Przejdź do treści
Urząd Gminy w Jednorożcu Logo jednostki
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
91B/2016
Zarządzenie nr 91 B
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 02 grudnia 2016 r.

w sprawie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu w drodze przetargu pisemnego ograniczonego

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz.1579 w zw. z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.1774, poz. 1777, Dz.U. z 2016 r. poz. 65, poz. 1250, poz. 1271, poz. 1579) Wójt gminy zarządza, co następuje:

Załączniki:

Załącznik nr 1 Typ pliku: pdf 2.35 MB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2017-01-20 00:00
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2017-01-20 07:58
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2017-01-20 12:18
106/2016
Zarządzenie Nr 106/2016
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 30 grudnia 2016 r.
 
 
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 5/06 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie zasad udostępnienia osobom trzecim urządzeń poligraficznych i telekomunikacyjnych Urzędu Gminy
 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym     (Dz. U. 2016  poz. 446) zarządza się co następuje:
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2016-12-30 15:20
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-12-30 15:20
105/2016
Zarządzenie Nr 105/2016
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2012 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia dokumentacji określającej: zasady prowadzenia rachunkowości, zakładowy plan kont dla Urzędu Gminy w Jednorożcu, plan kont dla budżetu Gminy Jednorożec, zasady rachunkowości i plan kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat, sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych i ochrony danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisach oraz zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów, instrukcję inwentaryzacji, a także instrukcję gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Jednorożcu

 
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2016 poz. 1047, 2255), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2013 poz. 289, Dz.U. 2015 poz. 1954, Dz.U.2017 poz. 24), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 208, poz. 1375), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. 2016 poz. 1015, 441) oraz art.40 ustawy z dnia                  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1870, 1984, 2260) – zarządza się, co następuje:
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2016-12-29 11:44
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2017-01-12 11:44
103/2016
Zarządzenie Nr 103/2016
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro”
 
 
Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz.446, poz.1579) w związku z art.44 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz.885, z późn.zm.) w związku z art.4 pkt 8 oraz art.18 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164, Dz.U. z 2016 r., poz.831) zarządza się, co następuje:

Załączniki:

regulamin wraz z załącznikami Typ pliku: doc 56.62 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Bakuła2016-12-29 08:40
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-12-29 08:40
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2017-01-02 08:43
102/2016
Zarządzenie Nr 102/2016
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 29 grudnia 2016 roku
 
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 
 
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych                (t.j. Dz. U.2016, poz. 1870,1984) zarządza się co następuje:

Załączniki:

Załącznik nr 1 Typ pliku: pdf 143.52 KB
Załącznik nr 2 Typ pliku: pdf 129.49 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2016-12-29 08:48
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-12-29 08:48
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2017-01-02 08:49
101/2016
Zarządzenie Nr 101/2016
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 29 grudnia 2016 roku
 
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Załączniki:

Załącznik nr 1 Typ pliku: pdf 131.37 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2016-12-29 00:00
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-12-29 08:15
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-12-30 08:15
100/2016
Zarządzenie Nr 100/2016
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 28 grudnia 2016 roku
 
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 
 
 
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.2016, poz. 1870,1984) zarządza się co następuje:

Załączniki:

Załącznik nr 1 Typ pliku: pdf 139.96 KB
Załącznik nr 2 Typ pliku: doc 49.00 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2016-12-28 08:12
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-12-28 08:12
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-12-30 08:13
99/2016
Zarządzenie Nr 99/2016
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 22 grudnia 2016 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.2016, poz. 1870) zarządza się co następuje:

Załączniki:

Załącznik nr 1 Typ pliku: pdf 129.52 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2016-12-22 14:21
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-12-22 14:21
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-12-23 14:22
98/2016
Zarządzenie Nr 98/2016
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 21 grudnia 2016 roku
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 
 
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych   (t.j. Dz. U.2016, poz. 1870) zarządza się co następuje:

Załączniki:

Załącznik nr 1 Typ pliku: pdf 140.57 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2016-12-21 11:43
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-12-21 11:43
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-12-21 11:44
97/2016

ZARZĄDZENIE NR  97/2016
WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC
z dnia 21 grudnia 2016 roku

 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego wraz z udziałem 511/1000 w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 311/2, położonej w miejscowości Jednorożec, obręb geodezyjny Jednorożec stanowiącej własność Gminy Jednorożec.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym /tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 515 z późn. zm./ i art. 28 ust. 1, art. 35 ust. 1,
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm./ oraz § 2 ust. 1, § 3 ust. 1, § 5 Uchwały Nr XXXII/159/06 Rady Gminy Jednorożec z dnia 9 lutego 2006 roku w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata, zarządza się co następuje:
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2016-12-21 00:00
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-12-21 15:10
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-12-23 09:51
96/2016
Zarządzenie Nr 96/2016
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 15 grudnia 2016 roku
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 
 
