Przejdź do treści
Urząd Gminy w Jednorożcu Logo jednostki
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Od:

Załączniki:

Zarządzenie Nr 49/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 18 sierpnia 2010 r. W sprawie dokonania zmain w budżecie gminy na 2010 rok Plik pdf 560.34 KB
Zarządzenie nr 64/2010 Wojta Gminy Jednorożec z dnia 28 października 2010 r w sparwie ustalenia regulaminu naboru Plik pdf 355.97 KB
Zarządzenie nr 70/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 15 listopad 2010 r.w sprawie nabycia nieruchomości - działki oznaczonej nr 1275/6, położonej w obrębie Jednorożec, gmina Jednorożec Plik pdf 48.37 KB
Zarządzenie nr 71/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 15 listopoad 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz gospodarowania środkami publicznymi. Plik pdf 30.34 KB
Zarządzenie nr 7/10 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz gospodarowania środkami publicznymi. Plik pdf 713.86 KB
Zarządzenie nr 93/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania w Urzędzie Gminy w Jednorożcu służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego. Plik pdf 86.64 KB
Zarządzenie nr 94/2010Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udostępniania sprzętu budowlanego, maszyn konunalnych i samochodu osobowego będących na wyposażeniu Urzędu Gminy w Jednorożcu Plik pdf 50.23 KB
Zarządzeniw nr 95/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 grudnia 2010 r.Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzi Gminy w Jednorożcu Plik pdf 38.43 KB
Zarządzenie Nr 22/10 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 18 maja 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Plik pdf 59.69 KB
Zarządzenie nr 34/10 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 11.06.2010r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Olszewce. Plik pdf 98.98 KB
Zarządzenie Nr 29/10, Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Jednorożec Plik pdf 267.63 KB
Zarządzenie Nr 33/10 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Jednorożec Plik pdf 52.34 KB
Zarządzenie Nr 59/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 11 października 2010 w sprawie nabycia nieruchomości - działki oznaczone nr 397 i 457, położonej w obrębie Drążdżewo Nowo Plik pdf 77.33 KB
Zarządzenie Nr 81/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 27 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Plik pdf 48.66 KB
Zarządzenie Nr 85/10 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Jednorożcu Plik pdf 315.57 KB
Zarządzenie Nr 72/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Plik pdf 379.12 KB
Zarządzenie Nr 91/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy Jednorożec zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont Plik pdf 2.52 MB
Zarządzenie Nr 90/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy Jednorożec zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont Plik pdf 2.39 MB
Zarządzenie Nr 89/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy Jednorożec zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont Plik pdf 2.50 MB
Zarządzenie Nr 88/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 110/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 grudnia 2009 roku z późń. zm. Plik pdf 158.47 KB
Zarządzenie Nr 87/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 60/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 15 października 2010 roku Plik pdf 623.83 KB
Zarządzenie Nr 86/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 27/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 26 maja 2010 roku Plik pdf 648.89 KB
Zarządzenie Nr 84/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok Plik pdf 817.22 KB
Zarządzenie Nr 83/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Plik pdf 3.00 MB
Zarządzenie Nr 82/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok Plik pdf 2.91 MB
Zarządzenie Nr 80/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy Jednorożec zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont Plik pdf 1.31 MB
Zarządzenie Nr 79/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Plik pdf 1.61 MB
Zarządzenie Nr 78/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok Plik pdf 2.15 MB
Zarządzenie Nr 77/10 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. Plik pdf 65.33 KB
Zarządzenie Nr 76 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Gminnego Spisu Rolnego w 2010 r. Plik pdf 40.15 KB
Zarządzenie Nr 75/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Plik pdf 3.00 MB
Zarządzenie Nr 74/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok Plik pdf 2.67 MB
Zarządzenie Nr 73/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Dorocie Kosała - nauczycielce pełniącej zastępstwo za nieobecnego dyrektora Plik pdf 79.16 KB
Zarządzenie Nr 69/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Plik pdf 2.66 MB
Zarządzenie Nr 68/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok Plik pdf 1.71 MB
Zarządzenie Nr 67/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie przeprowadzenia spisu z natury sprzętu komputerowego i oprogramowania na stanowisku obsługi obywatela Plik pdf 82.82 KB
Zarządzenie Nr 52/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconyc Plik pdf 1.36 MB
Zarządzenie Nr 53/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 10 września 2010 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok Plik pdf 411.21 KB
Zarządzenie Nr 54/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 września 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 110/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 grudnia 2009 rok Plik pdf 98.40 KB
Zarządzenie Nr 55/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Plik pdf 2.61 MB
Zarządzenie Nr 56/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30 września 2010 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok Plik pdf 1.62 MB
Zarządzenie Nr 57/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Plik pdf 2.40 MB
Zarządzenie Nr 60/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 15 października 2010 r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy Jednorożec zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont Plik pdf 1.66 MB
Zarządzenie Nr 58/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30 września 2010 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o przydzielenie środków z funduszu sołeckiego Plik pdf 77.31 KB
Zarządzenie Nr 61/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 21 października 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Plik pdf 2.65 MB
Zarządzenie Nr 61/A/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 27 października 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Anniw Goliaszewskiej - nauczycielce pełniącej zastępstw Plik pdf 70.98 KB
Zarządzenie Nr 62/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok Plik pdf 874.49 KB
Zarządzenie Nr 63/10 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych Plik pdf 150.97 KB
