Przejdź do treści
Urząd Gminy w Jednorożcu Logo jednostki
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Od:

Załączniki:

Zarządzenie Nr 03/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 6 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Jednorożec w roku 2009 Plik pdf 679.49 KB
Zarządzenie Nr 04/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 6 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Jednorożec w roku 2009 Plik pdf 671.51 KB
Zarządzenie Nr 110/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 grudnia 2009 r. Plik pdf 2.32 MB
Zarządzenie Nr 12/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 11 lutego 2009r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej projekty ofert na realizację zadań Gminy Jednorożec w zakresie działalności poży Plik pdf 243.49 KB
Zarządzenie Nr 13/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Jednorożec w roku 2009 w dziedzinie kultury fizycznej Plik pdf 65.96 KB
Zarządzenie Nr 14/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Jednorożec w roku 2009 w dziedzinie kultury fizycznej Plik pdf 64.24 KB
Zarządzenie Nr 93/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2009 rok Plik pdf 1.52 MB
Zarządzenie Nr 56/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 6 lipca 2009 roku w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Jednorożcu. Plik pdf 321.86 KB
Zarządzenie Nr 73/2009 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 02 października 2009 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Jednorożcu stanowiącej własność Gminy Jedn Plik pdf 56.46 KB
Zarządzenie Nr 74/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 7 października 2009 r. Plik pdf 145.42 KB
Zarządzenie Nr 71/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30 września 2009 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok Plik pdf 3.33 MB
Zarządzenie Nr 70/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2009 rok Plik pdf 951.24 KB
Zarządzenie Nr 29/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 10 kwietnia 2009 r. Plik pdf 1.12 MB
Zarządzenie nr 109/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Wdrażania Gminnego Programu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Jednorożec Plik pdf 53.50 KB
Zarządzenie Nr 108/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie określenia składu Zespołu Doradczo-Konsultacyjnego Plik pdf 83.71 KB
Zarządzenie nr 107/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych Plik pdf 64.26 KB
Zarządzenie nr 106/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 grudnia 2009 r. Plik pdf 70.63 KB
Zarządzenie nr 105/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu oceny pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Jednorożcu Plik pdf 497.62 KB
Zarządzenie nr 104/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zasad udostępniania sprzętu budowlanego, maszyn komunalnych i samochodu osobowego będących na wyposażeniu Urzędu Gminy w Jednorożcu Plik pdf 229.03 KB
Zarządzenie Nr 103/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych staży pożarnych Plik pdf 60.05 KB
Zarządzenie Nr 102/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu Urzędu Gminy w Jednorożcu Plik pdf 1.46 MB
Zarządzenie Nr 101/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanego w jednostkach ochotniczych staży pożarnych Plik pdf 599.93 KB
Zarządzenie nr 100/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zasad korzystania z samochodu osobowego marki FORD TRANSIT FAFY Plik pdf 269.24 KB
Zarządzenie Nr 98/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2009 rok Plik pdf 226.83 KB
Zarządzenie Nr 97/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok Plik pdf 1.63 MB
Zarządzenie Nr 95/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2009 rok Plik pdf 632.30 KB
Zarządzenie Nr 92/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok Plik pdf 5.69 MB
Zarządzenie Nr 91/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2009 rok Plik pdf 1.22 MB
Zarządzenie Nr 90/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty za wywóz odpadów komunalnych Plik pdf 67.07 KB
Zarządzenie Nr 89/09 Wójta Gminy Jednorożec Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie organizacji gminnego Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Jednorożec Plik pdf 266.95 KB
Zarządzenie Nr 88/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2009 rok Plik pdf 1.01 MB
Zarządzenie Nr 87/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok Plik pdf 4.44 MB
Zarządzenie Nr 86/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie przeprowadzenia spisu z natury sprzętu komputerowego i oprogramowania na stanowisku obsługi obywatele (SOO) Plik pdf 77.83 KB
Zarządzenie Nr 85/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Plik pdf 170.74 KB
Zarządzenie Nr 84/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2009 rok Plik pdf 1,011.63 KB
Zarządzenie Nr 81/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2009 rok Plik pdf 581.16 KB
Zarządzenie Nr 80/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 29 października 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok Plik pdf 993.52 KB
Zarządzenie Nr 79/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2009 rok Plik pdf 809.65 KB