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych    (t.j. Dz. U.2016, poz. 1870) zarządza się co następuje:
 

Załączniki:

Załącznik nr 1 Typ pliku: pdf 147.17 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2016-12-15 11:01
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-12-15 11:01
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-12-16 11:02
95/2016
Zarządzenie Nr 95/2016
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 13 grudnia 2016 roku
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
  
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych   (t.j. Dz. U.2016, poz. 1870) zarządza się co następuje:

Załączniki:

Załącznik nr 1 Typ pliku: pdf 142.99 KB
Załącznik nr 2 Typ pliku: pdf 202.04 KB
Załącznik nr 3 Typ pliku: pdf 131.57 KB
Załącznik nr 4 Typ pliku: pdf 135.12 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2016-12-13 09:57
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-12-13 09:57
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-12-14 09:58
92/2016
Zarządzenie Nr 92/2016
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 7 grudnia 2016 roku
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (t.j. Dz. U.2016, poz. 1870) zarządza się co następuje:

Załączniki:

Załącznik nr 1 Typ pliku: pdf 129.98 KB
Załącznik nr 2 Typ pliku: pdf 136.67 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2016-12-07 09:57
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-12-07 09:57
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-12-09 09:57
91/2016
Zarządzenie Nr 91/2016
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 1 grudnia 2016 roku
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 
 
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych   (t.j. Dz. U.2016, poz. 1870) zarządza się co następuje:
 

Załączniki:

Załącznik nr 1 Typ pliku: pdf 147.56 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2016-12-01 12:52
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-12-01 12:52
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-12-06 12:52
90/2016
Zarządzenie Nr 90/2016
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 28 listopada 2016 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych   (t.j. Dz. U.2016, poz. 1870) zarządza się co następuje:

Załączniki:

Załącznik nr 1 Typ pliku: pdf 143.17 KB
Załącznik nr 2 Typ pliku: pdf 160.63 KB
Załącznik nr 3 Typ pliku: pdf 142.31 KB
Załącznik nr 4 Typ pliku: pdf 147.23 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2016-11-28 14:13
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-11-28 14:13
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-11-28 14:15
89/2016
Zarządzenie Nr 89/2016
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 19 listopada 2016 roku
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (t.j. Dz. U.2013, poz. 885 z późn. zm.[1]) zarządza się co następuje:
 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 Typ pliku: pdf 194.07 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Bakuła2016-11-19 08:27
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-11-23 08:27
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-11-23 08:27
88/2016
Zarządzenie Nr 88/2016
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 14 listopada 2016 roku
 
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok
 
            Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U.2013,  poz. 885 z późn. zm.[1]) Wójt Gminy Jednorożec zarządza, co następuje:
 

 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2016-11-14 08:07
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-11-14 08:07
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-11-15 08:12
87/2016
Zarządzenie Nr 87/2016
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 14 listopada 2016 roku
 
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec
 na lata 2017 - 2026
 
            Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013, poz. 885 z późn. zm.[1]) Wójt Gminy Jednorożec zarządza, co następuje:
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2016-11-14 08:00
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-11-14 08:00
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-11-15 08:04
86/2016
Zarządzenie Nr 86/2016
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 10 listopada 2016 roku
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.2013, poz. 885 z późn. zm.[1]) zarządza się co następuje:
 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 Typ pliku: pdf 129.17 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2016-11-10 07:55
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-11-15 07:55
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-11-15 07:56
85/2016
Zarządzenie Nr 85/2016
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 2 listopada 2016 roku
 
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 
 
 
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (t.j. Dz. U.2013, poz. 885 z późn. zm.[1]) zarządza się co następuje:
 
 

Załączniki:

Załącznik nr 1 Typ pliku: pdf 129.55 KB
Załącznik nr 2 Typ pliku: pdf 143.07 KB
Załącznik nr 3 Typ pliku: pdf 128.45 KB
Załącznik nr 4 Typ pliku: pdf 126.99 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2016-11-02 14:32
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-11-02 14:32
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-11-03 14:33
84/2016
 
Zarządzenie Nr 84/2016
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 25 października 2016 r.
 
w sprawie ustanowienia zasad przyznawania honorowego patronatu Wójta Gminy Jednorożec na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Załączniki:

