Przejdź do treści
Urząd Gminy w Jednorożcu Logo jednostki
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Od:

Budżet gminy jest podstawą samodzielnej gospodarki finansowej gminy.
Budżet gminy jest planem finansowym obejmującym:

 1. planowane dochody i wydatki gminy,
 2. źródła sfinansowania deficytu budżetowego,
 3. przeznaczenie nadwyżki budżetowej,
 4. wydatki związane z wieloletnimi programami, w tym w szczególności inwestycyjnymi.

Budżet gminy jest uchwalany jako część uchwały budżetowej na rok kalendarzowy, zwany rokiem budżetowym.

Rada gminy ustala tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, określając w szczególności:

 1. terminy obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu,
 2. obowiązki gminnych samorządowych jednostek organizacyjnych w toku prac nad projektem budżetu,
 3. wymaganą szczegółowość projektu,
 4. materiały informacyjne, które wójt powinien przedstawić radzie, przedkładając projekt uchwały budżetowej.

Uchwała budżetowa gminy składa się z budżetu gminy, ustaleń dotyczących spraw, które, na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, pozostawiono do uchwały rady gminy oraz spraw wskazanych przez radę w uchwale ustalającej tryb prac nad projektem uchwały budżetowej.

 
Uchwałę budżetową gminy podejmuje się przed rozpoczęciem roku budżetowego. W przypadku nieuchwalenia budżetu w tym terminie, do czasu uchwalenia budżetu przez radę, jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony radzie.
Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu budżetu gminy, a także inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu, należą do wyłącznej kompetencji wójta. Wójt przygotowuje i przedstawia radzie gminy, nie później niż 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy:

 1. projekt budżetu gminyuwzględniający zasady ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych oraz ustalenia rady dotyczące wymaganej szczegółowości projektu,
 2. projekt ustaleń uchwały budżetowej,
 3. materiały informacyjne określone przez radę w uchwale budżetowej.

  Bez zgody wójta rada nie może wprowadzić w projekcie budżetu gminy zmian powodujących zwiększenie wydatków i jednoczesne zwiększenie deficytu projektowanego budżetu albo zmian powodujących zwiększenie przewidywanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia nowych źródeł dochodów.

 

 

MIENIE SAMORZĄDU GMINNEGO

Mieniem gminy jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez gminę lub inne gminne osoby prawne. Gminnymi osobami prawnymi, poza gminą, są samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status, oraz te osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie odrębnych ustaw wyłącznie przez gminę.

Gmina jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia gminy
Nabycie mienia przez gminę następuje na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i innych ustawach, a także w drodze przekazania mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym.

Prawa majątkowe gminy, nie należące do innych gminnych osób prawnych, wykonuje Wójt Gminy.
Główny księgowy budżetu gminy, który odmówi kontrasygnaty, dokonuje jej jednak na pisemne polecenie Wójta Gminy, informując równocześnie o tym Radę Gminy oraz regionalną izbę obrachunkową.

W przypadku zbycia przez gminę lub inną gminną osobę prawną przedmiotów posiadających szczególną wartość naukową, historyczną, kulturalną lub przyrodniczą Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu lub wykupu wykonywane na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Mienie nabyte nieodpłatnie od Skarbu Państwa podlega, w takich przypadkach zwrotowi na jego rzecz, jeżeli uprawniony organ państwowy wystąpi z żądaniem zwrotu.

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych gminnych osób prawnych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Inne gminne osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania gminy. Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2007-05-31
Publikujący -
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
data dodania: 2024-05-23
data dodania: 2024-05-23
data dodania: 2024-05-22
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


Wygenerowano: 24 maja 2024r. 15:07:19
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.