Zarządzenie Nr 65/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jednorożec na lata 2011-2019 Plik pdf 1.87 MB
Zarządzenie Nr 92/10 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31.12.2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i najmu nieruchomości na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata Plik pdf 62.40 KB
Zarządzenie Nr 12/10 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 11 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i najmu nieruchomości na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata Plik pdf 341.85 KB
Zarządzenie Nr 39/10 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 18 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości Plik pdf 78.65 KB
Zarządzenie nr 18/10 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 01 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości. Plik pdf 21.35 KB
Zarządzenie Nr 15/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 29 marca 2010r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej Plik pdf 55.47 KB
Zarządzenie Nr 21/10 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Jednorożcu Plik pdf 23.66 KB
Zarządzenie Nr 26/10 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Dynaku, gmina Jednorożec, stanowiącej własność Gminy Jednorożec. Plik pdf 20.24 KB
Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 07 stycznia 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Żelaznej Prywatnej, gmina Jednorożec, stanowiącej własność Gminy Jed Plik pdf 32.70 KB
Zarządzenie Nr 48/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 02 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej Plik pdf 36.06 KB
Zarządzenie Nr 4/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 18 stycznia 2010 w sprawie nabycia działki gruntu oznaczonej nr 133/1 położonej we wsi UIatowo-Pogorzel, obręb Ulatowo Pogorzel, gmina Jednorożec Plik pdf 37.99 KB
Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 10 lutego 2010 r.w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu. Plik pdf 39.32 KB
Zarządzenie Nr 9/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 10 lutego 2010 rokuw sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych Gminy Jedn Plik pdf 29.21 KB
Zarządzenie Nr 14/10 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 15 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury obiegu dokumentów Plik pdf 51.70 KB
Zarządzenie Nr 16/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok Plik pdf 769.30 KB
Zarządzenie nr 17/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznychoraz gospodarowania środkami publicznymi. Plik pdf 77.69 KB
Zarządzenie Nr 19/10 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 01.04.2010 r. w sprawie opłaty za wywóz odpadów komunalnych Plik pdf 59.70 KB
Zarządzenie Nr 20/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok Plik pdf 798.10 KB
Zarządzenie Nr 23/10 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej Plik pdf 418.52 KB
Zarządzenie Nr 24/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok Plik pdf 958.16 KB
ZARZĄDZENIE Nr 25/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami budżetu Gminy Jednorożec na 2010 rok Plik pdf 2.11 MB
Zarządzenie Nr 27/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy Jednorożec zasad ( polityki) rachunkowości Plik pdf 1.65 MB
Zarządzenie Nr 28/10 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Jednorożcu Plik pdf 1.08 MB
Zarządzenie Nr 31/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok Plik pdf 441.98 KB
ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami budżetu Gminy Jednorożec na 2010 rok Plik pdf 1.16 MB
Zarządzenie Nr 35/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 17 czerwca 2010 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok Plik pdf 494.52 KB
ZARZĄDZENIE Nr 36/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami budżetu Gminy Jednorożec na 2010 rok Plik pdf 2.34 MB
Zarządzenie Nr 37/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 43/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 1 czerwca 2009 roku Plik pdf 330.22 KB
Zarządzenie Nr 38/10 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Jednorożcu Plik pdf 148.59 KB
Zarządzenie Nr 40/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok Plik pdf 1.83 MB
ZARZĄDZENIE Nr 41/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnja 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami budżetu Gminy Jednorożec na 2010 rok Plik pdf 2.26 MB
ZARZĄDZENIE NR 42/10 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. Plik pdf 47.22 KB
Zarządzenie Nr 43/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok Plik pdf 369.77 KB
ZARZĄDZENIE Nr 44/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami budżetu Gminy Jednorożec na 2010 rok Plik pdf 1.31 MB
ZARZĄDZENIE Nr 47/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami budżetu Gminy Jednorożec na 2010 rok Plik pdf 1.87 MB
Zarządzenie Nr 46/2010 z dnia 07 lipca 2010 r. Wójta Gminy Jednorożec w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych Plik pdf 153.52 KB
Zarządzenie nr 46A/10 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie zmiany zasad udostępniania sprzętu budowlanego, Plik pdf 153.46 KB
Zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami budż Plik pdf 643.53 KB
Zarządzenie Nr 3/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 43/09 Wójta Gminy Jednorożec Z dnia 1 czerwca 2009 roku Plik pdf 92.45 KB
Zarządzenie Nr 5/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2009 rok. Plik pdf 441.33 KB
Zarządzenie Nr 6/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok Plik pdf 1.09 MB
Zarządzenie nr 10/10 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad przygotowywania i realizacji zadań inwestycyjnych w obiektach komunalnych gminy Jednorożec. Plik pdf 140.08 KB
Zarządzenie Nr 11/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami budżetu Gm Plik pdf 1.51 MB
Zarządzenie Nr 13/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za 2009 rok. Plik pdf 588.58 KB
Zarządzenie Nr 66/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2011 rok Plik pdf 11.39 MB
Zarządzenie Nr 45/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 07 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej Plik pdf 305.03 KB
Zarządzenie Nr 50/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za I półrocze 2010 r. Plik pdf 9.18 MB
Zarządzenie Nr 51/2010 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 43/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 1 czerwca 2009 roku Plik pdf 2.88 MB
ZARZĄDZENIE NR 30/10 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. Plik pdf 53.42 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2010-01-07
Publikujący -
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
data dodania: 2024-05-23
data dodania: 2024-05-22
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


Wygenerowano: 23 maja 2024r. 08:46:39
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.