Przejdź do treści
Urząd Gminy w Jednorożcu Logo jednostki
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Od:

Spis Zarządzeń Wójta Urzędu Gminy Jednorożec - Rok 2005

Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2008-08-01
Publikujący -
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zarządzenie Nr 52-05 Wójta Gminy w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2005 r..pdf Plik pdf 107.33 KB
Zarządzenie Nr 18-05 Wójta Gminy Jednrożec w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2005 r.pdf Plik pdf 73.90 KB
Zarządzenie Nr 47-05 Wójta Gminy Jednrożec w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2005 r.pdf Plik pdf 64.08 KB
Zarządzenie Nr 49-05 Wójta Gminy Jednrożec w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2005 r.pdf Plik pdf 134.93 KB
Zarządzenie Nr 65/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28.12.2005r. w sprawie organizacyjnego przygotowania działań reagowania kryzysowego oraz zasad Planowania i wdrażania Gminnego Reagowania Plik pdf 286.63 KB
Zarządzenie Nr 66/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28.12.2005r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania Plik pdf 351.29 KB
Zarządzenie Nr 54-05 Wójta Gminy w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2005 r..pdf Plik pdf 875.19 KB
Zarządzenie Nr 57-05 Wójta Gminy w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2005 r..pdf Plik pdf 76.23 KB
Zarządzenie Nr 61-05 Wójta Gminy w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2005 r..pdf Plik pdf 150.59 KB
Zarządzenie nr 01/05/a Wójta Gminy Jednorożec z dnia 10 stycznia 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i nadania jej Regulaminu pracy Plik pdf 237.19 KB
ZARZĄDZENIE NR 02/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Jednorożec na 2005 rok Plik pdf 791.57 KB
Zarządzenie Nr 03/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 20 stycznia 2005 r.w sprawie zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych. Plik pdf 268.30 KB
Zarządzenie Nr 07/05 WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie zasad udostępniania osobom trzecim urządzeń poligraficznych i telekomunikacyjnych Urzędu Gminy. Plik pdf 72.05 KB
Zarządzenie Nr 08/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za 2004 rok Plik pdf 1.97 MB
Zarządzenie Nr 09/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Jednorożcu. Plik pdf 2.47 MB
Zarządzenie Nr 10/05 WÓJTA GMINYJEDNOROŻEC z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Plik pdf 37.05 KB
Zarządzenie nr 11/O5 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania i wdrożenia opisu usług świadczonych w samorządzie gminnym. Plik pdf 111.58 KB
Zarządzenie nr 12/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Zespołu do utworzenia i rozwoju sieci tablic informacji lokalnej, zapewniających skuteczny, powszechny dostę Plik pdf 88.57 KB
Zarządzenie nr 13/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia kwietnia 2005 r. w sprawie wypracowania i wdrożenia kodeksu etycznego pracowników Urzędu Gminy Jednorożec. Plik pdf 76.71 KB
Zarządzenie nr 14/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania i wdrożenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Plik pdf 125.70 KB
Zarządzenie nr 15/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania materiału przybliżającego mieszkańcom gminy Plan Rozwoju Lokalnego gminy Jednorożec n Plik pdf 108.53 KB
Zarządzenie nr 16/O5 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania corocznego informatora budżetowego dla mieszkańców pt. „Skąd mamy pieniądze i na co j Plik pdf 128.28 KB
Zarządzenie Nr 17/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie określenia sieci tablic informacyjnych w Gminie Jednorożec w celu rozpowszechniania informacji publicznej Plik pdf 281.71 KB
Zarządzenie nr 19/105 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 11 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia imiennych składów komisji do przeprowadzenia i opracowania zbiorczych wyników konsultacji społecznych oraz Plik pdf 157.43 KB
Zarządzenie Nr 20/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 13 czerwca 2005r w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy Plik pdf 126.46 KB
ZARZĄDZENIE Nr 21/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok Plik pdf 256.48 KB
Zarządzenie nr 22/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 05.07.2005r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Plik pdf 112.12 KB
Zarządzenie nr 23/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia05.07.2005r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Jednorożcu Plik pdf 110.36 KB
Zarządzenie Nr 24/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie procedury przygotowywania i udostępniania mieszkańcom corocznego Informatora Budżetowego pt. "Skąd mamy pieniądze i na co Plik pdf 554.50 KB
Zarządzenie Nr 25/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 7 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Plik pdf 61.18 KB
Zarządzenie Nr 26/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 7 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Plik pdf 62.17 KB
Zarządzenie Nr 27/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 7 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Plik pdf 61.58 KB
Zarządzenie Nr 28/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 7 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Plik pdf 62.10 KB
Zarządzenie Nr 29/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 7 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Plik pdf 61.27 KB
Zarządzenie Nr 30/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 7 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Plik pdf 61.71 KB
Zarządzenie Nr 31/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 7 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Plik pdf 62.08 KB
Zarządzenie Nr 32/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 7 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Plik pdf 62.16 KB
