Przejdź do treści
Urząd Gminy w Jednorożcu Logo jednostki
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Od:

Spis Zarządzeń Wójta Urzędu Gminy Jednorożec - Rok 2006

Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2008-08-01
Publikujący -
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zarządzenie nr 51/06 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2006 r. w sparwie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Jednorożcu Plik pdf 44.27 KB
Zarządzenie Nr 01-06 Wójta Gminy w sprawie ustalenia pogotowia kasowego.pdf Plik pdf 12.99 KB
Zarządzenie Nr 10-06 Wójta Gminy zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia kart usług i procedury ich aktualizacji.pdf Plik pdf 23.98 KB
Zarządzenie Nr 11-06 Wójta Gminy w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Jednorożcu.pdf Plik pdf 17.49 KB
Zarządzenie Nr 12-06 Wójta Gminy w sprawie zmian rejestru gminnych Jednostek organizacyjnych.pdf Plik pdf 15.08 KB
Zarządzenie Nr 13-06 Wójta Gminy w sprawie opracowania sytemu i przeprowazdenia badania funkcjonalności usług świadczonych w samorządzie Gmin Jednorożec.pdf Plik pdf 45.26 KB
Zarządzenie Nr 14-06 Wójta Gminy sprawie opracowania procedury corocznego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Gminy w Jednorożcu.pdf Plik pdf 41.96 KB
Zarządzenie Nr 15-06 Wójta Gminy w sprawie opracowania procedury konsultacji społecznych.pdf Plik pdf 51.05 KB
Zarządzenie Nr 16-06 Wójta Gminy w sprawie powołania przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej.pdf Plik pdf 37.37 KB
Zarządzenie Nr 17-06 Wójta Gminy w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2006r..pdf Plik pdf 71.20 KB
Zarządzenie Nr 18-06 Wójta Gminy w sprawie wprowazdenia systemu badań funkcjonowania katalogu usług świadczonych w Urzędzie Gminy w Jednorożcu.pdf Plik pdf 191.77 KB
Zarządzenie Nr 19-06 Wójta Gminy zmieniające zarządzenie w sprawie wprowazdenia kart usług i procedury ich aktualizacji.pdf Plik pdf 30.33 KB
Zarządzenie Nr 20/06 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23.06.2006r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji p.n.„ Budowa oczyszczalni ścieków Plik pdf 54.40 KB
Zarządzenie Nr 21-06 Wójta Gminy w sprawie zasad sporządzenia rocznego bilansu skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej.pdf Plik pdf 252.40 KB
Zarządzenie Nr 22-06 Wójta Gminy w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2006r..pdf Plik pdf 97.98 KB
Zarządzenie Nr 23-06 Wójta Gminy w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf Plik pdf 24.65 KB
Zarządzenie Nr 24-06 Wójta Gminy w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf Plik pdf 24.22 KB
Zarządzenie Nr 25-06 Wójta Gminy w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf Plik pdf 24.50 KB
Zarządzenie Nr 26-06 Wójta Gminy w sprawie powołanaia Komisji Konkursowej w celu przeprowazdenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jednorożcu.pdf Plik pdf 43.20 KB
Zarządzenie Nr 27-06 Wójta Gminy w sprawie odpłatnego nabycia naieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Drążdżewo Nowe.pdf Plik pdf 33.14 KB
Zarządzenie Nr 28-06 Wójta Gminy w sprawie przyjęcia procedury corocznego przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Gminy w Jednorożcu.pdf Plik pdf 131.70 KB
Zarządzenie Nr 29-06 Wójta Gminy sprawie sprzedaży niruchomości gruntowej położonej we wsi Małowidz stanowiącej własność Gminy.pdf Plik pdf 50.55 KB
Zarządzenie Nr 03-06 Wójta Gminy opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Jednorożec na 2006r,.pdf Plik pdf 893.33 KB
Zarządzenie Nr 30-06 Wójta Gminy zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzanaia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości.pdf Plik pdf 42.76 KB
Zarządzenie Nr 31-06 Wójta Gminy w sprawie Informacji z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za I półrocze 2006 roku.pdf Plik pdf 1.91 MB
Zarządzenie Nr 32-06 Wójta Gminy zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia procedury corocznego przeglądu i minitoringu Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Gminy w Jednorożcu.pdf Plik pdf 89.40 KB
