Przejdź do treści
Urząd Gminy w Jednorożcu Logo jednostki
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Od:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zarządzenie Nr 06/07 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 9 lutego 2007 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Jednorożcu. Plik pdf 142.38 KB
Zarządzenie Nr 10-07 Wójta Gminy w sprawie zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf Plik pdf 34.37 KB
Zarządzenie Nr 12-07 Wójta Gminy w sprawie Regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi Urzędu Gminy w Jednorożcu.pdf Plik pdf 41.49 KB
Zarządzenie Nr 13-07 Wójta Gminy w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2006r..pdf Plik pdf 2.26 MB
Zarządzenie Nr 14-07 Wójta Gminy w sprawie zmiany organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.pdf Plik pdf 21.28 KB
Zarządzenie Nr 15-07 Wójta Gminy w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2007r..pdf Plik pdf 174.37 KB
Zarządzenie Nr 16-07 Wójta Gminy zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości odpłatności za korzystanie z sali rekreacyjno- sportowej.pdf Plik pdf 27.66 KB
Zarządzenie Nr 17-07 Wójta Gminy w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r..pdf Plik pdf 58.28 KB
Zarządzenie Nr 18-07 Wójta Gminy w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2007r..pdf Plik pdf 114.20 KB
Zarządzenie Nr 19-07 Wójta Gminy w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2007r..pdf Plik pdf 100.74 KB
Zarządzenie Nr 02/07 Wójta Gminy w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Jednorożec na 2007.pdf Plik pdf 1.06 MB
Zarządzenie Nr 21-07 Wójta Gminy w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2007r..pdf Plik pdf 130.21 KB
Zarządzenie Nr 22-07 Wójta Gminy w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2007 r.pdf Plik pdf 129.67 KB
Zarządzenie Nr 23-07 Wójta Gminy w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2007r..pdf Plik pdf 90.40 KB
Zarządzenie Nr 24-07 Wójta Gminy w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia audytu wewnętrznego- Przejrzysta Polska w Urzędzie Gminy w Jednorożcu.pdf Plik pdf 53.80 KB
Zarządzenie Nr 25-07 Wójta Gminy w sprawie Regulaminu przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych.pdf Plik pdf 500.81 KB
Zarządzenie Nr 26-07 Wójta Gminy w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53-05.pdf Plik pdf 15.73 KB
Zarządzenie Nr 27-07 Wójta Gminy zmieniające zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf Plik pdf 28.36 KB
Zarządzenie Nr 28-07 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 rok.pdf Plik pdf 379.56 KB
Zarządzenie Nr 29-07 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2007 rok.pdf Plik pdf 667.96 KB
Zarządzenie Nr 03/07 Wójta Gminy w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf Plik pdf 54.01 KB
Zarządzenie Nr 31-07 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 27 lipca 2007r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2007r.pdf Plik pdf 811.91 KB
Zarządzenie Nr 32-07 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 lipca 2007r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2007r.pdf Plik pdf 92.13 KB
Zarządzenie Nr 33-07 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudoanej położonej we wsi Olszewka, stanowiącej własność Gminy.pdf Plik pdf 250.11 KB
Zarządzenie Nr 34-07 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 17.08.2007 w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Jednorożec za I półrocze 2007 roku.pdf Plik pdf 2.11 MB
Zarządzenie Nr 35-07 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 sierpnia 2007 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Jednorożec.pdf Plik pdf 15.26 KB
Zarządzenie Nr 36-07 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 sierpnia 2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 r..pdf Plik pdf 148.90 KB
Zarządzenie Nr 37-07 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 sierpnia 2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2007r.pdf Plik pdf 187.16 KB
Zarządzenie Nr 04-07 Wójta Gminy zmieniające zarządzenie w sprawie wprowazdenia kart usług i procedury ich aktualizacji.pdf Plik pdf 123.45 KB
Zarządzenie Nr 42-07 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 15 października 2007 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Stegna, obręb Jednorożec, gmina Jednorożec.pdf Plik pdf 99.08 KB
Zarządzenie Nr 43-07 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 października 2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2007 rok.pdf Plik pdf 749.96 KB
Zarządzenie Nr 44-07 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 października 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 rok.pdf Plik pdf 174.79 KB
Zarządzenie Nr 45-07 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 października 2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2007 rok.pdf Plik pdf 754.98 KB
