Przejdź do treści
Urząd Gminy w Jednorożcu Logo jednostki
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Dokumenty archiwalne
Kategoria:
1 2 ... 17 
113/2015
Zarządzenie Nr 113/2015
    Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 31 grudnia 2015 roku
 
w sprawie wprowadzenia regulaminu audytu wewnętrznego Gminy Jednorożec
 
 
Na podstawie art. 30 ust 1 oraz art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 ze. zm.) oraz art. 274 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 j. t.), w związku                                                            z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania                  i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. z 2010 r., Nr 21, poz. 108) zarządza się,                    co następuje:
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2015-12-31 10:56
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-04-05 10:55
113/2015
Zarządzenie Nr 113/2015
    Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 31 grudnia 2015 roku
 
w sprawie wprowadzenia regulaminu audytu wewnętrznego Gminy Jednorożec
 
 
Na podstawie art. 30 ust 1 oraz art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 ze. zm.) oraz art. 274 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 j. t.), w związku                                                            z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania                  i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. z 2010 r., Nr 21, poz. 108) zarządza się,                    co następuje:
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2015-12-31 10:56
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-04-05 10:55
111/2015
Zarządzenie Nr 111/2015
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych   (t.j. Dz. U.2013, poz. 885 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

Załączniki:

Załącznik nr 1 Typ pliku: pdf 138.88 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2015-12-29 08:02
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-01-04 08:00
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-01-04 08:00
110/2015
Zarządzenie Nr 110/2015
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 29 grudnia 2015 roku
 
 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednorożec    na lata 2015 – 2029
 
            Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (t.j.Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) oraz § 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. rok 2015, poz. 92.) zarządzam co następuje:
 
 

Załączniki:

Załącznik nr 1 Typ pliku: pdf 112.37 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2015-12-29 08:00
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-01-04 07:59
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-01-04 07:59
109/2015
Zarządzenie Nr 109/2015
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 29 grudnia 2015 roku
 
w sprawie ustalenia planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Jednorożec na 2016 rok
 
            Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.2013, poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XV/88/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2016 rok zarządza się co następuje:
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2015-12-29 07:25
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-01-04 07:23
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2016-01-04 07:57
108/2015
Zarządzenie Nr 108/2015
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 29 grudnia 2015 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Jednorożec  w roku 2016 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.      z 2015 r. poz. 1515 ze zm.),  art. 5 ust. 2 pkt.1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz § 8 pkt 1 uchwały Nr XIV/80/2015 Rady Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Jednorożec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok, zarządzam co następuje:
 
 

Załączniki:

Załącznik Typ pliku: doc 79.00 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłWojciech Łukaszewski2015-12-29 09:22
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-12-29 09:22
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-12-29 09:22
107/2015
Zarządzenie Nr 107/2015
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 28 grudnia 2015 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok

 
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.2013, poz. 885 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

Załączniki:

Załącznik nr 1 Typ pliku: pdf 129.21 KB
Załącznik nr 2 Typ pliku: pdf 229.11 KB
Załącznik nr 3 Typ pliku: pdf 128.62 KB
Załącznik nr 4 Typ pliku: pdf 133.42 KB
Załącznik nr 5 Typ pliku: doc 52.50 KB
Załącznik nr 6 Typ pliku: doc 46.50 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2015-12-29 10:00
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-12-29 09:58
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-12-29 10:02
105/2015
Zarządzenie Nr 105/2015
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 17 grudnia 2015 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok

 
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (t.j. Dz. U.2013, poz. 885 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

Załączniki:

Załacznik nr 1 Typ pliku: pdf 141.52 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2015-12-17 13:00
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-12-18 12:58
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-12-18 12:58
104/2015
Zarządzenie Nr 104/2015
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 8 grudnia 2015 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.2013, poz. 885 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

Załączniki:

Załacznik nr 1 Typ pliku: pdf 133.70 KB
Załacznik nr 2 Typ pliku: pdf 155.92 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2015-12-08 00:00
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-12-11 10:13
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-12-11 10:14
103/2015
 Zarządzenie Nr 103 /2015
    Wójta Gminy Jednorożec
    z  dnia 2 grudnia  2015 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Jednorożcu.
        Na  podstawie art.33 ust,2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz.U. z 2013 r. Nr 594 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza , co następuje:
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2015-12-02 13:16
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-12-02 13:16
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-12-02 13:22
102/2015
Zarządzenie Nr 102/2015
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 30 listopada 2015 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
 
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych   (t.j. Dz. U.2013, poz. 885 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

Załączniki:

Załacznik nr 1 Typ pliku: pdf 140.49 KB
Załacznik nr 2 Typ pliku: pdf 151.69 KB
Załacznik nr 3 Typ pliku: pdf 139.58 KB
Załacznik nr 4 Typ pliku: pdf 140.43 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2015-11-30 00:00
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-11-30 13:22
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-12-02 13:24
101/2015
Zarządzenie Nr 101/2015
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 25 listopada 2015 roku
 
 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
 
 Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych                (t.j. Dz. U.2013, poz. 885 z późn. zm.) zarządza się co następuje:
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2015-11-25 14:26
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-11-25 14:24
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-11-25 14:25
100/2015

Zarządzenie Nr 100/2015

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 24 listopada 2015 r.

