Przejdź do treści
Urząd Gminy w Jednorożcu Logo jednostki
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Od:

Załączniki:

Zarządzenie Nr 47/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 01 sierpnia 2011 w sprawie szczegółowych zasad Instrukcji Kancelaryjnej dla Urzędu Gminy w Jednorożcu Plik pdf 1.21 MB
Zarządzenie Nr 7/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Jednorożcu Plik pdf 433.96 KB
Zarządzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Jednorożcu Plik pdf 376.00 KB
Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok Plik pdf 1.18 MB
Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 17 marca 2011 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok Plik pdf 4.49 MB
Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie zmiany zasad udostępniania osobom trzecim urządzeń poligraficznych i telekomunikacyjnych Urzędu Gminy Plik pdf 59.68 KB
Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Funduszu Zdrowotnego Plik pdf 117.34 KB
Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok Plik pdf 271.31 KB
Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok Plik pdf 429.64 KB
Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2010 rok Plik pdf 1,021.04 KB
Zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 03.01.2011 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego Plik pdf 69.70 KB
Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok Plik pdf 715.34 KB
Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie: udzielenia pożyczki krótkoterminowej w 2011 roku Gminnej Bibliotece Publicznej w Jednorożcu Plik pdf 75.95 KB
Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie: udzielenia pożyczki krótkoterminowej w 2011 roku Gminnego Zespołu Kultury i Sportu w Jednorożcu Plik pdf 74.58 KB
Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie powoływania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowiskodo spraw podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy w Jednorożcu Plik pdf 111.64 KB
Zarządzenie Nr 45/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko do spraw gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Jednorożcu. Plik pdf 157.45 KB
Zarządzenie Nr 46/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko do spraw gospodarowania nieruchomościami w Urzędzie Gminy w Jednorożcu. Plik pdf 169.32 KB
Zarządzenie nr 63 WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Plik pdf 340.04 KB
Zarządzenie nr 66/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 września 2011w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa Plik pdf 77.01 KB
Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Jednorożcu Plik pdf 1.09 MB
Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 21.01.2011r. w sprawie określenia składu Zespołu Doradczo-Konsultacyjnego Plik pdf 50.63 KB
Zarządzenie nr 38/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 7 lipca 2011rw sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Jednorożcu oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Jednorożec. Plik pdf 530.18 KB
Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 4 lipca 2011 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Jednorożcu. Plik pdf 2.10 MB
Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Jednorożec za II kwartał 2011 roku Plik pdf 155.53 KB
Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Plik pdf 56.00 KB
Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Plik pdf 55.23 KB
Zarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie powolania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im.Św.Stanislawa Kostki w Jednorożcu. Plik pdf 68.00 KB
Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok Plik pdf 2.33 MB
Zarządzenie Nr 48/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok Plik pdf 453.99 KB
Zarządzenie Nr 49/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Jednorożcu Plik pdf 50.17 KB
Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Jednorożcu Plik pdf 44.78 KB
Zarządzenie nr 51/2011 Wójta Gminy Jednorożec Z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Jednorożcu Plik pdf 70.57 KB
Zarządzenie nr 52/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Jednorożcu. Plik pdf 1.26 MB
Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 22 sierpnia 2011 w sprawie nabycia nieruchomości· działki oznaczonej nr 1275/12, położonej w obrębie Jednorożec, gmina Jednorożec Plik pdf 54.27 KB
Zarządzenie Nr 54/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za I półrocze 2011 roku Plik pdf 5.21 MB
Zarządzenie Nr 55/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2011 roku. Plik pdf 573.86 KB
Zarządzenie Nr 56/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Chętnika w Jednorożcu Plik pdf 35.23 KB
Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 1 września 2011 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipie Plik pdf 32.81 KB
Zarządzenie Nr 57A/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 1 września 2011 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów Plik pdf 385.65 KB
ZARZĄDZENIE Nr 59/2011 WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC z dnia 2 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Jednorożcu, Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu, Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu Plik pdf 37.38 KB
Zarządzenie Nr 60/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 7 września 2011 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok Plik pdf 307.88 KB
Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 9 września 2011 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok Plik pdf 2.76 MB
Zarządzenie Nr 62/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 września 2011 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Chętnika w Jednorożcu Plik pdf 32.99 KB
Zarządzenie Nr 64/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 19 września 2011 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok Plik pdf 790.57 KB
Zarządzenie Nr 65/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 19 września 2011 roku. w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 110/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 grudnia 2009 roku z późno zm Plik pdf 54.19 KB