Zarządzenie Nr 75/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 13 października 2009 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok Plik pdf 3.38 MB
Zarządzenie nr 55/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 06 lipca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości Plik pdf 15.88 KB
Zarządzenie Nr 08/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 5 lutego 2009 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2009 rok Plik pdf 283.71 KB
Zarządzenie Nr 02/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 6 stycznia 2009 w sprawie nabycia działki gruntu oznaczonej nr 532/1 położonej we wsi Olszewka, obręb Olszewka, gmina Jednorożec Plik pdf 71.13 KB
Zarządzenie Nr 01/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 2 stycznia 2009roku w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Jednorożec na 2009rok Plik pdf 3.32 MB
Zarządzenie Nr 06/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30 stycznia 2009 rw sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2009 rok Plik pdf 270.81 KB
Zarządzenie Nr 07/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 2 lutego 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Jednorożcu. Plik pdf 146.51 KB
Zarządzenie Nr 43/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 1 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia dokumentacji określającej: zasady prowadzenia rachunkowości, zakładowy plan kont dla Urzędu Gminy w Jednoroż Plik pdf 429.07 KB
Zarządzenie nr 37/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz gospodarowania środk Plik pdf 88.78 KB
Zarządzenie Nr 38/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Plik pdf 304.66 KB
Zarządzenie Nr 67/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 sierpnia 2009 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad pokrycia kosztów udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy w Jednorożcu. Plik pdf 23.71 KB
Zarządzenie Nr 82/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 29 października 2009 w sprawie nabycia działki gruntu oznaczonej nr 570/1 położonej we wsi Jednorożec, obręb Jednorożec, gmina Jednorożec Plik pdf 68.01 KB
Zarządzenie nr 77/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 13 października 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz gospodarowania Plik pdf 27.12 KB
Zarządzenie nr 79/09A Wójta Gminy Jednorożec z dnia 20 października 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejs Plik pdf 33.74 KB
Zarządzenie Nr 05/ 09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie powoływania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy w Je Plik pdf 88.05 KB
Zarzadzenie Nr 10/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Plik pdf 46.93 KB
Zarządzenie Nr 11/2009 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2008 rok. Plik pdf 190.81 KB
Zarządzenie Nr 16/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 2 marca 2009 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2009 rok Plik pdf 423.72 KB
Zarządzenie Nr 17/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania w Urzędzie Gminy w Jednorożcu służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończąc Plik pdf 356.31 KB
Zarządzenie Nr 18/2009 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 marca roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za 2008 r. Plik pdf 2.57 MB
Zarządzenie Nr 19/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dofinansowania dokształcania zawodowego pracowników Urzędu Gminy i kierowników gminnych jedn Plik pdf 50.12 KB
Zarządzenie Nr 20/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Jednorożcu. Plik pdf 793.38 KB
Zarządzenie Nr 21/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 26 marca 2009 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2009 rok Plik pdf 800.11 KB
Zarządzenie nr 23/09 WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych. Plik pdf 68.36 KB
Zarządzenie nr 24/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 27 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości. Plik pdf 91.77 KB
ZARZĄDZENIE Nr 25/09 WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zmiany instrukcji archiwalnej Urzędu Gminy w Jednorożcu. Plik pdf 106.43 KB
Zarzadzenie Nr 26/09 WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC z dnia 27 marca 2009r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i wykonywania czynności w zakresu organizacji akcji p Plik pdf 52.00 KB
Zarządzenie Nr 30/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok Plik pdf 230.35 KB
Zarządzenie Nr 31/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 17 kwietnia 2009 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2009 rok Plik pdf 90.24 KB
Zarządzenie Nr 32/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Lipie stanowiącej własność Gminy Jednorożec Plik pdf 160.16 KB
Zarządzenie Nr 33/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Parciakach-Stacji, gmina Jednorożec, stanowiących własność Gminy Jedn Plik pdf 176.46 KB
Zarządzenie nr 9/2009 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 5 lutego 2009 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu stanowisk, których zajmowanie łączy sie z dostępem do informacji niejawnych stanowiących Plik pdf 118.72 KB
