Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego nr RGN.683.3.4.2023 z dnia 29 października 2023 roku
Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego  w sprawie powołania rzeczoznawcy majątkowego Pana Janusza Kołakowskiego , jako biegłego w postępianiu administracyjnym dotyczącym ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym 0002 Drążdżewo Nowe. gmina Jednorożec, oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działkę nr 191/1 o pow. 0,0010 ha


Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłIwulski Krzysztof Andrzej 2023-10-31
PublikującyNizielski Krzysztof 2023-10-30 14:03:30
ModyfikacjaKrzysztof Nizielski 2023-10-30
Data wygaśnięcia: Nizielski Krzysztof 2024-10-31