Zarządzenie Nr 67/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30 września 2011 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok Plik pdf 507.16 KB
Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30 września 2011 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok Plik pdf 1.80 MB
Zarządzenie Nr 70/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 7 października 2011 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok Plik pdf 2.06 MB
ZARZĄDZENIE NR 71/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 07 października 2011 roku w spraWIe: powołania Komisji Likwidacyjnej środków nietrwałych będących w użytkowaniu Plik pdf 34.47 KB
Zarządzenie Nr 72/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 17 października 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Jednorożcu Plik pdf 732.03 KB
Zarządzenia Nr 73/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 17 października 2011 roku w sprawie przeprowadzenia spisu z natury sprzętu komputerowego i oprogramowania na stanowisku obsługi obywatela (SOO) Plik pdf 54.66 KB
Zarządzenie Nr 74/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 17 października 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 91/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 grudnia 2010 roku Plik pdf 60.97 KB
Zarządzenie Nr 75/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 26 października 2011 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok Plik pdf 2.16 MB
Zarządzenie Nr 76/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok Plik pdf 1.17 MB
Zarządzenie nr 77/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości. Plik pdf 137.44 KB
Zarządzenie nr 78/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz gospodarowania środkami publicznymi. Plik pdf 271.55 KB
Zarządzenie Nr 79/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie projektu wieloletniej prognozy f"mansowej Gminy Jednorożec na lata 2012-2019 Plik pdf 1.10 MB
Zarządzenie Nr 80/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012 rok Plik pdf 4.98 MB
Zarządzenie Nr 81/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok Plik pdf 1.97 MB
Zarządzenie Nr 82/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok Plik pdf 167.10 KB
Zarządzenie Nr 83/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok Plik pdf 777.82 KB
Zarządzenia Nr 84/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zorganizowania przetargu na sprzedaż rzeczy ruchomych stanowiących własność Gminy Jednorożec Plik pdf 139.30 KB
Zarządzenie Nr 85/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 43/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 1 czerwca 2009 roku Plik pdf 47.79 KB
Zarządzenie Nr 86/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy Jednorożec Plik pdf 1.38 MB
Zarządzenie nr 87/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia ........ grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Jednorożcu. Plik pdf 45.78 KB
Zarządzenie Nr 88/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 15.12.2011 r. w sprawie opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jednorożec. Plik pdf 53.93 KB
Zarządzenie Nr 89/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok Plik pdf 2.05 MB
Zarządzenie Nr 90/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednorożec na lata 2011- 2019. Plik pdf 317.25 KB
Zarządzenie Nr 91/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok Plik pdf 1.36 MB
Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie pwołaonia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Jednorożec Plik pdf 82.88 KB
Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Jednorożec za 2010r. Plik pdf 1.66 MB
Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Jednorożec za I kwartał 2011 roku Plik pdf 340.13 KB
Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Jednorożec za 2010 r. Plik pdf 7.20 MB
Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok Plik pdf 3.20 MB
Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Jednorożec" Plik pdf 202.76 KB
Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej sprzętu komputerowego, informatycznego i innego elektronicznego stanowiącego składniki majątku w Urzędzie Gminy w Jednorożcu Plik pdf 1.10 MB
Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok Plik pdf 1.02 MB
Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Chętnika w Jednorożcu z filiami oraz w publicznym Gimnazjum w Jednorożcu im. Św. Stanisława Kostki Plik pdf 147.72 KB
Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Plik pdf 77.19 KB
Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Plik pdf 79.50 KB
Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w Jednorożcu Plik pdf 403.88 KB
Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok Plik pdf 1,008.52 KB
Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 4 lipca 2011 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok Plik pdf 351.24 KB
Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Jednorożcu Plik pdf 165.36 KB
Zarządzenie Nr 69/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 7 października 2011 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Jednorożec w sprawie przyjęcia Plik pdf 143.85 KB
Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za 2010 rok Plik pdf 16.51 MB
Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu. Plik pdf 184.03 KB
Zarządzenie Nr 3/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursów ofert ogłaszonych na realizację zadań publicznych Gminy Jednorożec w 2011 r. zakresie kultury fizycznej i sportu. Plik pdf 138.55 KB
Zarządzenie Nr 4 /2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Plik pdf 97.72 KB
Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 11 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursów ofert ogłaszonych na realizację zadań publicznych Gminy Jednorożec w 2011 r. Plik pdf 108.43 KB
Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 08 marca 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Parciaki, gmina Jednorożec Plik pdf 217.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2011-01-04
Publikujący -
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
data dodania: 2024-05-23
data dodania: 2024-05-22
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


Wygenerowano: 23 maja 2024r. 09:11:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.