Zarządzenie Nr 94/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Jednorożcu. Plik pdf 3.30 MB
Zarządzenie Nr 15/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok Plik pdf 667.69 KB
Zarządzenie nr 27/09 / Wójta Gminy Jednorożec z dnia 27 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz gospodarowania Plik pdf 93.41 KB
Zarządzenie nr 28/09 WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych gminy Jed Plik pdf 50.05 KB
Zarządzenie Nr 34/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 24 kwietnia 2009 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2009 rok Plik pdf 345.77 KB
Zarządzenie Nr 35/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok Plik pdf 173.36 KB
Zarządzenie Nr 36/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30 kwietnia 2009 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2009 rok Plik pdf 259.80 KB
Zarządzenie Nr 39/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu gminy dla samorządowych instytucji kultury Plik pdf 182.03 KB
Zarządzenie Nr 40/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 25 maja 2009 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok Plik pdf 3.53 MB
Zarządzenie Nr 41/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 25 maja 2009 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2009 rok Plik pdf 415.01 KB
Zarządzenie Nr 42/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 29 maja 2009 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2009 rok Plik pdf 530.55 KB
Zarządzenie Nr 44/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 5 czerwca 2009 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok Plik pdf 2.34 MB
Zarządzenie Nr 45/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 5 czerwca 2009 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2009 rok Plik pdf 221.90 KB
Zarządzenie Nr 46/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 5 czerwca 2009 roku w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Jednorożcu. Plik pdf 434.02 KB
Zarządzenie Nr 47/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok Plik pdf 349.26 KB
Zarządzenie Nr 48/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 18 czerwca 2009 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2009 rok Plik pdf 347.80 KB
Zarządzenie Nr 49/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 czerwca 2009 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2009 rok Plik pdf 366.99 KB
Zarządzenie Nr 50/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30 czerwca 2009 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok Plik pdf 2.09 MB
Zarządzenie Nr 51/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30 czerwca 2009 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2009 rok Plik pdf 366.79 KB
Zarządzenie Nr 52 / 09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Jednorożec. Plik pdf 41.44 KB
Zarządzenie Nr 53/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Plik pdf 87.16 KB
Zarządzenie Nr 54/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Plik pdf 82.59 KB
Zarządzenie Nr 57/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30 lipca 2009 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2009 rok Plik pdf 242.06 KB
Zarządzenie Nr 58/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok Plik pdf 2.87 MB
Zarządzenie Nr 59/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 lipca 2009 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2009 rok Plik pdf 670.17 KB
Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 sierpnia 2009 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za I półrocze 2009 r. Plik pdf 57.74 KB
Zarządzenie Nr 61/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok Plik pdf 933.34 KB
Zarządzenie Nr 62/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 26 sierpnia 2009 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2009 rok Plik pdf 456.10 KB
Zarządzenie Nr 63/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 sierpnia 2009 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2009 rok Plik pdf 752.12 KB
Zarządzenie Nr 64/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok Plik pdf 212.88 KB
Zarządzenie Nr 65/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31sierpnia 2009 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2009 rok Plik pdf 89.37 KB
Zarządzenie Nr 68/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 września 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok Plik pdf 723.16 KB
Zarządzenie Nr 69/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 września 2009 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2009 rok Plik pdf 281.89 KB
Zarządzenie Nr 72/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30 września 2009 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2009 rok Plik pdf 503.04 KB
Zarządzenie Nr 83/09 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2010 rok Plik pdf 11.17 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2009-01-09
Publikujący -
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
data dodania: 2024-05-23
data dodania: 2024-05-22
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


Wygenerowano: 23 maja 2024r. 07:52:57
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.