 

w sprawie powołania Komisji do odbioru prac związanych z realizacją zadania pn.: „Sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jednorożec”

Stosownie do przepisów art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm./ zarządza się, co następuje:

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłCezary Świderski2015-11-24 00:00
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-11-24 15:10
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-12-02 13:11
99/2015
Zarządzenie Nr  99 /2015
Wójta Gminy Jednorożec
  z  dnia  20 listopada   2015 r.
 
zmieniające w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznych
których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.        
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2015-11-20 00:00
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-12-09 10:47
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-12-09 10:47
98/2015

  Zarządzenie Nr 98 /2015

Wójta Gminy Jednorożec     

  z dnia  20  listopada  2015 r.  

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości.

 

          Na podstawie  § 8  ust 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz U. z 2004 r. Nr 207,poz.2108 z późn. zm.) i § 2 uchwały Nr XXXII/159/06 Rady Gminy Jednorożec  z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia

 i obciążenia nieruchomości  oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata zarządza się, co następuje:

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2015-11-24 00:00
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-11-24 15:13
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-12-09 10:28
97/2015

Zarządzenie Nr 97/2015

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 16 listopada 2015 roku

 

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych                (t.j. Dz. U.2013, poz. 885 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2015-11-17 00:00
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-11-17 08:54
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-11-17 08:57
96/2015

Zarządzenie Nr 96/2015

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 12 listopada 2015 roku

 

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

 

            Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                   (t.j. Dz.U.2013,  poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Jednorożec zarządza, co następuje:

 

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2015-11-13 00:00
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-11-16 11:22
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-11-16 14:02
95/2015

Zarządzenie Nr 95/2015

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 12 listopada 2015 roku

 

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednorożec

 na lata 2016 - 2029

 

            Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Jednorożec zarządza, co następuje:

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2015-11-13 08:35
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-11-13 08:33
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-11-13 08:34
94/2015

Zarządzenie Nr 94/2015

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 4 listopada 2015 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych                (t.j. Dz. U.2013, poz. 885 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2015-11-06 00:00
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-11-06 11:23
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-11-06 11:25
93/2015

Zarządzenie Nr 93/2015

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 23 października 2015 roku

 

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.2013, poz. 885 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2015-10-28 07:41
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-10-28 07:39
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-10-28 07:41
92/2015

Zarządzenie Nr 92/2015

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 21 października 2015 roku

 

 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Jednorożec

za III kwartał 2015 roku

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013, poz.885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2015-10-22 15:30
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-10-22 15:32
91/2015

Zarządzenie Nr 91/2015

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 21 października 2015 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych                (t.j. Dz. U.2013, poz. 885 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2015-10-22 15:25
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-10-22 15:28
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-10-22 15:30
90/2015

Zarządzenie Nr 90/2015

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 15 października 2015 r.

 

w sprawie powołania Komisji do odbioru prac związanych z realizacją zadania
pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Jednorożec
w roku 2015”

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłCezary Świderski2015-10-19 11:46
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-10-19 11:48
89/2015

Zarządzenie Nr 89/2015

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 15 października 2015 r.

w sprawie stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych oraz zrzut nieczystości ciekłych
do zbiornika stacji zlewnej

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłCezary Świderski2015-10-16 00:00
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-10-16 08:31
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-10-16 11:54
88/2015

Zarządzenie Nr 88/2015

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 15 października 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udostępniania sprzętu budowlanego, maszyn komunalnych i samochodu osobowego będących na wyposażeniu Urzędu Gminy
w Jednorożcu

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłCezary Świderski2015-10-16 08:28
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-10-16 08:30
87/2015

Zarządzenie Nr 87/2015

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 8 października 2015 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych                (t.j. Dz. U.2013, poz. 885 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

Załączniki:

Załącznik nr 1 Typ pliku: pdf 126.85 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2015-10-08 13:30
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-10-08 13:32
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-10-08 13:33
86/2015

Zarządzenie Nr 86/2015

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 5 października 2015 roku

 

 

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Załączniki:

zał 1 Typ pliku: pdf 140.61 KB
zał 2 Typ pliku: pdf 128.05 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
WytworzyłMagdalena Kucińska - Skarbnik2015-10-06 11:18
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-10-06 11:20
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-10-06 11:21
85 /2015

Zarządzenie Nr 85 / 2015

Wójta Gminy Jednorożec

z dnia 5 października 2015 r.

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Jednorożec w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r

Na podstawie art.182 § 1 pkt 1, § 2 pkt 1 i § 2 a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) oraz §10 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej ( Monitor Polski Nr 30, poz.345) zarządza się, co następuje:

Załączniki:

Zarządzenie Nr 85 / 2015 Typ pliku: pdf 2.29 MB
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2015-10-05 00:00
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-10-22 11:11
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-10-22 11:13
82/2015

Zarządzenie Nr  82 / 2015

Wójta Gminy Jednorożec

 z dnia  28 września 2015 r.

 

w sprawie wskazania osób wchodzących do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 

                     Na podstawie art.182 § 2 a  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.-Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz.112 z późn. zm.) zarządza się,  co następuje;

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy w Jednorożcu
Wytworzył2015-09-29 00:00
Publikujący Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-09-29 19:36
Modyfikacja Krzysztof Nizielski - Administrator BIP 2015-10-02 14:09
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
data dodania: 2024-05-23
data dodania: 2024-05-22
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


Wygenerowano: 23 maja 2024r. 07:57:20
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.