Przejdź do treści
Urząd Gminy w Jednorożcu Logo jednostki
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Od:

Uchwała Nr XXXIV/197/01

Rady Gminy Jednorożec

Z dnia 29 grudnia 2001r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

Na podst. art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, póz. 230 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 13, póz. 74 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.

W uchwale Nr III/8/97 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 sierpnia 1997 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów $ l pkt. 5 otrzymuje brzmienie: „ 5.   Warunki sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:

l/    w lokalu:

a)      wyodrębniona sala podawania i spożywania alkoholu,

b)      spełniającym wymogi właściwego organu pełniącego nadzór sanitarno - epidemiologiczny,

c)      z umieszczonym w widocznym miejscu zakazem sprzedaży napojów alkoholowych osobom wskazującym na spożycie alkoholu oraz dzieciom i młodzieży do lat 18, a także informacji o szkodliwości spożywania alkoholu oraz o posiadanym zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych, zawierającej numer i warunki zezwolenia,

d)      zapewnienie przestrzegania zasad  porządku publicznego w miejscu sprzedaży, spożywania oraz w otoczeniu lokalu.

2/  w czasie imprez masowych na otwartym powietrzu , na obszarze bezpośrednio przylegającym do miejsca, w którym prowadzona jest sprzedaż napój ów alkoholowych -p rży jednorazowym zezwoleniu -   o zawartości nie więcej niż   4,5 %  alkoholu:

a)      na obszarze odpowiednio przygotowanym, zamkniętym trwałą przeszkodą w postaci ogrodzenia (uniemożliwiającą bezpośrednie wyjście na szlaki komunikacyjne i piesze oraz oddzielone od miejsca, w którym prowadzona jest sprzedaż),

b)      zapewniony dostęp do toalety i WC dla konsumentów,

c)      zapewnione miejsca spożywania w postaci   stołów i krzeseł,

d)      zapewniony porządek i czystość w miejscu sprzedaży i spożycia alkoholu,

e)      umieszczenie w widocznym miejscu zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom wskazującym na   spożycie alkoholu oraz dzieciom i młodzieży do lat 18, a także informacji o szkodliwości spożywania alkoholu oraz o posiadanym zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych, zawierającej numer i warunki zezwolenia,

f)       zapewnienie przestrzegania zasad  porządku publicznego w miejscu sprzedaży, spożywania oraz w ich otoczeniu.

§2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i  wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia


Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2008-08-01
Publikujący -

UCHWAŁA NR III/8/97

RADY GMINY JENOROŻEC

Z DNIA 14 SIERPNIA 1997R.

w  sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych  i warunki sprzedaży tych napojów.

 

Na podstawie art.12 ust -2 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.Nr 35 poz. 230 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje  :

 

§1

Rada Gminy określa następujące zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów.

1.    Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje Wójt w granicach liczby punktów  sprzedaży określonych odrębną uchwałą.

2.    Punkt  sprzedaży napojów alkoholowych nie może być usytuowany bezpośrednio przy  granicy posesji i 100 m .od obiektów miejscach: -  szkół i innych placówek oświatowo - wychowawczych i opiekuńczych, obiektów kultu religijnego,  zakładów opieki zdrowotne j, dworców kolejowych i autobusowych, obiektów sportowych, kąpielisk oraz innych miejsc masowych zgromadzeń.

3.    Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych  zawierających powyżej  4,5% alkoholu / z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych  do   spożycia poza miejscem sprzedaży, prowadzi  się w wyodrębnionych punktach  sprzedaży którymi    :

·       sklepy branżowe ze  sprzedażą napojów alkoholowych,

·       wydzielone stoiska w  innych placówkach handlowych.

 

4. Ustala się  sprzedaż napojów alkoholowych   :

·         w placówkach handlu detalicznego w godzinach 600 do  2000  a w niedziele i święta od godziny 1300    do zamknięcia

·         w gastronomi w godzinach od 600 do 2200 , a w niedzielę i święta od godziny 1300 do zamknięcia lokalu

 

5.    Warunki sprzedaży napojów alkoholowych:

A) w gastronomii:

·       wielkość Sali minimum 15 m2

·       wyodrębniona sala podawania alkoholu

·       podawanie alkoholu w butelkach lub w porcjach

·              placówka  sprzedająca alkohol do  konsumpcji na miejscu musi posiadać toaletę WC

·              zakaz sprzedaży alkoholu na wynos

B) w placówkach handlu detalicznego  sprzedaż alkoholu wyłącznie w opakowaniu

 

§2

Traci moc uchwała Nr V/121/93 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 lipca 1993r w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży alkoholu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia poprzez rozplakatowanie.

 


Autor dokumentu: Barbara Załęska- Inspektor ds. Samorządowych i Kadr Urzędu Gminy

Udostępnił:  Artur Olbryś (2007-06-13 12:43:10)
Ostatnio zmodyfikował:  Artur Olbryś (2007-06-21 13:51:33)


 

Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2008-08-01
Publikujący -
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
data dodania: 2024-05-23
data dodania: 2024-05-22
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


Wygenerowano: 23 maja 2024r. 08:43:18
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.