OGŁOSZENIE Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2023 r. oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach

Jednorożec, 27 października 2023 r.


GZO.4431.1.2023
 

OGŁOSZENIE Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2023 r.Na podstawie art. 46 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400), w wyniku aktualizacji dokonanej w miesiącu październiku 2022 r., według stanu na 30 września 2023 r., poniżej przedstawione są informacje o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów. 

  1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2023 r. obliczona na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, wynosi – 10 318,23zł (słownie: dziesięć tysięcy trzysta osiemnaście 23/100 złotych). 
  2. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach ustalona na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej wynosi – 149,18. 

 


Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłŁukaszewski Wojciech 2023-11-03
PublikującyJesionek Marcin 2023-11-03 12:01:10
ModyfikacjaMarcin Jesionek 2023-11-03
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-11-03