Przejdź do treści
Urząd Gminy w Jednorożcu Logo jednostki
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Od:

Spis Zarządzeń Wójta Urzędu Gminy Jednorożec - Rok 2008

Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2008-08-01
Publikujący -
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zarządzenie Nr 25/08 Wójta Gminy Jednorożec w sprawie wystąpienia z wnioskiem do starosty Przasnyskiego... Plik pdf 141.35 KB
Zarządzenie Nr 26/08 Wójta Gminy Jednorożec w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. Plik pdf 1.08 MB
Zarządzenie Nr 27/08 Wójta Gminy Jednorożec w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2008r. Plik pdf 709.21 KB
Zarządzenie Nr 29/08 Wójta Gminy Jednorożec w sprawie zmiany zarządzenia Nr 69/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2005r. Plik pdf 371.23 KB
Zarządzenie Nr 30/08 Wójta Gminy Jednorożec w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2008r. Plik pdf 525.53 KB
Zarządzenie Nr 31/08 Wójta Gminy Jednorożec w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. Plik pdf 255.85 KB
Zarządzenie Nr 32/08 Wójta Gminy Jednorożec w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2008r. Plik pdf 171.51 KB
Zarządzenie Nr 33/08 Wójta Gminy Jednorożec w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2008r. Plik pdf 193.05 KB
Zarządzenie Nr 34/08 Wójta Gminy Jednorożec w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2008r. Plik pdf 331.72 KB
Zarządzenie Nr 35/08 Wójta Gminy Jednorożec w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubeiegającego się o wans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Plik pdf 59.49 KB
Zarządzenie Nr 36/08 Wójta Gminy Jednorożec w sprawie wprowadzenia do użytku "Planu Reagowania Kryzysowego Gminy Jednorożec" Plik pdf 100.78 KB
Zarządzenie Nr 37/08 Wójta Gminy Jednorożec w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Plik pdf 1.43 MB
Zarządzenie Nr 38/08 Wójta Gminy Jednorożec w sprawie nieodpłatnego nabycia działek gruntu oznaczonych ne 1261/2 i nr 1266/2 położonych we wsi Stegna, obręb Jednorożec, Gmina Jednorożec. Plik pdf 89.85 KB
Zarządzenie Nr 39/08 Wójta Gminy Jednorożec w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za I półrocze 2008r. Plik pdf 5.35 MB
Zarządzenie Nr 40/08 Wójta Gminy Jednorożec w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. Plik pdf 1.17 MB
Zarządzenie Nr 41/08 Wójta Gminy Jednorożec w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. Plik pdf 547.56 KB
Zarządzenie Nr 42/08 Wójta Gminy Jednorożec w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Jednorożec Plik pdf 38.01 KB
Zarządzenie Nr 43/08 Wójta Gminy Jednorożec w sprawie powołania przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej. Plik pdf 62.12 KB
Zarządzenie Nr 44/08 Wójta Gminy Jednorożec w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wyrywkowej sprzętu komputerowego, wyposażenia do komputerów w Urzędzie Gminy w Jednorożcu. Plik pdf 86.91 KB
Zarządzenie Nr 45/08 Wójta Gminy Jednorożec zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na nabycie nieruchomości. Plik pdf 67.64 KB
Zarządzenie Nr 46/08 Wójta Gminy Jednorożec w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2008r. Plik pdf 2.05 MB
Zarządzenie Nr 47/08 Wójta Gminy Jednorożec w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2008r. Plik pdf 881.85 KB
Zarządzenie Nr 48/08 Wójta Gminy Jednorożec w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2008r. Plik pdf 780.09 KB
Zarządzenie Nr 49/08 Wójta Gminy Jednorożec w sprawie nieodpłatnego nabycia działek gruntu oznaczonych ne 1269/6 i nr 1270/5 położonych we wsi Stegna, obręb Jednorożec, Gmina Jednorożec. Plik pdf 80.01 KB
Zarządzenie Nr 50/08 Wójta Gminy Jednorożec w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jednorożcu do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych... Plik pdf 40.31 KB
Zarządzenie Nr 51/08 Wójta Gminy Jednorożec w sprawie upoważnienia podinspektora ds. świadczeń rodzinnych do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacynego. Plik pdf 84.94 KB
Zarządzenie Nr 52/08 Wójta Gminy Jednorożec w sprawie upoważnienia Podinspektora ds. świadczeń rodzinnych do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych od dłużnikó Plik pdf 87.40 KB
Zarządzenie Nr 54/08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 24 października 2008 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2008 rok Plik pdf 820.77 KB
Zarządzenie Nr 55/08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30 października 2008 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2008 rok Plik pdf 759.07 KB
Zarządzenie Nr 56/08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 października 2008 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2008 rok Plik pdf 811.60 KB
Zarządzenie Nr 58/08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 2008.11.05 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji Plik pdf 60.13 KB
Zarządzenie Nr 59/2008 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Jednorożcu Plik pdf 49.03 KB
Zarządzenie Nr 64/08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 24 listopada 2008 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok Plik pdf 3.73 MB
Zarządzenie Nr 65/08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 24 listopada 2008 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2008 rok Plik pdf 1.14 MB
Zarządzenie Nr 66/08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie przeprowadzenia spisu z natury sprzętu komputerowego i oprogramowania na stanowisku obsługi obywatela (SOO) Plik pdf 76.10 KB
Zarządzenie Nr 67/08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 listopada 2008 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2008 rok Plik pdf 1.20 MB
Zarządzenie Nr 68/08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 19 grudnia 2008 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2008 rok Plik pdf 1.52 MB
Zarządzenie Nr 69/08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2008 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Plik pdf 3.60 MB
