Przejdź do treści
Urząd Gminy w Jednorożcu Logo jednostki
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
95/2017
Zarządzenie Nr 95/2017
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 29 grudnia 2017 roku 
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jednorożec na 2017 rok
 
            Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2017 poz.2077) zarządza się co następuje:
 
 
 
§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok w kwocie 30.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok w kwocie 30.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
 
§ 2. Budżet po zmianach wynosi:
1. Dochody - 35.789.157,13 zł, w tym:
1) dochody bieżące -34.408.089,14 zł
2) dochody majątkowe - 1.381.067,99 zł
2. Wydatki - 36.707.565,33 zł, w tym:
1) wydatki bieżące -31.588.622,75 zł
2) wydatki majątkowe - 5.118.942,58 zł
 
§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do zarządzenia.
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jednorożec.
 
 
Wójt Gminy Jednorożec
/-/ Krzysztof Stancel
 
 
 
 
Uzasadnienie
do wprowadzonych zmian w budżecie gminy
na 2017 rok
DOCHODY:
Dokonuje się zmniejszenia  planu dochodów na rok 2017 w kwocie 30.000,00 zł wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:
Dział 855 rozdz. 85502 – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 497/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku zmniejszona została dotacja w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
WYDATKI:
Dokonuje się zmniejszenia  planu wydatków na rok 2017  w kwocie 30.000,00 zł wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:
Dział 854 rozdz. 85154 – w planie finansowym Urzędu Gminy w Jednorożcu w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi dokonuje się zmniejszenia planu wydatków składek na Fundusz Pracy w kwocie 300,00 zł, zwiększa się plan wydatków wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 300,00 zł.
Dział 852 rozdz. 85219 – w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zwiększenia składek na Fundusz Pracy w kwocie 140,00 zł, zmniejsza się plan wydatków usług pozostałych w kwocie 140,00 zł
Dział 852 rozdz. 85228 – w ramach usług opiekuńczych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237,00 zł, zwiększa się plan wydatków podróży służbowych w kwocie 237,00 zł.
Dział 855 rozdz. 85501 – w ramach świadczeń rodzinnych w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu zwiększa się plan wydatków świadczeń społecznych w kwocie 18.012,00 zł oraz usług pozostałych w kwocie 1.687,00 zł, zmniejsza się plan wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 17.220,00 zł, zakup materiałów w kwocie 443,00 zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie 192,00 zł, podróże służbowe w kwocie 218,00 zł oraz szkolenia pracowników w kwocie 1.626,00 zł.
Dział 855 rozdz. 85502 – w związku ze zmniejszoną dotacją w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków świadczeń społecznych w kwocie 25.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5.000,00 zł oraz zakup materiałów w kwocie 258,00 zł, zwiększa się plan wydatków usług pozostałych w kwocie 258,00 zł.
Dział 900 rozdz. 90002 – w ramach gospodarki odpadami dokonuje się zwiększenia planu wydatków usług pozostałych w kwocie 33.300,00 zł.
Dział 900 rozdz. 90004 – w ramach utrzymania zieleni dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zakupu materiałów w kwocie 7.000,00 zł.
Dział 900 rozdz. 90095 – w ramach pozostałej działalności komunalnej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zakupu materiałów w kwocie 20.000,00 zł oraz usługi pozostałe w kwocie 6.300,00 zł.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2017-12-29
Publikujący Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-01-04 08:54
Modyfikacja Marcin Jesionek - Administrator BIP 2018-01-04 09:25
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
data dodania: 2024-05-23
data dodania: 2024-05-23
data dodania: 2024-05-22
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


Wygenerowano: 24 maja 2024r. 15:36:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.