Zarządzenie Nr 46-07 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 listopada 2007 r.pdf Plik pdf 73.01 KB
Zarządzenie Nr 47-07 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 14 listopada 2007 r w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 rok.pdf Plik pdf 1.99 MB
Zarządzenie Nr 48-07 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 16 listopada 2007 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 rok.pdf Plik pdf 267.08 KB
Zarządzenie Nr 49-07 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 16 listopada 2007 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2007 rok.pdf Plik pdf 241.32 KB
Zarządzenie Nr 05-07 Wójta Gminy w sprawie wprowadzenia procedury obiegu dokumentów mających wpływ na ustalenie i wymiar podatku od nieruchomości.pdf Plik pdf 151.38 KB
Zarządzenie Nr 50-07 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku wielorodzinnym.pdf Plik pdf 125.76 KB
Zarządzenie Nr 01/07 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 02.01.2007r w sprawie ustalenia pogotowia kasowego Plik pdf 32.79 KB
Zarządzenie Nr 20/07 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 maja 2007 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Stegna, obręb Jednorożec, gmina Jednorożec Plik pdf 63.36 KB
Zarządzenie Nr 30/07 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Plik pdf 56.85 KB
Zarządzenie Nr 39/07 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 27 września 2007r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Plik pdf 252.73 KB
Zarządzenie Nr 40/07 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 września 2007 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 rok Plik pdf 606.86 KB
Zarządzenie Nr 41/07 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 września 2007 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2007 rok. Plik pdf 1.22 MB
Zarządzenie Nr 51/07 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 listopada 2007 r.zmieniające zarządzenie w sprawie powoływania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko kierownika Plik pdf 75.97 KB
ZARZĄDZENIE NR 52/07 WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług Plik pdf 774.70 KB
Zarządzenie Nr 53/07 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2007 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 rok Plik pdf 345.53 KB
Zarządzenie Nr 54/07 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2007 r w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2007 rok Plik pdf 664.23 KB
Zarządzenie nr 55/07Wójta Gminy Jednorożec z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmiany zasad udostępniania osobom trzecim sprzętu budowlanego Urzędu Gminy w Jednorożcu. Plik pdf 235.96 KB
Zarządzenie Nr 65/07 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych Plik pdf 313.64 KB
Zarządzenie Nr 57/07 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2007r. Plik pdf 1.04 MB
Zarządzenie nr 58/07 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 19 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz gospodarowania środka Plik pdf 93.82 KB
Zarządzenie Nr 59/07 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2007 rok Plik pdf 1,013.34 KB
Zarządzenie Nr 60/07 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Jednorożcu. Plik pdf 2.56 MB
ZARZĄDZENIE Nr 61/07 WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia instrukcji archiwalnej Urzędu Gminy Jednorożec. Plik pdf 444.08 KB
Zarządzenie Nr 62/07 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 rok Plik pdf 604.25 KB
Zarządzenie Nr 63/07 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Jednorożec na 2007 rok Plik pdf 1.48 MB
Zarządzenie nr 64/O7 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zasad korzystania z samochodu osobowego marki FORD TRANSIT FAFY. Plik pdf 172.24 KB
Zarządzenie nr 66/07 WOTA GMINY JEDNOROŻEC z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych. Plik pdf 68.31 KB
Zarządzenie nr 07/07 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/05 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 18 października 2005r. Plik pdf 66.00 KB
Zarządzenie Nr 08/2007 WÓJTA GMINY JEDNOROŻEC z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu Plik pdf 97.01 KB
Ostatnio dodane
Aktualności
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2018-01-15
data dodania: 2018-01-04
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2018-01-02
data dodania: 2017-12-29
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2010-07-19
Treści
data dodania: 2024-07-12
data dodania: 2024-07-12
data dodania: 2024-07-09
Newsletter
Urząd Gminy w Jednorożcuul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec tel. (29) 751-70-30 email: gmina@jednorozec.pl


Wygenerowano: 14 lipca 2024r. 10:30:35
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.