Zarządzenie Nr 70/08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2008 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2008 rok Plik pdf 1.35 MB
Zarządzenie Nr 71/08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2008 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2008 rok Plik pdf 484.32 KB
Zarządzenie Nr 72/08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 grudnia 2008 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok Plik pdf 190.52 KB
Zarządzenie Nr 73/08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 grudnia 2008 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2008 rok Plik pdf 87.36 KB
Zarządzenie Nr 11-08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 marca 2008 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2008 rok.pdf Plik pdf 199.35 KB
Zarządzenie Nr 14-08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 1 kwietnia 2008r.pdf Plik pdf 106.31 KB
Zarządzenie Nr 15-08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 kwietnia 2008 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2008 rok.pdf Plik pdf 125.58 KB
Zarządzenie Nr 16-08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 9 maja 2008r.pdf Plik pdf 105.79 KB
Zarządzenie Nr 18-08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 14 maja 2008r.pdf Plik pdf 29.83 KB
Zarządzenie Nr 19-08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 21 maja 2008 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok.pdf Plik pdf 218.18 KB
Zarządzenie Nr 20-08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 21 maja 2008 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2008 rok.pdf Plik pdf 56.24 KB
Zarządzenie Nr 21-08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 29 maja 2008 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2008 rok.pdf Plik pdf 95.39 KB
Zarządzenie Nr 22-08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30 maja 2008 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok.pdf Plik pdf 871.72 KB
Zarządzenie Nr 24-08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30.05.2008 r.pdf Plik pdf 65.15 KB
Zarządzenie Nr 01/08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 02.01.2008 r w sprawie ustalenia pogotowia kasowego Plik pdf 32.59 KB
ZARZĄDZENIE Nr 10/08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 17 marca 2008r. W sprawie powołania Zespołu roboczego ds. realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Plik pdf 66.68 KB
Zarządzenie Nr 12/08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 marca 2008 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok Plik pdf 402.72 KB
Zarządzenie Nr 13/08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 marca 2008 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2008 rok Plik pdf 302.64 KB
ZARZĄDZENIE NR 17/2008 WÓJTA GMINY Jednorożec z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia Plik pdf 214.36 KB
Zarządzenie Nr 02/08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 17 stycznia 2008 r.w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Jednorożec na 2008 rok Plik pdf 3.89 MB
Zarządzenie Nr 23/08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30 maja 2008 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2008 rok Plik pdf 180.02 KB
Zarządzenie Nr 03/08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 17 stycznia 2008 r, w sprawie procedury przygotowywania i udostępniania mieszkańcom corocznego Informatora Budżetowego pt. "Skąd mamy pienią Plik pdf 107.16 KB
Zarządzenie nr 04/08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania corocznego informatora budżetowego dła mieszkańców pt. „Skąd mamy pieniądze Plik pdf 138.09 KB
Zarządzenie nr 05/08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i najmu nieruchomości na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata Plik pdf 213.88 KB
Zarządzenie Nr 53/08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 24 października 2008 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok Plik pdf 1.13 MB
Zarządzenie nr 57/08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 października 2008 r. w sprawie zasad korzystania z samochodu osobowego marki FORD TRANSIT FAFY dla potrzeb przewozu osób chorych i niepełnosprawny Plik pdf 259.65 KB
Zarządzenie nr 06/08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości Plik pdf 111.13 KB
Zarządzenie Nr 60/08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2009 rok Plik pdf 7.26 MB
Zarządzenie Nr 61/08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, biorących udział w poż Plik pdf 44.24 KB
Zarządzenie Nr 62/08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 listopada 2008 w sprawie nabycia działki gruntu oznaczonej nr 285/4 położonej we wsi Jednorożec, obręb Jednorożec, gmina Jednorożec Plik pdf 75.98 KB
Zarządzenie nr 63/08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie zasad korzystania z samochodu osobowego marki FORD TRANSIT FAFY. Plik pdf 57.28 KB
Zarządzenie Nr 07/08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 lutego 2008 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok Plik pdf 945.09 KB
Zarządzenie Nr 74/08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Jednorożcu. Plik pdf 1.25 MB
Zarządzenie Nr 08/08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 lutego 2008 r w sprawie zmian w układzie wykonawczyni budżetu Gminy Jednorożec na 2008 rok Plik pdf 126.63 KB
Zarządzenie Nr 09/08 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 marca 2008 r w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za 2007 r. Plik pdf 2.43 MB
Zarządzenie Nr 28/08 Wójta Gminy Jednorożec w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Jednorożcu Plik pdf 1.13 MB
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
data dodania: 2024-05-22
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


Wygenerowano: 23 maja 2024r. 07:24:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.