Załącznik nr 1 Typ pliku: pdf 582.82 KB
Załącznik nr 3 Typ pliku: pdf 184.07 KB
Załącznik nr 2 Typ pliku: pdf 403.21 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2016-10-25 00:00
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-10-25 14:43
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-11-07 11:51
83/2016
Zarządzenie Nr 83/2016
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 25 października 2016 roku
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych   (t.j. Dz. U.2013, poz. 885 z późn. zm.[1]) zarządza się co następuje:
 
 

Załączniki:

Załącznik nr 1 Typ pliku: pdf 144.29 KB
Załącznik nr 2 Typ pliku: pdf 155.90 KB
Załącznik nr 3 Typ pliku: pdf 127.84 KB
Załącznik nr 4 Typ pliku: pdf 130.22 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2016-10-25 09:12
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-10-25 09:12
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-10-26 09:12
82/2016
Zarządzenie Nr 82/2016
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 21 października 2016 roku
 
             w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Jednorożec  za III kwartał 2016 roku
 
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2016-10-21 09:11
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-10-21 09:11
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-10-26 09:49
81/2016
Zarządzenie Nr 81/2016
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 20 października 2016 roku
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych    (t.j. Dz. U.2013, poz. 885 z późn. zm.[1]) zarządza się co następuje:
 

Załączniki:

Załącznik nr 1 Typ pliku: pdf 129.21 KB
Załącznik nr 2 Typ pliku: pdf 145.49 KB
Załącznik nr 3 Typ pliku: pdf 127.63 KB
Załącznik nr 4 Typ pliku: pdf 132.88 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2016-10-20 09:07
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-10-26 09:07
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-10-26 09:07
80/2016
Zarządzenie Nr 80/2016
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 18 października 2016 roku
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (t.j. Dz. U.2013, poz. 885 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

Załączniki:

Załącznik nr 1 Typ pliku: pdf 127.97 KB
Załącznik nr 2 Typ pliku: pdf 136.30 KB
Załącznik nr 3 Typ pliku: pdf 126.41 KB
Załącznik nr 4 Typ pliku: pdf 127.60 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2016-10-18 08:55
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-10-18 08:56
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-10-21 08:56
79/2016
Zarządzenie Nr 79/2016
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 14 października 2016 roku
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych                (t.j. Dz. U.2013, poz. 885 z późn. zm.[1]) zarządza się co następuje:
 
 

Załączniki:

Załącznik nr 1 Typ pliku: pdf 144.51 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2016-10-14 08:07
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-10-17 08:06
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-10-17 08:08
78/2016
Zarządzenie Nr 78/2016
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 12 października 2016 roku
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych                (t.j. Dz. U.2013, poz. 885 z późn. zm.[1]) zarządza się co następuje:
 

Załączniki:

Załącznik nr 1 Typ pliku: pdf 128.67 KB
Załącznik nr 2 Typ pliku: pdf 164.71 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2016-10-12 00:00
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-10-17 08:10
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-10-17 08:11
77/2016
 
Zarządzenie Nr 77/2016
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 12 października 2016 r.
 
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Jednorożcu
 
 
                Na podstawie art. 33 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U z 2016 r., poz. 446, poz. 1579/, w związku z art. 130 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1502[1]/ zarządzam, co następuje:
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2016-10-12 00:00
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-10-13 09:43
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-10-13 11:38
76/2016
Zarządzenie Nr  76/2016
Wójta Gminy Jednorożec  
z dnia 07 października 2016 r.
               
w sprawie powołania wspólnej Komisji Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Gminy w Jednorożcu, Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu oraz Ośrodka  Pomocy Społecznej w Jednorożcu
 
        Na podstawie art.8 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r.  o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  /t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 800/ w związku z §  5 ust. 3 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Jednorożcu, Bibliotece Publicznej w Jednorożcu, Ośrodku Pomocy Społecznej w Jednorożcu (załącznik do zarządzenia nr 29/09 Wójta Gminy Jednorożec  z dnia 10 kwietnia 2009 r. z późn. zm.) Wójt Gminy Jednorożec zarządza, co następuje:
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2016-10-07 13:05
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-10-10 13:04
75/2016
Zarządzenie Nr 75/2016
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 28 września 2016 roku
 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
  
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych                (t.j. Dz. U.2013, poz. 885 z późn. zm.[1]) zarządza się co następuje:
 

Załączniki:

Załącznik nr 1 Typ pliku: pdf 133.82 KB
Załącznik nr 2 Typ pliku: pdf 139.19 KB
Załącznik nr 3 Typ pliku: pdf 131.94 KB
Załącznik nr 4 Typ pliku: pdf 132.62 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2016-09-28 11:56
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-09-28 11:56
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-10-03 11:59
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
data dodania: 2024-07-12
data dodania: 2024-07-12
data dodania: 2024-07-09
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


Wygenerowano: 14 lipca 2024r. 10:36:37
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.