Zarządzenie Nr 33-06 Wójta Gminy w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2006r..pdf Plik pdf 53.06 KB
Zarządzenie Nr 34-06 Wójta Gminy w sprawie zasad i trybu realizcji na terenie Gminy Jednorożec programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania.pdf Plik pdf 40.49 KB
Zarządzenie Nr 35-06 Wójta Gminy w sprawie zmian w Regulaminie Organizcyjnym Urzędu Gminy w Jednorożcu.pdf Plik pdf 186.90 KB
Zarządzenie Nr 36-06 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych we wsi Jednorożec stanowiących własność Gminy.pdf Plik pdf 61.44 KB
Zarządzenie Nr 37-06 Wójta Gminy sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej częścią budynku mieszkalnego położonej we wsi Jednorożec stanowiącej własność Gminy.pdf Plik pdf 57.69 KB
Zarządzenie Nr 38-06 Wójta Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoły i budynkiem gospodarczym położonej we wsi Kobylaki - Konopki, stanowiącej własność Gminy.pdf Plik pdf 56.00 KB
Zarządzenie Nr 39-06 Wójta Gminy w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2006r..pdf Plik pdf 221.33 KB
Zarządzenie Nr 04-06 Wójta Gminy w sprawie zmaiany zasad i trybu postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznych orz gospodarowania środkami publicznymi.pdf Plik pdf 87.11 KB
Zarządzenie Nr 40-06 Wójta Gminy zmieniające zarządzene w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Jednorożcu.pdf Plik pdf 209.48 KB
Zarządzenie Nr 41-06 Wójta Gminy w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2007r..pdf Plik pdf 1.63 MB
Zarządzenie Nr 42-06 Wójta Gminy w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2006r..pdf Plik pdf 228.63 KB
Zarządzenie Nr 43-06 Wójta Gminy zmieniające zarządzenie w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanego w jednostkach ochotniczych straży pożarnych.pdf Plik pdf 70.62 KB
Zarządzenie Nr 44-06 Wójta Gminy w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.pdf Plik pdf 23.97 KB
Zarządzenie Nr 45-06 Wójta Gminy w sprawie wysokości odpłatności za korzystanie z sali rekreacyno-sportowej.pdf Plik pdf 35.30 KB
Zarządzenie Nr 47-06 Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia inwwentaryzacji.pdf Plik pdf 73.39 KB
Zarządzenie Nr 48-06 Wójta Gminy w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2006r..pdf Plik pdf 312.22 KB
Zarządzenie Nr 49-06 Wójta Gminy w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Jednorożcu.pdf Plik pdf 340.72 KB
Zarządzenie Nr 05-06 Wójta Gminy w sprawie zasad udostępniania osobom trzecim urządzeń poligraficznych i telekomunikacyjnych Urzędu Gminy.pdf Plik pdf 44.57 KB
Zarządzenie Nr 50-06 Wójta Gminy w sprawie wysokości odpłatności za korzystanie z sali rekreacyjno- sportowej.pdf Plik pdf 42.81 KB
Zarządzenie Nr 52-06 Wójta Gminy w sprawie powołania komisji urbanistyczno- architektonicznej i ustalenia jej regulaminu.pdf Plik pdf 57.30 KB
Zarządzenie Nr 06-06 Wójta Gminy w sprawie powołania Zespołu do Spraw Planowania Przestrzennego.pdf Plik pdf 37.95 KB
Zarządzenie Nr 07-06 Wójta Gminy w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za 2005r..pdf Plik pdf 2.60 MB
Zarządzenie Nr 08-06 Wójta Gminy w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2006r..pdf Plik pdf 118.16 KB
Zarządzenie Nr 09-06 Wójta Gminy w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Jednorożcu, stanowiącej własność Gminy Jednorożec.pdf Plik pdf 45.38 KB
Zarządzenie Nr 02-06 Wójta Gminy w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej działka Nr 265 położonej w Jednorożcu stanowiącej własność Pana Kardaś Albina.pdf Plik pdf 42.60 KB
Zarządzenie Nr 53/06 r. Wójta Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. Plik pdf 229.10 KB
Zarządzenie nr 54/06 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Plik pdf 62.36 KB
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
data dodania: 2024-05-23
data dodania: 2024-05-22
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


Wygenerowano: 23 maja 2024r. 08:33:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.