, w związku z którą konieczne jest podanie Pani/Pana danych osobowych;
  4. innych podmiotów przekazujących dane osobowe do Administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez odbiorców danych, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych. Odbiorcami danych będą także uczestnicy sesji, osoby odtwarzające nagranie w internecie.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji zadań Administratora wynikających
  z przepisów prawa. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
 4. W zależności od postawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych posiada Pan/Pani prawo do:
 1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu, otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, złożenia sprzeciwu
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. W przypadku, w którym Pani/Pana dane osobowe miałyby podlegać profilowaniu, informacja o tym zostanie udzielona przy dokonywaniu czynności w związku z tym działaniem.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt 3 oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie są co do zasady przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. Mogą być jednak przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w określonych przepisami obowiązującego prawa przypadkach.
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMarcin Jesionek - Administrator BIP2024-05-16
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2024-05-16 11:16
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


Wygenerowano: 20 czerwca 2024r. 18:22:25
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.