Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorożcu ogłasza rekrutację do Klubu „Senior+” z siedzibą w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 6.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorożcu ogłasza rekrutację do Klubu „Senior+”  z siedzibą  w Jednorożcu, ul. Odrodzenia 6.
Jeśli:
  • Jesteś mieszkańcem gminy Jednorożec w wieku 60 lat i więcej?
  • Jesteś osobą nieaktywną zawodowo, która chce żyć w sposób aktywny i twórczy?
  • Chcesz pomóc sobie i innym?
zostań uczestnikiem Klubu „Senior+” i skorzystaj z oferty skierowanej do osób starszych mieszkających na terenie gminy Jednorożec, a już nigdy nie dopadnie Cię rutyna!
            Klub „Senior+” w Jednorożcu to miejsce aktywnego spędzania wolnego czasu, oferujące katalog ciekawych zajęć. Klub czynny jest  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.
Tu odkryjesz siebie na nowo, znajdziesz motywację do działań na rzecz innych.  
Aby wziąć udział w rekrutacji do Klubu „Senior+”  należy złożyć:
  • wniosek o przyjęcie do  Klubu „Senior+” w Jednorożcu, będący jednocześnie deklaracją uczestnictwa;
  • oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i zobowiązanie do jego przestrzegania;
  • zgoda lub brak zgody na rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  • oświadczenie o zapoznaniu się z informacją na temat rozpowszechniania wizerunku;
  • oświadczenie bądź inny dokument o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ruchowych. 
 
Dokumenty rekrutacyjne można składać od 13.11.2023  r. do 30.11.2023 r., od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Odrodzenia 14,06-323 Jednorożec.
      Osoba zakwalifikowana będzie zobowiązana, pod rygorem skreślenia z listy uczestników, do dostarczenia w ciągu 7 dni dokumentu potwierdzającego dochód osiągnięty w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w celu przeprowadzenia z nią wywiadu środowiskowego.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jednorożcu oraz pod numerem telefonu: 29 751 88 53.

Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Informacja klub Informacja klub.odt 8713 bajtów 0
2. Klauzula RODO Klauzula RODO.odt 12350 bajtów 0
3. Regulamin Klubu Senior+ Regulamin Klubu Senior+.odt 44141 bajtów 0
4. ULOTKA ULOTKA.odt 150777 bajtów 0
5. Załącznik 1 do regulaminu Wniosek o przyjęcie do Klubu Senior+ w Jednorożcu. Załącznik 1 do regulaminu Wniosek o przyjęcie do Klubu Senior+ w Jednorożcu.docx 36899 bajtów 0
6. Załącznik 2 do Regulaminu Klubu Senior+ Załącznik 2 do Regulaminu Klubu Senior+.odt 29450 bajtów 0
7. Załącznik 3 do Regulaminu zgoda na wizerunek Załącznik 3 do Regulaminu zgoda na wizerunek.odt 28598 bajtów 0
8. Załącznik 4 do Regulaminu informacja wizerunek Załącznik 4 do Regulaminu informacja wizerunek.odt 30059 bajtów 0
9. Załącznik nr 5 do Regulaminu lista obecności Załącznik nr 5 do Regulaminu lista obecności.ods 45469 bajtów 0
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłIwulski Krzysztof Andrzej 2023-11-13
PublikującyJesionek Marcin 2023-11-13 10:46:06
ModyfikacjaMarcin Jesionek 2023-11-13
Data wygaśnięcia: Jesionek Marcin 2024-11-13