Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
 
I. Wymagania niezbędne:
1. Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej może być osoba, która posiada:
1) dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
2) osoba posiadająca co najmniej 6 – miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np.: doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu (doświadczenie może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, w tym osoba fizyczna lub opiekun prawny, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym )
3) osoba wskazana przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2 .
 
II. Forma zatrudnienia:
1. umowa zlecenie.
 
Pytania kierować można do Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu osobiście lub pod nr telefonu 29 751-88-53.

Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłJesionek Marcin 2023-06-14
PublikującyJesionek Marcin 2023-06-14 11:10:46
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-06-14