Zarządzenie Nr 33/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 7 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Plik pdf 63.17 KB
Zarządzenie Nr 34/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 7 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Plik pdf 62.57 KB
Zarządzenie nr 35/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12.07.2005r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Sa Plik pdf 39.60 KB
ZARZĄDZENIE Nr 36/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 20 lipca 2005 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok Plik pdf 376.30 KB
Zarządzenie nr 37/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie opracowania i wprowadzenia procedury naboru na każdy wakat w Urzędzie Gminy w Jednorożcu. Plik pdf 92.64 KB
Zarządzenie nr 38/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 1 sierpnia 2005 r.w sprawie procedury aktualizacji "Mapy aktywności organizacji pozarządowych" działających na terenie gminy Jednorożec oraz proced Plik pdf 216.32 KB
Zarządzenie nr 39/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad korzystania z samochodu osobowego marki FORD TRANSIT FAFY. Plik pdf 112.27 KB
Zarządzenie Nr 39a/05 WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad udostępniania osobom trzecim urządzeń poligraficznych i telekomunikacyjnych Urzędu Gminy. Plik pdf 111.79 KB
Zarządzenie nr 04/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 08.02.2005r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Plik pdf 106.38 KB
Zarządzenie nr 40/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we wsi Parciaki gmina Jednorożec stanowiącej własność gminy. Plik pdf 220.61 KB
Zarządzenie Nr 41/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we wsi Małowidz gmina Jednorożec stanowiącej własność gminy. Plik pdf 5.49 MB
Zarządzenie Nr 42/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 sierpnia 2005 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za I półrocze 2005 rok Plik pdf 1.76 MB
Zarządzenie nr 43/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników do Urzędu Gminy w Jednorożcu. Plik pdf 347.51 KB
Zarządzenie nr 44/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 29 sierpnia 2005 r. W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Plik pdf 327.97 KB
Zarządzenie Nr 45/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Jednorożec. Na podst. art. 26 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmi Plik pdf 32.68 KB
ZARZĄDZENIE NR 46/05 WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC z dnia 31 sierpnia 2005 r.w sprawie wprowadzenia kart usług i procedury ich aktualizacji Plik pdf 466.39 KB
Zarządzenie nr 48/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 15 września 2005 r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Plik pdf 408.00 KB
Zarządzenie Nr 05/05 Wójta gminy Jednorożec z dnia 8 lutego 2005 roku. w sprawie współfinansowania utworzenia i wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych Plik pdf 45.45 KB
Zarządzenie nr 50/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 26 września 2005 r.w sprawie zmiany zasad i trybu postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz gospodarowania środkami publicznymi. Plik pdf 102.46 KB
ZARZĄDZENIE NR 51/05 WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC z dnia 26 września 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia kart usług i procedury ich aktualizacji Plik pdf 199.21 KB
Zarządzenie Nr 53-05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 18 października 2005 r. w sprawie powołania Zespołu do monitorowania i aktualizacji planu Rozwoju Lokalnego gminy Plik pdf 80.76 KB
Zarządzenie Nr 55/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 2 listopada 2005 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Jednorożcu. Plik pdf 51.43 KB
ZARZĄDZENIE Nr 56/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2006 rok. Plik pdf 1.69 MB
ZARZĄDZENIE Nr 57/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok Plik pdf 223.01 KB
Zarządzenie Nr 58/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 16 listopada 2005 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowaneg Plik pdf 61.94 KB
Zarządzenie Nr 59/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej. Plik pdf 55.21 KB
Zarządzenie Nr 06 /05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 8 lutego 2005 r.zmieniające zarządzenie w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego Plik pdf 110.23 KB
Zarządzenie Nr 60/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 7 grudnia 2005 roku zmieniające zarządzeniew sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień na Plik pdf 54.13 KB
Zarządzenie nr 62/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne. Plik pdf 69.77 KB
Zarządzenie Nr 63/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 22 grudnia 2005 rokn w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Jednorożcu, gmina Jednorożec stanowiącej własność Gminy. Plik pdf 147.24 KB
Zarządzenie Nr 64/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Jednorożcu, gmina Jednorożec stanowiącej własność Gminy. Plik pdf 146.05 KB
Zarządzenie nr 67/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno - Doradczego Wójta Gminy Jednorożec. Plik pdf 59.75 KB
Zarządzenie Nr 68/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Jednorożcu. Plik pdf 43.70 KB
Zarządzenie Nr 69/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2005 r W sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Jednorożcu Plik pdf 1.33 MB
Zarządzenie Nr 70/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy w Jednorożcu. Plik pdf 71.35 KB
Zarządzenie Nr 71/05 WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad i trybu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy w Jednorożcu Plik pdf 249.97 KB
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
data dodania: 2024-05-23
data dodania: 2024-05-22
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


Wygenerowano: 23 maja 2024r. 08:06:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.